Sveučilišni specijalistički studiji

Sveučilišni specijalistički studiji izvode se u trajanju od dva ili tri semestra (60 odnosno 90 ECTS bodova), završavaju polaganjem svih ispita te, ovisno o upisanom studiju, polaganjem završnog ispita ili izradom i obranom završnog stručnog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke.

Zahvaljujući svojoj bogatoj povijesti stvaranja studijskih programa Medicinski fakultet u Rijeci ima 23 sveučilišna specijalistička studija i 7 programa cjeloživotnog obrazovanja.

Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata. U skladu sa studijskim programom uvjeti za upisivanje na sveučilišni specijalistički studij su:

  • završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova
  • rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu
  • poznavanje engleskog jezika
  • prosjek ocjena.

Na studij se mogu, pod jednakim uvjetima, upisati pristupnici iz Republike Hrvatske i inozemstva koji su završili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij.

Opće informacije

Kontakt Referade za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje

Popis sveučilišnih specijalističkih studija

Školarine i naknade na sveučilišnim specijalističkim studijima

Ažurirano 13.03.2024.

Skip to content