Psihijatrija

Voditeljica studija Psihijatrija: prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.
elektronička pošta: gordana.rubesa@medri.uniri.hr


Na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka svoj specijalistički staž iz psihijatrije obavljaju već niz godina specijalizanti KBC-a Rijeka i psihijatrijskih ustanova unutar regije poput PB-e Rab, MC-a Pula, PB-e Lopača, MC-a Gospić i drugih institucija s područja Hrvatske. Prema novom programu specijalizacije iz psihijatrije, koji je važeći od 1. siječnja 2012. godine, specijalizant tijekom petogodišnjeg staža ima obavezu pohađati specijalistički jednogodišnji studijski program. Budući da je Klinika za psihijatriju pri KBC-u Rijeka akreditirana za izvođenje većine sadržaja programa specijalizacije, kao i za provođenje specijalističkog ispita, pokretanje studijskog programa omogućilo bi cjelovito provođenje propisane specijalističke edukacije iz psihijatrije. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske izdaje odobrenje za specijalizacije iz psihijatrije na temelju uvjeta određenih Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, a prema postojećem Nacionalnom program koji predviđa odobrenje određenog broja specijalizacija iz određene grane medicine.

Polaznici studija su liječnici kojima je odobrena specijalizacija iz psihijatrije za potrebe mentalne zdravstvene skrbi i ustanova koje djeluju u široj riječkoj regiji, ali i cijeloj Republici Hrvatskoj. Ovaj studijski program i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije usklađeni su s uvjetima koje određuje Ministarstvo zdravstva, Hrvatska liječnička komora te strukovne psihijatrijske udruge. Sličan specijalistički stručni studij psihijatrije do akreditacije programa nije postojao na području Republike Hrvatske. Ovaj program nudi stjecanje i razvijanje svih općih i specifičnih znanja i vještina iz područja psihijatrije koji su traženi važećim programom specijalizacije. Studenti moraju odslušati i položiti sve obvezne kolegije u vrijednosti od 40 ECTS bodova. Izborne kolegije koje moraju odslušati u visini od 5 ECTS bodova i druge izborne aktivnosti mogu steći na drugim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta odnosno Sveučilišta u Rijeci te drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji uz prethodni dogovor s mentorom studija. Predloženi studij uklapa se u strategiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2010. – 2015., koja predviđa sastavljanje zajedničkog plana specijalizacija Medicinskog fakulteta. Završenim studijem i specijalizacijom iz psihijatrije polaznik stječe naziv specijalist psihijatar i time dobiva mogućnost zapošljavanja u privatnim i javnim ustanovama koje se bave mentalnim zdravljem. Jednako tako stječe mogućnost samostalnog rada na području kliničke grane psihijatrije.

Ažurirano 12.01.2023.

Skip to content