Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova

Voditeljica studija Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova:
prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med. 
elektronička pošta: veravp@medri.uniri.hr 


Sveučilišni specijalistički studij u okviru organizirane nastavne aktivnosti ima za cilj pružiti cjelovito znanje i suvremene znanstvene spoznaje iz područja kliničke farmakologije s toksikologijom, osobito ispitivanje i primjenu lijekova. Spada u interdisciplinarno područje biotehnologije u biomedicini. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, educiraju se specijalizanti za potrebe KBC-a Rijeka i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske. Program specijalizacije iz kliničke farmakologije s toksikologijom uključuje pohađanje specijalističkog studija klinička farmakologija s toksikologijom. Liječnici različitih specijalnosti svakodnevno se susreću s pitanjima iz područja ispitivanja i primjene lijekova, a odgovore na njih ne nalaze u programima drugih specijalističkih studija. Ovaj studij omogućit će organizirano i sistematizirano usvajanje najsuvremenijih znanja iz područja kliničke farmakologije, toksikologije, ispitivanja i primjene lijekova koje će polaznici moći primijeniti u svojoj svakodnevnoj praksi, stoga je namijenjen liječnicima svih profila. Klinička farmakologija s toksikologijom i farmakoterapijom mlada je, ali prominentna medicinska grana koja zadire u gotovo sve druge kliničke medicinske grane, ali i grane ostalih polja unutar područja biomedicine i zdravstva (farmakologija, imunologija i genetika iz polja temeljnih medicinskih znanosti, sve grane iz polja javnog zdravstva, pojedine grane iz polja veterinarske i dentalne medicine te farmacije). Studij je namijenjen i magistrima/magistrama sa završenim diplomskim studijem drugih struka koji žele upisati poslijediplomski studij, što uključuje magistre iz područja biotehničkih znanosti (polje biotehnologija) i područja prirodnih znanosti (polja kemija i biologija).

Predviđeni sveučilišni specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova obavezni je dio programa specijalističkog usavršavanja koji polaznicima omogućava pristup specijalističkom ispitu iz kliničke farmakologije s toksikologijom. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom, koji će im omogućiti zapošljavanje i rad u zdravstvenim ustanovama, akademskim i istraživačkim institucijama, farmaceutskoj industriji te regulatornim tijelima na području lokalne zajednice i cijele Republike Hrvatske. Stručnjacima drugih područja biomedicine i zdravstva te biotehničkih znanosti stjecanje naziva specijalist/specijalistica farmakoterapije i ispitivanja lijekova omogućava zapošljavanje na adekvatnim poslovima i zadacima u okviru drugih sastavnica Sveučilišta, regulatornih tijela vezanih uz lijekove i farmaceutske industrije.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content