Pulmologija

Voditeljica studija Pulmologijadoc. dr. sc. Igor Barković, dr. med.  
elektronička pošta: igor.barkovic@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Pulmologija obvezni je dio programa specijalizacije iz pulmologije koji će polaznicima omogućiti organizirano i sistematizirano stjecanje znanja i vještina temeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine određeno je da se dio specijalističkog programa u nastavnom obliku za specijalizante mora odvijati na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u vremenu ne većem od 10 % od ukupnog trajanja specijalizacije. Ovaj sveučilišni studij obavezni je dio programa specijalizacije iz pulmologije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz pulmologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist pulmologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na području cijele Hrvatske. Program ovog studija pripremljen je tako da omogućava pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na to da postoje slični studijski programi i u susjednim zemljama te zemljama Europske unije. To se osobito odnosi na izborne kolegije koje je moguće organizirati tako da polaznici s drugih fakulteta Sveučilišta u Rijeci ili vanjskih institucija pohađaju nastavu ovog studija.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content