Centri

Centri su organizacijski oblici rada Fakulteta u kojima se povezuje praksa, znanost i visoko obrazovanje, a u čijem radu mogu sudjelovati i studenti. Naziv i sjedište centra, djelatnost, unutarnji ustroj, osiguravanje sredstava i prostora za rad centra, kao i ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti centra, utvrđuju se odlukom o osnivanju centra. Radom centra rukovodi voditelj. 

Ažurirano 15.03.2022.

Skip to content