Upisi u sveučilišne specijalističke studije

Preko natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i u javnim glasilima provode se upisi u prvu godinu sveučilišnih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

 • ABDOMINALNA KIRURGIJA                                 .
 • ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA                                    
 • BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI                         
 • ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA              
 • GASTROENTEROLOGIJA                                  
 • GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA                        
 • HITNA MEDICINA                                              
 • INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA                           
 • KARDIOLOGIJA                                                
 • KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM                                           
 • KLINIČKA RADIOLOGIJA                                    
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU                           
 • OBITELJSKA MEDICINA                                     
 • OFTALMOLOGIJA                                             
 • OPĆA INTERNA MEDICINA                                 .
 • OPĆA KIRURGIJA                                             
 • ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA                     
 • PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI                                   
 • PSIHIJATRIJA                                                   
 • PULMOLOGIJA                                                  
 • SPORTSKA I REHABILITACIJSKA MEDICINA

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

 1. Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
 2. Klinička radiologija – 12 polaznika
 3. Sportska i rehabilitacijska medicina – 30 polaznika
 4. Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

 1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika
 2. Hitna medicina – 20 polaznika
 3. Obiteljska medicina – 20 polaznika
 4. Ginekologija i opstetricija – 20 polaznika
 5. Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika

NATJEČAJ 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

 1. Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika
 2. Psihijatrija – 15 polaznika
 3. Klinička radiologija – 12 polaznika 

NATJEČAJ 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina 


NATJEČAJ

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije u ak. god. 2019./2020.: 

 1. Abdominalna kirurgija – 15 polaznika
 2. Opća kirurgija – 15 polaznika
 3. Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
 4. Ginekologija i opstetricija – 20 polaznika 

Produžetak natječaja Obiteljska medicina 

Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina do 28. veljače 2019. godine.


NATJEČAJ

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina.


NATJEČAJ 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

 1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika
 2. Hitna medicina – 20 polaznika
 3. Klinička radiologija – 12 polaznika
 4. Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti – 30 polaznika  

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij

Obiteljska medicina – 20 polaznika 

Rok za predaju dokumentacije je 1. veljače 2018. godine.


NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij

Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika

Rok za predaju dokumentacije je 30. listopada 2017. godine.


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

 1. Abdominalna kirurgija – 15 polaznika
 2. Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika 

Rok za predaju dokumentacije je 25. rujna 2017. godine. 

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika.

Rok za predaju dokumentacije je 6. ožujka 2017. godine.


NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika.

Rok za predaju dokumentacije je 6. veljače 2017. godine.


NATJEČAJ – za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija – 12 polaznika.

Rok za predaju dokumentacije je 5. prosinca 2016. godine.


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

 1. Pulmologija – 15 polaznika
 2. Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika 

Rok za predaju dokumentacije je 7. studenog 2016. godine. 


PRODUŽETAK NATJEČAJA  za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina 

Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina do 15. studenog 2016. godine (20 polaznika). 

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:

 1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
 2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 3. potvrdu o položenom stručnom ispitu 
 4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu (nije uvjet za prijavu)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika 
 6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
 7. prosjek ocjena završenog studija 
 8. rodni list
 9. dokaz o državljanstvu. 

Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:

– za hrvatske državljane: 12.000,00 kn

– za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn. 

Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka.  


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije: 

 1. Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika
 2. Obiteljska medicina – 20 polaznika
 3. Ginekologija i opstetricija – 20 polaznika 
 4. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika 

Rok za predaju dokumentacije je 10. listopada 2016. godine. 

PRODUŽETAK NATJEČAJA

Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova do 16. studenog 2015. godine (20 polaznika).
 
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:

 1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
 2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 3. potvrdu o položenom stručnom ispitu (samo za doktore medicine)
 4. rješenje o odobrenju specijalizacije (za struke sa specijalizacijom)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
 7. prosjek ocjena završenog studija
 8. rodni list
 9. dokaz o državljanstvu.

Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:

 • za hrvatske državljane: 12.000,00 kn
 • za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka.
 


NATJEČAJ – za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

 1. Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
 2. Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika

Ažurirano 13.10.2023.

Skip to content