Biomedicina razvojne dobi

Voditeljica studija Biomedicina razvojne dobi: doc.dr.sc. Kristina Lah Tomulić
elektronička pošta: kristina.lah.tomulic@medri.uniri.hr


Ovaj studij pokrenut je radi specijalističkoga poslijediplomskog obrazovanja za specijalizante koji se školuju za potrebe KBC-a Rijeka te za niz drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Kako bi liječnici specijalisti odškolovani u okvirima KBC-a Rijeka kao nastavne baze Medicinskog fakulteta u Rijeci po završetku specijalizacije imali saznanja o mogućnostima suvremene medicine, neophodno je da se u okviru sveučilišnoga specijalističkog studija upoznaju sa suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi ih na što prihvatljiviji način inkorporirali u kliničku praksu. Ovakvi oblici studija usporedivi su sa sličnim programima koji se provode u okviru teoretske nastave na visokim medicinskim učilištima u Europi. To je jednogodišnji studij čija se nastava odvija u dijelu radnog vremena u tri semestra po 20 ECTS bodova (ukupno 60 ECTS bodova).

Student završetkom ovog studija stječe kompetencije koje mu s teoretskom podlogom omogućavaju što kvalitetnije pristupanje pedijatrijskom pacijentu te svladavanje znanja i vještina nužnih za klinički rad na razini općeg pedijatra. Specifične kompetencije odnose se na pojedine kolegije u smislu stjecanja znanstvenih i stručnih spoznaja određenog područja. Nakon završetka studija i ostalog programa specijalizacije te položenog specijalističkog ispita, polaznik stječe naziv specijalist pedijatrije. Potreba za ovim specijalističkim studijem postoji kontinuirano jer time omogućavamo provođenje programa specijalizacije iz pedijatrije unutar našeg Kliničkog bolničkog centra Rijeka i naših nastavnih baza, odnosno s našim kadrovskim i prostornim kapacitetima, čime doprinosimo školovanju vrlo deficitnih liječnika specijalista.

Ažurirano 20.03.2024.

Skip to content