Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: prijediplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko-laboratorijske dijagnostike (univ. bacc. med. lab. diag.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Bachelor of Medical Laboratory Diagnostics (B.Sc.med.lab.diag.)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga prijediplomskog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika moguć je nastavak školovanja na sveučilišnim i specijalističkim diplomskim studijima pri visokoškolskim ustanovama biomedicinskog usmjerenja u trajanju od jedne ili dvije godine.

Mogućnost zapošljavanja: u zdravstvenim ustanovama, znanstvenoistraživačkim ustanovama, farmaceutskoj industriji i drugo

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (Narodne novine 87/09) i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20) te usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika omogućuje studentu stjecanje sljedećih znanja i vještina:

 • opisati, obrazložiti i povezati fiziološka i patološka stanja čovjeka, razvoj bolesti, utjecaj bolesti na normalne funkcije organizma te primjenu modernih laboratorijskih postupaka u dijagnostici i ispitivanju fizioloških poremećaja
 • opisati, definirati, razlikovati, usporediti i primijeniti metode složene kliničko-kemijske analize, standardne i sofisticirane laboratorijske analize krvi, složene imunohematološke testove, histološke, patohistološke i citološke analize, mikrobiološke, parazitološke i mikološke pretrage, serološke analize, molekularno-biološke analize i laboratorijske testove u nuklearnoj medicini te provoditi postupke kontrole kvalitete i voditi laboratorijsku dokumentaciju, a sve u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
 • razlikovati i povezati kliničke discipline te pravilno i kritički odabrati postupke koji omogućuju kvalitetnu, brzu i adekvatnu dijagnostiku koristeći najsuvremeniju opremu i moderna saznanja u razvoju dijagnostičkih mogućnosti
 • kritički prosuđivati, odabrati i primijeniti odgovarajuće dijagnostičke metode pri izvođenju analitičkih postupaka te uvoditi nove dijagnostičke postupke u skladu s razvojem znanosti.

Upis na Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 

 • Upisna kvota: 27 redovitih studenata (državljani EU) i 3 studenta stranih državljana  

Prijave  

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju predmeta: 

 • Matematika na razini B – 20 % upisnih bodova
 • Hrvatski jezik na razini B – 15 % upisnih bodova
 • strani jezik na razini B – 20 % upisnih bodova

te položene sljedeće obvezne izborne predmete: 

 • Kemija – 20 % upisnih bodova

Polaganjem dodatno još jednog predmeta (Biologija ili Fizika) stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrjednuje se s 20 %. 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25 % upisnih bodova.  

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %

Upisi  

 • ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2023.
 • jesenski rok: 19. i 20. rujna 2023.

Preduvjet za upis: 

 • Prilikom upisa kandidat je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij koji izdaje isključivo Odjel školske medicine pri zavodima za javno zdravstvo u RH, a koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci. 
 • Priložena medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja. 

Prva godina studija

Raspored nastave:

Raspored za 1. semestar

Raspored za 2. semestar

Raspored kolegija i ispita

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Biologija obavezni prof. dr. sc. Saša Ostojić 22 18 20 6
Kemija obavezni doc. dr. sc. Damir Klepac 20 20 30 7
Matematika  obavezni doc. dr. sc. Ivan Dražić 30 30 6
Fizikaobavezni prof. dr. sc. Gordana Žauhar 15 25 5
Etika zdravstvene skrbi  obavezni doc. dr. sc. Igor Eterović15 15 3
Medicinski engleskiobavezni prof. dr. sc. Anamarija Gjuran- Coha 30 3
Biokemija  obavezni prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 30 20 20 7
Anatomija  obavezni prof. dr. sc. Romana Jerković30 30 6
Histologija  obavezni izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac 20 20 20 6
Medicinska informatikaobavezni izv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić6 12 12 3,5
Komunikacijske vještineobavezni prof. dr. sc. Klementina Ružić 15 5 20 3
Tjelesno zdravstvena kulturaobavezni viši predavač, Viktor Moretti, prof. 60 1,5
Izborni predmet 1: Mikroskopija i mikroskopske tehnike izborni doc. dr. sc. Matea Ožanić 520 1,5
Izborni predmet 2: Osnove embriologije i teratologije izborni izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac 5 20 1,5
Izborni predmet 3: Sterilizacija i dezinfekcija izborni prof. dr. sc. Marina Šantić 5 20 1,5
Uvod u e-učenjeizborniprof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle 251,5

Druga godina studija

Raspored nastave:

Raspored za 1. semestar

Raspored za 2. semestar

Raspored kolegija i ispita

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Fiziologija s
patofiziologijom
obavezni izv. prof. dr. sc. Kristina
Grabušić
201530 7
Hematologijaobavezni prof. dr. sc. Toni Valković204057
Medicinska statistikaobavezni izv. prof. dr. sc. Ksenija
Baždarić
14164
Opća bakteriologijaobavezni izv. prof. dr. sc. Marina
Bubonja Šonje
330 4,5
Fizikalne metodeobavezni doc. dr. sc. Mirna
Petković Didović
1515154,5
Osnove radiofarmacijeobavezni doc. dr. sc. Tatjana
Bogović Crnčić
10155 3
Osnove patologijeobavezni doc. dr. sc. Dora Fučkar
Čupić
3045 6
Histopatološke tehnikeobavezni prof. dr. sc. Ester Pernjak-
Pugel
520203
Uvod u znanstveni radobavezni doc. dr. sc. Vanja
Pupovac
15152,5
Imunologijaobavezni doc. dr. sc. Tamara Gulić143064
Molekularna biologijaobaveznidoc. dr. sc. Marina Babić Čač 1035155
Medicinska bakteriologijaobavezni Prof. dr. sc. Brigita Tićac 243065
Tjelesna i zdravstvena
kultura
obavezni viši predavač Viktor Moretti, prof. 601,5
Izborni predmet 1: Stanične kultureizborni prof. dr. sc. Marina Šantić5201,5
Izborni predmet 2: Neobični mikrobi u različitim ekosustavimaizborni izv. prof. dr. sc. lvana Gobin520 1,5
Izborni predmet 3: Mikronutrijenti u zdravlju i bolestiizborni doc. dr. sc. Božena
Ćurko-Cofek
5201,5

Mentori

izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jureša
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

doc. dr. sc. Martina Mavrinac
Katedra za medicinsku informatiku

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Biologija obavezni prof. dr. sc. Saša Ostojić 22 18 20 6
Kemija obavezni doc. dr. sc. Damir Klepac 20 20 30 7
Matematika  obavezni doc. dr. sc. Ivan Dražić 30 30 6
Fizika  obavezni prof. dr. sc. Gordana Žauhar 15 25 5
Etika zdravstvene skrbi  obavezni prof. dr. sc. Nada Gosić 15 15 3
Medicinski engleski  obavezni prof. dr. sc. Anamarija Gjuran- Coha 30 3
Biokemija  obavezni prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 30 20 20 7
Anatomija  obavezni prof. dr. sc. Olga Peloza 30 30 6
Histologija  obavezni izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac 20 20 20 6
Medicinska informatika  obavezni doc. dr. sc. Martina Mavrinac 6 12 12 3,5
Komunikacijske vještine  obavezni prof. dr. sc. Klementina Ružić 15 5 20 3
Tjelesno zdravstvena kultura  obavezni viši predavač, Viktor Moretti, prof. 60 1,5
Izborni predmet 1: Mikroskopija i mikroskopske tehnike izborni doc. dr. sc. Matea Ožanić 25 1,5
Izborni predmet 2: Osnove embriologije i teratologije izborni izv. prof. dr. sc. Jelena Tomac 5 20 1,5
Izborni predmet 3: Sterilizacija i dezinfekcija izborni prof. dr. sc. Marina Šantić 5 20 1,5

Obavijesti

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content