Socio-emocionalne kompetencije u promociji zdravlja u školskom okruženju

Istraživači i stručnjaci u obrazovanju prepoznaju važnost promicanja zdravlja te socijalnih i emocionalnih kompetencija putem programa u školi, posebno kod mlađih adolescenata. S obzirom na broj djece u školama, usmjeravanje na unaprjeđenje socijalne kompetentnosti i prevenciju društveno nepoželjnih ponašanja u školama ima smisla. Malobrojne evaluacijske studije provedene u Republici Hrvatskoj nažalost ukazuju na niz slabosti našeg sustava prevencije, i to prije svega u području planiranja, implementacije i evaluacije programa prevencije. Stručnjacima koji rade s djecom i mladima, prije svega u zdravstvenom i obrazovnom sustavu, često nedostaju bazična znanja i vještine nužne za provođenje suvremenih programa prevencije.

Program je zamišljen kao usavršavanje stručnjaka različitih profila (psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi i dr.) koji rade u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, javnoj upravi ili u organizacijama civilnog društva, a orijentirani su na kreiranje i provedbu preventivnih programa u školskom okruženju.  

Program se sastoji od 8 sati predavanja, što čini ukupno 2 ECTS boda.

Ažurirano 03.07.2023.

Skip to content