Stručno-administrativne službe

  • Ured tajnika
  • Služba za računovodstvo, financije i nabavu
  • Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
  • Ured/odjel za medicinska vještačenja i sudske sporove
  • Služba za studentske poslove
  • Služba za znanost, projekte i doktorske studije
  • Služba za informatičko-računalne poslove
  • Služba za održavanje i tehničke poslove
    • Odjel za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Ažurirano 15.03.2022.

Skip to content