Fekalna biobanka

Lokacija:

Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Kontakti:

Gabrijela Begić 
Tel: +385 51 651 146 
Email: garijela.begic@medri.uniri.hr

Opis usluge

Fekalna biobanka Medicinskog fakulteta u Rijeci je prva i jedinstvena zbirka humanih fecesa u Republici Hrvatskoj. Uspostavljen je sustav zdravih dobrovoljnih davaoca, uključujući i studente Medicinskog fakulteta u Rijeci te predstavlja jedan od temeljnih preduvjeta za provedbu kvalitetnih translacijskih istraživanja. Biobanka osigurava pristupačnu i ekonomičnu opciju za pacijente kojima je potrebno liječenje transplantacijom fekalne mikrobiote uzimajući u obzir troškove povezane s probiranjem donora, laboratorijskom obradom fecesa te skladištenjem.

Postojanje Biobanke omogućava kontinuiranu i neometanu opskrbu fekalnim materijalom. Sve informacije vezane uz dobrovoljnog davaoca fekalnog sadržaja su anonimne, poštuju sve etičke principe. Korisnici su biti sve hrvatske bolnice budući da se stolica na ledu može poslati diljem zemlje, gdjegod se postupak transplantacije izvodi. 

Zahtjev za izdavanje stolice iz fekalne biobanke 

  • CIJENA USLUGE:  300 eura po uzorku (u cijenu nije uračunat PDV).

Iz medija

Ažurirano 09.07.2024.

Skip to content