Histološki laboratorij

Histološki laboratorij djeluje od osnutka Zavoda te obavlja djelatnost obrade tkivnih uzoraka od fiksacije do izrade histoloških preparata te pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, kao i potrebe znanstveno istraživačkih djelatnosti u sklopu nastavnog procesa te posjeduje arhivirane tkivne uzorke koji se mogu po potrebi koristiti u sudskim postupcima, za istraživanja, revizije medicinskih postupaka, edukaciju medicinskog osoblja i drugo.

Djelatnost se odvija kroz nekoliko faza, od zaprimanja i preuzimanja uzoraka, pripreme parafinskih kocki i rezova do histokemijskog bojenja (Hemalaun-Eozin bojenje) koje osigurava prepoznavanje raznih struktura stanica i tkiva. Laboratorij vodi Silvia Arbanas, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike te osigurava standardizirani postupak procesiranja, uklapanja, bojenja i arhiviranja tkivnih uzoraka.

Korisnici usluga: laboratorij pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda te u sklopu obdukcija obavlja pretrage za potrebe Državnog odvjetništva te KBC-a Rijeka i Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko- goranske županije.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content