Povjerenstvo Fonda za potporu istraživačima

Povjerenstvo Fonda za potporu istraživačima je tijelo koje priprema i provodi natječaje za dodjelu potpora istraživačima. Povjerenstvo ima 7 (sedam) članova koji mogu biti članovi po funkciji i imenovani. Članovi Povjerenstva po funkciji su prodekan za znanstvenoistraživačku djelatnost i prodekan za poslovne odnose, a pet imenovanih članova čine predstavnici znanstveno-nastavnog osoblja. Povjerenstvo daje preporuke dekanu za raspisivanje natječaja vodeći pritom računa o raspoloživim sredstvima u Fondu za potporu istraživačima, priprema natječajnu dokumentaciju u skladu s odlukom dekana, te rangira zaprimljene prijave u skladu s uvjetima natječaja. Vrednovanje projektnih prijedloga provode vanjski recenzenti prema kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga navedenima u dokumentu Kriteriji postupaka za raspodjelu sredstava Fonda za potporu istraživačima. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova, a njegov rad se detaljnije normira Poslovnikom za rad stalnih povjerenstva. Povjerenstvo svoje sjednice može održavati i sredstvima elektroničke komunikacije uz korištenje fakultetskog SharePoint portala, a saziva ih predsjednik Povjerenstva. 

Dodatne informacije možete zatražiti u Službi za znanost, projekte i doktorske studije na e-mail adrese adrijana.jukic@medri.uniri.hr, iva.tabula@medri.uniri.hrraul.kevric@medri.uniri.hr

Članovi Povjerenstva: 

  1. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car, mag. biol.
  2. izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.
  3. izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.
  4. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.
  5. prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med.
  6. Prodekan/ica za znanstveno – istraživačku djelatnost
  7. Prodekan za poslovne odnose

Ažurirano 04.04.2024.

Skip to content