O knjižnici

Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo

Nastaje funkcionalnom integracijom Knjižnice Kliničkog bolničkog centra i Knjižnice Medicinskog fakulteta. Knjižnica Kliničkog bolničkog centra Rijeka na riječkom lokalitetu utemeljena je još 1922. godine u tadašnjoj bolnici Svetoga Duha. Knjižnica na sušačkom lokalitetu osnovana je 1976. godine. Tijekom 2002. knjižnice su integrirane na riječkom lokalitetu. Knjižnica nabavlja znanstvenu i stručnu literaturu za potrebe zaposlenika KBC-a.

Knjižnica Medicinskog fakulteta u Rijeci osnovana je godine 1955. kada je osnovan i sam Fakultet, u prvo vrijeme smještena je u prostoru bolnice „Braće dr. Sobol“, a 1958. godine seli u novouređeni prostor u zgradi Braće Branchetta, gdje se nalazi i danas. Od svog osnutka Knjižnica je svojim fondom i uslugama usmjerena na studente i zaposlenike Fakulteta, ali i zaposlenike ostalih zdravstvenih ustanova iz naše regije. Knjižničnu djelatnost nastavlja obavljati i za novoosnovane sastavnice Sveučilišta iz područja biomedicine i zdravstva: Fakultet zdravstvenih studija (2014.) i Fakultet dentalne medicine (2020.). Tijekom 2020. godine definirani su i ugovorno uređeni odnosi između fakulteta.

Knjižnica je ustrojbena jedinica Medicinskog fakulteta u Rijeci, no zajedničkim ulaganjima svih ugovornih ustanova (FDMRI, FZSRI, KBCRI i MEDRI) osigurat će se studentima i zaposlenicima bogatiji fond kroz nabavu online baza podataka koje uključuju e-časopise i e-knjige te kvalitetnije knjižnične usluge. Na taj način Knjižnica doprinosi razvoju visokog obrazovanja, znanosti i prakse u biomedicini i zdravstvu.

Djelatnici:

Ured za lekturu

Ažurirano 15.07.2024.

Skip to content