Sveučilišni specijalistički studiji

Sveučilišni specijalistički studiji izvode se u trajanju od dva ili tri semestra (60 odnosno 90 ECTS bodova), završavaju polaganjem svih ispita te, ovisno o upisanom studiju, polaganjem završnog ispita ili izradom i obranom završnog stručnog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke.

Zahvaljujući svojoj bogatoj povijesti stvaranja studijskih programa Medicinski fakultet u Rijeci ima 23 sveučilišna specijalistička studija i 7 programa cjeloživotnog obrazovanja.

Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata. U skladu sa studijskim programom uvjeti za upisivanje na sveučilišni specijalistički studij su:

 • završen odgovarajući sveučilišni prijediplomski i diplomski studij, odnosno sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova
 • rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prosjek ocjena.

Na studij se mogu, pod jednakim uvjetima, upisati pristupnici iz Republike Hrvatske i inozemstva koji su završili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij.

Uvjeti za upis

Na sveučilišni specijalistički studij mogu se upisati kandidati sa završenim sveučilišnim prijediplomskim i sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova ili završenim predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim prijediplomskim studijima. Kandidati moraju znati jedan od svjetskih jezika, a preporuka je dobro poznavanje engleskog jezika. Kandidati koji su prethodnu razinu studija završili izvan Republike Hrvatske trebaju obaviti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH (na Sveučilištu u Rijeci) i uz materijale prijave priložiti Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Obveze na studiju

Za uspješan završetak studijskog programa potrebno je položiti sve ispite te završni ispit odnosno rad ovisno o sveučilišnom specijalističkom studiju. 

Akademski naziv

Polaznici izvršenjem svih obaveza i završetkom studija stječu akademski naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke (npr. sveučilišni magistar ortopedije i traumatologije). 

Služba za studentske poslove – Medicinski Fakultet u Rijeci (uniri.hr)

 • Radno vrijeme Službe za studentske poslove za studente i stranke: 
  • ponedjeljak – petak od 9 do 12 sati.

Kontakt osobe: 

 • TAMARA DEKOVIĆ 
  • E-mail: tamara.dekovic@uniri.hr 
  • Tel: +385 51 651 229  
  • Medicinski fakultet (3. kat), Braće Branchetta 20, HR-51000 Rijeka 
 •  PETRA VOLF ŽIKOVIĆ, mag. oec. 
Naziv studijaVoditelj
1. ABDOMINALNA KIRURGIJA izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.
2. ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.
3. BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.
4. ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar-Majanović, dr. med.
5. GASTROENTEROLOGIJA prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
6. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.
7. HITNA MEDICINA prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.
8. INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med.
9. KARDIOLOGIJA prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
10. KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med.
11. KLINIČKA RADIOLOGIJA prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.
12. MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med.
13. MENADŽMENT U ZDRAVSTVU prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med.
14. OBITELJSKA MEDICINA prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med.
15. OFTALMOLOGIJA nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med.
16. OPĆA INTERNA MEDICINA doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med.
17. OPĆA KIRURGIJA izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.
18. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.
19. PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing.
20. PSIHIJATRIJA prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.
21. PULMOLOGIJA doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med.
22. SPORTSKA I REHABILITACIJSKA MEDICINA prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
23. ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.

Školarina za sveučilišne specijalističke studije:

 •  za hrvatske državljane: HRK 12.000,00 / EUR 1.600,00
 • za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): HRK 20.000,00 / EUR 2.700,00. 

Ažurirano 14.03.2023.

Skip to content