Fond za potporu istraživačima

Medicinski fakultet u Rijeci osnovao je početkom 2020. godine svoj Fond za potporu istraživačima po uzoru na eminentna sveučilišta u svijetu koja nude ovakav oblik internog financiranja znanstveno-istraživačkog rada. Misija Fonda za potporu istraživačima Medicinskog fakulteta u Rijeci je potaknuti konkurentnost znanstveno-istraživačkog kadra Fakulteta te ga osnažiti potrebnim znanjima i kompetencijama za sudjelovanje u natječajima vrlo kompetitivnog okruženja europske i međunarodne znanstvene zajednice.

Sredstva Fonda za potporu istraživačima raspoređuju se iz vlastitih sredstava Fakulteta, ali se prikupljaju i iz donacija. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Fond za potporu istraživačima financijska sredstva upotrebljava za potpore znanstvenim istraživanjima, popravke, održavanje i nadogradnju znanstveno-istraživačke opreme, kao i za potpore za zaštitu i održavanje intelektualnog vlasništva odnosno za odobrene patente. Tijekom akademske godine 2020/2021. raspisan je natječaj za dodjelu potpora istraživanjima iskusnih istraživača i poslijedoktoranada kojima će se ukupna suma od 200.000,00 kn rasporediti na pet projekata iskusnih istraživača i pet projekata poslijedoktoranada koji su zaposleni ili izabrani u (znanstveno) nastavno zvanje na Medicinskom fakultetu u Rijeci ili njegovim nastavnim bazama. Provedba odobrenih projekata započela je u listopadu 2021. Najveći iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kn, a projekti će trajati 18 mjeseci. Cilj ovoga natječajnog poziva je potaknuti i one znanstvenike koji dosad nisu imali kompetitivne projekte da se odvaže na prikupljanje sredstava za svoj znanstveno-istraživački rad, što će posredno rezultirati povećanjem sveukupnog znanstveno-istraživačkog kapaciteta Medicinskog fakulteta u Rijeci.

U akademskoj godini 2020/2021. za financiranje su odobreni sljedeći projekti: 

Iskusni istraživači:

Naziv projekta Voditelj projekta 
1.Prognostički i prediktivni značaj proteina PD-L1 i stanica tumorske strome u nesitnostaničnom raku plućaprof. dr. sc. Ksenija Jurinović
2.Uloga stanica urođene imunosti i bjelančevina toplinskog šoka 70 u karcinomu dojkedoc. dr. sc. Tamara Gulić
3.Uloga citotoksičnosti posredovane granulizinom i perforinom-2 u nastanku vitiligaprof. dr. sc. Larisa Prpić Massari
4.Translacijska istraživanja karcinoma debelog crijeva na ostatnom kirurškom materijalu izv. prof. dr. sc. Marko Zelić
5.Učinak genetskih pogrešaka u sintezi proteina na procese starenja sisavacadoc. dr. sc. Slađana Bursać

Poslijedoktorandi :

Naziv projekta Voditelj projekta 
1.Mehanizmi imunološkog nadzora u razvoju metabolički uzrokovane bolesti masne jetre dr. sc. Maja Lenartić
2.Ispitivanje utjecaja IL-1β i proteina autofagije Atg5 na infekciju Francisella tularensis LVS na modelu miša  dr. sc. Mirna Mihelčić
3.Karakterizacija memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 te razvoj strategija za unapređenje učinkovitosti cjepiva dr. sc. Inga Kavazović
4.Određivanje uloge procesa autofagije i apoptoze u unutarstaničnom životu Francisella tularensis dr. sc. Valentina Marečić
5.Utjecaj CD26 deficijencije na signalne puteve neuropeptida PYY i SP u eksperimentalnome modelu Crohnove bolesti  dr. sc. Sunčica Buljević

Financijskim donacijama Fond za potporu istraživačima potpomogle su sljedeće tvrtke:

 • Allianz d.d. 
 • Biovit d.o.o. 
 • Storm Security d.o.o. 
 • Kefo d.o.o.  
 • Citoplus d.o.o. 
 • MMK d.o.o. 
 • Općina Viškovo 
 • DEM d.o.o. 
 • Biosistemi d.o.o. 
 • Harta d.o.o. 
 • Medicinsko – estetske inovacije d.o.o. 
 • Gorea plus d.o.o. 
 • Fidelta d.o.o. 
 • Animalab d.o.o. 
 • Koncept Media d.o.o. 

Izvještajni obrazac – Fond za potporu istraživačima

Ažurirano 03.10.2022.

Skip to content