Znanstvena postignuća

Znanstveno-istraživačke skupine Medicinskog fakulteta u Rijeci su kompetitivne i međunarodno prepoznatljive u svojim istraživanjima što značajno doprinosi razvoju Medicinskog fakulteta u cjelini.
O tome svjedoči broj i kvaliteta znanstvenih publikacija,broj kompetitivnih projekata, broj doktoranada koji se znanstveno educiraju te ostvarena međunarodna znanstvena suradnja.

U petogodišnjem periodu od 2016. do 2020. ukupno je objavljeno 1521 znanstvena rada od čega je 1036 u časopisima indeksiranim u Web of Science Core Collection (WoSCC) te 1491 indeksiranih u Scopus bazi.
Vidljiv je porast broja znanstvenih radova nastavnika i suradnika Fakulteta Scopus bazi, od 267 u 2016. do 321 u 2020. godini.

Ažurirano 04.02.2022.

Skip to content