Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka
tel: +385 51 651 234

Kontakti

O Centru

Virtualne izložbe

Edukacijske aktivnosti od 2022. godine

Edukacijske aktivnosti od 2017.-2020. godine

Izdavačka djelatnost

Suradnička procjena

Ostale aktivnosti Centra

Ažurirano 02.04.2024.

Skip to content