Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Voditelj studija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaprof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.
elektronička pošta: asustic@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij je obvezna teorijska edukacija u sklopu programa specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, školuju se specijalizanti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ovaj studij predstavlja organizirano sustavno pružanje teorijskog znanja iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Sveučilišni specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina obvezni je dio programa specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske.

Program ovoga sveučilišnoga specijalističkog studija obuhvaća katalog teorijskog znanja iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine koji je propisalo Europsko društvo anesteziologa (ESA Core Curriculum for Anesthesiology) i u potpunosti je sukladan sličnim sveučilišnim specijalističkim studijima mnogih europskih sveučilišta. Program ovog studija pripremljen je na način da omogući pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na postojanje sličnih studijskih programa u Hrvatskoj, susjednim zemljama te zemljama Europske unije. To vrijedi za sve predmete te je stoga moguće organizirati da polaznici s drugih fakulteta pohađaju nastavu iz nekih kolegija na ovom studiju. Na isti se način može omogućiti našim studentima da dio kolegija, prema vlastitoj želji, pohađaju i polažu na drugim visokoškolskim ustanovama.

Predloženi studij uklapa se u strategiju Sveučilišta u Rijeci 2015.–2020. Također, studij omogućava zdravstvenim ustanovama, kao nastavnim bazama Medicinskog fakulteta u Rijeci, punu akreditaciju za provođenje specijalističkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za vlastite djelatnike i liječnike iz drugih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci organizira i izvodi nastavu iz brojnih obveznih i izbornih kolegija u sklopu većine sveučilišnih i stručnih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci. Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za provođenje programa specijalističkog liječničkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, što predstavlja važan strateški cilj Katedre kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content