Sanitarno inženjerstvo

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: diplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 2 godine, 120 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a magistar/magistra sanitarnog inženjerstva (univ. mag. sanit. ing.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Master of Environmental and Public Health (M.EPH)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij:

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci moguće je nastaviti studij na sveučilišnom doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ili sveučilišnom doktorskom studiju Biomedicina.

Mogućnost zapošljavanja: Magistar sanitarnog inženjerstva samostalan je u procesu donošenja odluka i izbora postupaka sukladno stručnim, znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju standardima struke i djelatnosti. Popis mogućih poslodavaca i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruga uključuje zapošljavanje u: zdravstvenim ustanovama; komunalnim i javnim poduzećima te tijelima državne uprave i lokalne samouprave (u prvome redu sanitarnoj inspekciji); ustanovama ovlaštenim za rad s otrovima i za provođenje mjera DDD; ustanovama za kontrolu kvalitete hrane, vode i zraka te procjenu utjecaja različitih djelatnosti na okoliš; prehrambenoj i farmaceutskoj industriji; trgovačkim društvima; nastavnim/znanstvenoistraživačkim ustanovama; privatnoj praksi.

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20), a temeljem odluke Ministarstva zdravstva RH iz 2013. godine, diplomanti ovog studija, odnosno magistri struke, uvršteni su u zdravstveno osoblje. Od 2016. godine profesija sanitarnih inženjera uvrštena je u europsku listu reguliranih profesija. Time su standardizirane međunarodne stručne kompetencije, naziv struke (environmental public health profession) te stupanj diplomskog obrazovanja (Master of Environmental and Public Health).

Ishodi učenja

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u više godine studija

Nastavni plan i organizacija studija

Ažurirano 23.02.2024.

Skip to content