Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: prijediplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike (univ. bacc. med. lab. diag.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Bachelor of Medical Laboratory Diagnostics (B.Sc.med.lab.diag.)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika moguć je nastavak školovanja na sveučilišnim i specijalističkim diplomskim studijima pri visokoškolskim ustanovama biomedicinskog usmjerenja u trajanju od jedne ili dvije godine.

Mogućnost zapošljavanja: u zdravstvenim ustanovama, znanstvenoistraživačkim ustanovama, farmaceutskoj industriji i drugo

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (Narodne novine 87/09) i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20) te usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

Ishodi učenja

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u više godine studija

Nastavni plan i organizacija studija

Obavijesti

06. ožujka 2024.

Odobrene teme na studiju Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Popis odobrenih tema završnih i diplomskih radova u akademskoj godini 2023./2024.

21. prosinca 2023.

Ponuđene teme za završne i diplomske radove

Ponuđene teme završnih radova i diplomskih radova na studiju Medicinsko laboratorijske dijagnostike u akademskoj godini 2023./24.

Ažurirano 29.04.2024.

Skip to content