Upisi u sveučilišne specijalističke studije

Preko natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i u javnim glasilima provode se upisi u prvu godinu sveučilišnih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

 • ABDOMINALNA KIRURGIJA                                 .
 • ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA                                    
 • BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI                         
 • ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA              
 • GASTROENTEROLOGIJA                                  
 • GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA                        
 • HITNA MEDICINA                                              
 • INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA                           
 • KARDIOLOGIJA                                                
 • KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM                                           
 • KLINIČKA RADIOLOGIJA                                    
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU                           
 • OBITELJSKA MEDICINA                                     
 • OFTALMOLOGIJA                                             
 • OPĆA INTERNA MEDICINA                                 .
 • OPĆA KIRURGIJA                                             
 • ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA                     
 • PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI                                   
 • PSIHIJATRIJA                                                   
 • PULMOLOGIJA                                                  
 • SPORTSKA I REHABILITACIJSKA MEDICINA

2022./2023.

2021./2022.

2020./2021.

2019./2020.

2018./2019.

2017./2018.

2016./2017.

2015./2016.

Ažurirano 13.10.2023.

Skip to content