Mobilnost

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u sve niže navedene oblike mobilnosti.

CEEPUS

Lokalni koordinator (partner) u dvije mreže u okviru CEEPUS programa:  1. Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health (CIII-RO-0313-07-1415);2. Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for environment, food and human health purposes (CIII-PL-0706-03-1415)  je prof. dr. sc. Branka Blagović, Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Rijeka. Kontakt adresa: branka.blagovic@medri.uniri.hr

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program akademske mobilnosti. Uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu. Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. Vise informacija o CEEPUS programu mozete naći ovdje.


Erasmus

Erasmus / Erasmus+ 
Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine 2009./2010. Kroz pet akademskih godina više od 500 studenata Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU.U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.Putem Erasmus+ programa studenti mogu ostvarivati sljedeće aktivnosti:Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka – SMS (3 – 12 mjeseci) – uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija). Erasmus+ studijski boravak studenti Medicinskog fakulteta mogu provesti na nekom od Sveučilišta s kojima Fakultet ima sklopljen bilateralni Erasmus+ ugovor. Natječaji za Erasmus+ studijski boravak objavljuju se na web stranici Sveučilišta u Rijeci. Više informacija o Erasmus+ studijskom boravku možete naći ovdje.

Dodatne informacije o ERASMUS+ sveučilišnoj razmjeni studenta i osoblja možete pronaći ovdje.

Stručna praksa za studente – SMP (2-12 mjeseci) Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+. Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci što definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji. Natječaji za Erasmus+ strucnu praksu objavljuju se na web stranici Sveučilišta u Rijeci. Više informacija o Erasmus+ studijskom boravku možete naći ovdje.


INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA107 – ERASMUS + SURADNJA S PARTNERSKIM ZEMLJAMA 

Ovaj program je namijenjen suradnji sa zemljama izvan EU.Prijavu projekta mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja podnosi Sveučilište u Rijeci.  Prijava podliježe kvalitativnoj ocjeni zasebno za svaku partnersku zemlju, i to u četiri područja – relevantnost strategije internacionalizacije, kvaliteta sporazumne suradnje, kvaliteta projektnog prijedloga i provedbe te učinak i diseminacija rezultata projekta.Moguća je mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (3-12 mjeseci), te mobilnost osoblja (održavanje nastave i stručno usavršavanje, 5 dana do 2 mjeseca).Osoblju i studentima dodjeljuju se sredstva za putne troškove i dnevnice za broj mjeseci/dana u trajanju koliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Rijeci.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:


Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma
Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Rijeci sklapa sa stranim sveučilištima. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje takvi sporazumi predviđaju. Trajanje razmjene je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci, a određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilišta. Više informacija o bilateralnim razmjenama možete naći ovdje.  Bilateralna razmjena temeljem bilateralne suradnje Republike Hrvatske u području visokoškolskog obrazovanja
Bilateralni program akademske mobilnosti je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama. Natječaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr) te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu. Više informacija možete naći ovdje.

Ažurirano 18.01.2022.

Skip to content