Sveučilišni diplomski studiji

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci izvodi se jedan redoviti sveučilišni diplomski studij u trajanju od četiri semestra pod nazivom Sveučilišni diplomski studij Sanitarno inženjerstvo i ukupno nosi 120 ECTS bodova. Cilj studijskog programa je osposobiti stručnjake i znanstvenike za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevencija bolesti primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi. Surađujući s ostalim zdravstvenim djelatnicima, ovi su stručnjaci osposobljeni za uočavanje, definiranje i sanaciju okolišnih čimbenika koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu te zdravstveno prosvjećivanje stanovništva radi unaprjeđivanja zdravlja šire populacije.

Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom sveučilišnom/stručnom prijediplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo ostvarili najmanje 180 ECTS bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva) i kandidati koji su završili neki od prijediplomskih stručnih studija sanitarnog inženjerstva, a čiji se program ne razlikuje više od 30 % od programa Sveučilišnoga prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao i kandidati sa sveučilišnih prijediplomskih neistovrsnih studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu te će imati obvezu upisivanja programa cjeloživotnog obrazovanja.

Završetkom Sveučilišnoga diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra sanitarnog inženjerstva (univ. mag. sanit. ing.), odnosno University Master of Environmental and Public Health (M.EPH).

Po završetku studija student stječe 120 ECTS bodova i uvjete za upis na doktorski studij Zdravstveno-ekološko inženjerstvo te na druge srodne doktorske studije.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content