Znanstveni časopisi

Časopisi koji su redovita glasila ustanova u društvenom životu svojih sredina važni su kao trajni odrazi njena mišljena i znanstveno-stručnog napretka. Medicinski fakultet je tijekom razvoja prepoznao značaj časopisa, pa je tako izdavač ili suizdavač znanstveno-stručnih časopisa:

  • Acta Facultatis Medicae Fluminensis,  
  • Acta medico-historica Adriatica: AMHA,  
  • Croatian Medical Journal, 
  • JAHR: Europski časopis za bioetiku i 
  • Medicina Fluminensis

Časopisi iz godine u godinu napreduju u pogledu kvalitete i vidljivosti, a posebnu vrijednost imaju i u činjenici da promoviraju i potiču znanstveni rad studenata i mladih znanstvenika.

Ažurirano 14.03.2022.

Skip to content