Popularno-znanstvena izdanja

Slagalica nasljeđa

Urednik:

Nina Pereza

Autori

studenti šeste godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019./2020.
doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.
prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.

Sažetak:

Ovaj priručnik u obliku e-izdanja ima tri namjene. Prije svega, on je edukativni priručnik za studente, liječnike i pacijente, ali i sve druge zainteresirane pojedince jer su u njemu kroz ilustracije objašnjene osnove genetike čovjeka, kao i osnove medicinske genetike. Od toga kako prepoznati osobu s genetičkim poremećajem, kako nastaju i koje vrste genetičkih poremećaja postoje pa sve do toga na koji ih način možemo dijagnosticirati.

Priručnik je nastao u suradnji sa studentima šeste godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. Naime, na kraju kolegija Medicinska genetika, svaki student dobio je 11 pojmova iz medicinske genetike koje je trebao objasniti na što jednostavniji način za pacijente, druge studente i liječnike. Nadalje, studenti su i ilustrirali priručnik pa se, tako, nakon svake ilustracije na pojedinoj stranici nalaze definicije 79 pojmova iz medicinske genetike koje čine tezaurus za pacijente, studente i liječnike koji se na bilo koji način susreću s genetičkim poremećajima.

Naposljetku, ovaj priručnik sadrži i primjere rečenica u koje su ubačeni stručni pojmovi iz medicinske genetike, a koji su namijenjeni studentima prilikom savladavanja komunikacijskih vještina na vježbama iz kolegija Medicinska genetika, ali i liječnicima prilikom informiranja svojih pacijenata o (mogućem) genetičkom poremećaju.

Stoga je ovaj priručnik dio obavezne literature za navedeni kolegij, posebice vježbe.

Iz recenzija:

Priručnik je izuzetno edukativno nastavno pomagalo. Ciljne skupine su studenti, liječnici, pacijenti i njihovi roditelji, kao i svi zainteresirani pojedinci koji se na bilo koji način susreću s genetičkim poremećajima. Pojednostavljenim objašnjenjima osnova genetike čovjeka i osnova medicinske genetike uz dopadljive ilustracije, moći će na originalan i dopadljiv način naučiti koje vrste genetičkih poremećaja postoje i kako nastaju, kako prepoznati osobu s genetičkim poremećajem i kako postaviti ispravnu dijagnozu. Primjeri rečenica koje sadrže stručne pojmove iz medicinske genetike pomoći će studentima u savladavanju komunikacijskih vještina, a liječnicima u informiranju pacijenata i roditelja o genetičkom poremećaju. … Zajedničko djelo autorice i studenata vrlo je inspirativan primjer nastavnog pomagala. Autorica je pokazala izuzetno nastavno i stručno umijeće – s jedne strane da studente motivira, a s druge strane da genetičke pojmove konkretizira, vizualizira te ih tako približi i učini dostupnima studentima, pacijentima i njihovim roditeljima. …

prof. dr. sc. Jelena Roganović

… Priručnik se bavi zahtjevnom tematikom nadogradnje koncepata iz genetike za potrebe genetičkog savjetovanja. Tekst bi trebao biti pomoć pacijentima i liječnicima prilikom razumijevanja koncepata na kojima će se temeljiti njihove životne odluke odnosno točne informacije. Također bi trebao nadomjestiti vrijeme potrebno za komunikaciju liječnik-pacijent koja je nužno ograničena na prenošenje samo nužnih informacija. …

prof. dr. sc. Marija Heffer

Ažurirano 31.03.2022.

Skip to content