Povjerenstvo Fonda za potporu istraživačima

Povjerenstvo Fonda za potporu istraživačima je tijelo koje priprema i provodi natječaje za dodjelu potpora istraživačima. Povjerenstvo ima 7 (sedam) članova koji mogu biti članovi po funkciji i imenovani. Članovi Povjerenstva po funkciji su prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost i prodekan za poslovne odnose, a pet imenovanih članova čine predstavnici znanstveno-nastavnog osoblja. Povjerenstvo daje preporuke dekanu za raspisivanje natječaja vodeći pritom računa o raspoloživim sredstvima u Fondu za potporu istraživačima, priprema natječajnu dokumentaciju u skladu s odlukom dekana, te rangira zaprimljene prijave u skladu s uvjetima natječaja. Vrednovanje projektnih prijedloga provode vanjski recenzenti prema kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga navedenima u dokumentu Kriteriji postupaka za raspodjelu sredstava Fonda. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova, a njegov rad se detaljnije normira Poslovnikom za rad stalnih povjerenstva. Povjerenstvo svoje sjednice može održavati i sredstvima elektroničke komunikacije uz korištenje fakultetskog SharePoint portala, a saziva ih predsjednik Povjerenstva. 

Dodatne informacije možete zatražiti u Službi za znanost, projekte i doktorske studije, Raul Kevrić, dipl. iur. na broj telefona 554-919 ili na e-mail adresu raul.kevric@medri.uniri.hr

Članovi Povjerenstva: 

  • Prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biokem., predsjednik Povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
  • Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.
  • Izv. prof. dr. sc. Tamara Braut, dr. med.
  • Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost
  • Prodekan za poslovne odnose

Ažurirano 14.04.2022.

Skip to content