Fond za potporu istraživačima

Medicinski fakultet u Rijeci osnovao je početkom 2020. godine svoj Fond za potporu istraživačima po uzoru na eminentna sveučilišta u svijetu koja nude ovakav oblik internog financiranja znanstvenoistraživačkog rada. Misija Fonda za potporu istraživačima Medicinskog fakulteta u Rijeci je potaknuti konkurentnost znanstvenoistraživačkog kadra Fakulteta te ga osnažiti potrebnim znanjima i kompetencijama za sudjelovanje u natječajima vrlo kompetitivnog okruženja europske i međunarodne znanstvene zajednice.

Sredstva Fonda za potporu istraživačima raspoređuju se iz vlastitih sredstava Fakulteta, ali se prikupljaju i iz donacija. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Fond za potporu istraživačima financijska sredstva upotrebljava za potpore znanstvenim istraživanjima, popravke, održavanje i nadogradnju znanstvenoistraživačke opreme, kao i za potpore za zaštitu i održavanje intelektualnog vlasništva odnosno za odobrene patente. Tijekom akademske godine 2020/2021. raspisan je natječaj za dodjelu potpora istraživanjima iskusnih istraživača i poslijedoktoranada kojima će se ukupna suma od 200.000,00 kn rasporediti na pet projekata iskusnih istraživača i pet projekata poslijedoktoranada koji su zaposleni ili izabrani u (znanstveno) nastavno zvanje na Medicinskom fakultetu u Rijeci ili njegovim nastavnim bazama. Provedba odobrenih projekata započela je u listopadu 2021. Najveći iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kn, a projekti će trajati 18 mjeseci. Cilj ovoga natječajnog poziva je potaknuti i one znanstvenike koji dosad nisu imali kompetitivne projekte da se odvaže na prikupljanje sredstava za svoj znanstvenoistraživački rad, što će posredno rezultirati povećanjem sveukupnoga znanstvenoistraživačkog kapaciteta Medicinskog fakulteta u Rijeci.

2020./2021.

Sponzori

Izvještajni obrazac – Fond za potporu istraživačima

Ažurirano 08.04.2024.

Skip to content