Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja

Članovi Povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med. 
  2. doc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić, dr. med. 
  3. izv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinsku, dr. med. 
  4. prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl. biolog. 
  5. izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroatolog i dipl. sociolog 
  6. izv. prof. dr. sc. Sandra Peternel, dr. med. 
  7. doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med. 
  8. doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. sanit. ing. 

Ažurirano 24.02.2022.

Skip to content