Centar za proteomiku

Centar za proteomiku
Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka
tel: +385 51 651 260
tel: +385 51 651 250
tel: +385 51 651 280
tel: +385 51 345 655

Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
e-mail: stipan.jonjic@uniri.hr

tel: +385 51 651 235

Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine s naglaskom na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela, nezamjenjivih instrumenata u temeljnim biomedicinskim istraživanjima, ali i u razvoju lijekova i biotehnoloških produkata. Iako je sastavni dio Medicinskog fakulteta u Rijeci, Centar se financira isključivo iz sredstava kompetitivnih nacionalnih, EU i međunarodnih projekata te komercijalnih aktivnosti, što ga čini jedinstvenim odjelom u hrvatskom akademskom sektoru.

Ideja o osnivanju Centra inicirana je 2002. godine od strane stručnjaka Svjetske banke, koji su u svojem izvješću istaknuli projekt Centra za proteomiku kao jedan od tri perspektivna projekta koje bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) trebalo podržati u aplikaciji za kreditna sredstva Svjetske banke. Medicinski fakultet u Rijeci je dodjeljivanjem financijskih sredstava za izgradnju zgrade Centra, koja je dovršena u ljeto 2003. godine, značajno pridonio ostvarenju projekta. Programom JEZGRA MZOŠ-a, namijenjenim stvaranju jezgri biotehnološkog razvoja na pojedinim institucijama, kupljena je kapitalna oprema te laboratorijski namještaj.

Od početka rada, Centar za proteomiku je uspostavio više od trideset znanstvenih projekata visoke razine u partnerstvu s prestižnim istraživačkim institutima, sveučilištima te biotehnološkim malim i srednjim poduzećima na području jugoistočne Europe, Europske Unije te SAD-a. Ti projekti se većinom temelje na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela u znanstvene svrhe. Reagencije stvorene u Centru često imaju bitnu ulogu u raznim otkrićima te rezultiraju zajedničkim publikacijama u vodećim znanstvenim časopisima. Centar trenutno ima na raspolaganju nekoliko stotina hibridomskih linija, koja luče protutijela na razne virusne i stanične proteine.

Centar za proteomiku će nastaviti s poticanjem razvoja svog biomedicinskog potencijala te međunarodnom znanstvenom suradnjom u skladu s rastućom potrebom industrije i znanstvene zajednice za monoklonskim protutijelima zbog njihove ključne uloge u proučavanju proteina i korištenja u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Nadalje, Centar će težiti primjeni novih inicijativa u pravcu postizanja samoodrživosti, a jedna od mogućnosti je komercijalizacija monoklonskih protutijela, putem osnivanja spin-off poduzeća ili ugovora o licenciranju.

 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Menadžment istraživanja u biomedicini
  • Studijski program: POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Patogeneza virusa I
  • Studijski program: POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
  • Status predmeta: IZBORNI
  • Godina: 1, 2, 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 2
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Urođena imunost
  • Studijski program: POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
  • Status predmeta: IZBORNI
  • Godina: 1, 2, 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 2
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Proteini i njihove modifikacije
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Proteins and protein modifications
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA na engleskom jeziku
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Metode imuno-analize proteina
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Methods of protein immunoanalysis
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA na engleskom jeziku
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Eksperimentalni razvoj protutijela
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 5
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Immunization and antibody development
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA na engleskom jeziku
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 5
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Tehnologija proizvodnje monoklonskih protutijela
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: FARMACIJA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 4
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, redoviti profesor
  • Naziv predmeta: Monoklonska protutijela u medicini
  • Studijski program: Doktorska škola „Biomedicina i zdravstvo“ – studijski program „Biomedicina“
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1-3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 2
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Ilija Brizić, docent
  • Naziv predmeta: Imunološki sustav i starenje
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Ilija Brizić, docent
  • Naziv predmeta: Animalni modeli bolesti
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: FARMACIJA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3
 • Nositelj predmeta: Dr. sc. Ilija Brizić, docent
  • Naziv predmeta: Biološki lijekovi
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: FARMACIJA
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 5
 • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Vanda Juranić Lisnić
  • Naziv predmeta: Istraživačka virologija
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Vanda Juranić Lisnić
  • Naziv predmeta: Experimental virology
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICAL STUDIJES IN ENGLISH
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 3
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Vanda Juranić Lisnić
  • Naziv predmeta: Eksperimentalni razvoj cjepiva
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: FARMACIJA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3
 • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Berislav Lisnić
  • Naziv predmeta: Osnove genetičkog inženjerstva
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Berislav Lisnić
  • Naziv predmeta: Basics of genetic engineering
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICAL STUDIJES IN ENGLISH
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
 • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
  • Nositelj predmeta: Doc.dr.sc Berislav Lisnić
  • Naziv predmeta: Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom
  • Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: FARMACIJA
  • Status predmeta: Obvezni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 5

Aktivni projekti

 • „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, Europski fond za regionalni razvoj, partneri: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji,
  • 01.10.2017. – 30.09.2022., voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • „NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom“, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 01.12.2018. – 30.11.2022., voditelj: doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • “Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji”, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 01.01.2020. – 31.05.2023., voditelj: doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • „Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-Cov-2“, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 08.07.2020. – 07.01.2022., voditelj doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • “Imunoregulatorna uloga proteina PrPC u imunološkom antivirusnom odgovoru i otpornosti na citomegalovirusnu infekciju”, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 01.04.2021.-31.03.2025., voditeljica: prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 • “Patogeneza citomegalovirusne infekcije u nadbubrežnoj žlijezdi [Potpora organizacije”, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 01.06.2021.-31.05.2025., voditelj: doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • Projekt razvoja karijere mladih istraživača, „Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector“, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 2016. – 2021., voditelj: doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • Projekt razvoja karijere mladih istraživača, „NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom“, Hrvatska zaklada za znanost, 2019. – 2023., voditelj: doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • Projekt razvoja karijere mladih istraživača, „Jačanje kapaciteta CerVirVaca za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 2019. – 2023. voditeljica: prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 • Projekt razvoja karijere mladih istraživača, „Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji“, Hrvatska zaklada za znanost, 2020. – 2024., voditelj doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • Projekt razvoja karijere mladih istraživača, „NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom“, Hrvatska zaklada za znanost,
  • 2021. – 2025., voditelj doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • „Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku subkliničkog mastitisa u mliječnih krava”, Europski fond za regionalni razvoj, voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, partneri: Hrvatski veterinarski institut,
  • 27.03.2020. – 27.03.2023., partner: prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • “RINO SPREJ”, Europski fond za regionalni razvoj, voditelj: JGL d.d.,
  • 17.08.2020. – 17.08.2023., partneri: doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić I doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • „Istraživanje imunoregulacijskog potencijala solubilnog proteina PVR“, Sveučilište u Rijeci,
  • 2019.- 2021., voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • „Transkriptomska analiza mikroglije nakon infekcije citomegalovirusom“, Sveučilište u Rijeci,
  • 2019. – 2021., voditelj: doc. dr. sc. Berislav Lisnić
 • “Uloga tkivno-rezidentnih CD4+ limfocita T u mozgu u mozgu kongenitalno inficiranih miševa”, Sveučilište u Rijeci,
  • 2019. – 2021., voditelj: doc. dr. sc. Ilija Brizić
 • “Inflammation and Hearing Loss Following Congenital CMV Infection“, National Institutes of Health (NIH), voditelj prof. dr. William J. Britt, University of Alabama at Birmingham, SAD,
  • 01.09.2017. – 31.08.2022., partner: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • “Solving the m04 paradox: Evasion of missing-self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF”, kolaboracija 16 samostalnih istraživača među kojima su doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić i prof. dr. sc. Stipan Jonjić, 01.07.2019. – 01.07.2022.
 • “New Cytomegaloviral Vaccine Vector Concepts”, Helmholtz Association’s Helmholtz European Partnering Grant, voditelj: Prof. Dr. Luka Cicin-Sain, HZI Helmholtz Centre for Infection Research,
  • 2019-2024, partner: Prof. Dr. Sc. Stipan Jonjić

Završeni projekti u posljednjih deset godina

 • Naziv projekta: Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće
  • Izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost
  • Voditelj: Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić
 • Naziv projekta: Augmenting and Broadening T-cell Responses to Glioblastoma – Therapeutic Vaccine Platform Based on HCMV Expressing NKG2D Ligands (GLIOVACC)
  • Izvor financiranja: H2020 – European Research Council (ERC) Proof of Concept Grant
  • Voditelj: Prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: The integrated anti-HCMV/anti-GBM vaccine
  • Izvor financiranja: Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (HAMAG-BICRO)
  • Voditelj: Doc. dr. sc. Hrvoje Šimić
 • Naziv projekta: A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines (GlycoVax)
  • Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
  • Program: Horizon2020 / H2020-MSCA-ITN-2015
  • Voditelj: Roberto Adamo (Novartis Vaccines & Diagnostics Srl)
  • Partneri: 10 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: Becoming entrepreneurial: Knowledge transfer from the University of Rijeka Faculty of Medicine to the biotechnology business sector
  • Izvor financiranja: Europska Unija
  • Program: IPA SIIF (2nd Call)
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partner: prof. dr. sc. M. Messerle, Hannover Medical School
 • Naziv projekta: MCMV Infection of the Developing CNS: Neuroinvasion and Immune Control
  • Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
  • Program: R01
  • Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
  • Partner: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector (StAdvInn)
  • Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
  • Program: Ideas/ FP/ ERC – 2012
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: Congenital CMV and CNS infection mechanisms of protective immunity
  • Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
  • Program: R01
  • Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
  • Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: Viral Strategies of Immune Evasion
  • Izvor financiranja: Helmholtz Association: Helmholtz Virtual Institutes
  • Koordinator: Luka Cicin-Sain, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany
  • Partneri: Martin Messerle, Universität Hannover, Germany, Ulrich Kalinke, Twincore, Germany, Hartmut Hengel, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Germany, Stipan Jonjic, Faculty of Medicine, University of Rijeka
 • Naziv projekta: Italo-Croatian Mobility in Europlanning (ICroME)
  • Izvor financiranja: Europska Unija
  • Program: Leonardo da Vinci – LIFELONG LEARNING PROGRAMME
  • Voditelj: Institut za međunarodne odnose Zagreb
  • Partneri: 37 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: Methods for high-throughput glycoproteomic analysis
  • Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
  • Program: People / FP7-PEOPLE-2012-IAPP
  • Voditelj: D. Josić, Sveučilište u Rijeci
  • Partneri: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Genos d.o.o Zagreb, Bia Separations, Slovenia, Max Planck Institutes, Germany
 • Naziv projekta: Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation (PACINNO)
  • Izvor financiranja: IPA Adriatic Cross border Cooperation (CBC)
  • Program: IPA Adriatic CBC Strategic project proposals
  • Voditelj: University of Trieste
  • Partneri: Centre of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control (COBIK), Slovenia; Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Hrvatska; School of Economics and Business in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; University of Tirana, Albania; Institute Mihajlo Pupin, Serbia; Faculty of Economics, Montenegro; Ionian University, Greece
 • Naziv projekta: Molecular mechanism of regulation of the PVR protein and its interaction partners by cytomegalovirus
  • Grantor: Ministry of Science, Education and Sports
  • Grantor’s website: www.mzos.hr
  • Coordinator: Prof. Dr. Tihana Lenac Roviš
 • Naziv projekta: Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR (CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenez
  • Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
  • Program: Uspostavne potpore
  • Voditelj: Prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 • Naziv projeka: Virus-specific Activating NK Cell Receptors and Their Viral Immunoevasion
  • Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
  • Voditelj: Prof. Dr. Astrid Krmpotić
 • Naziv projekta: Viral evasion of NK cells
  • Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
  • Program: International Research in Infectious Diseases including AIDS (IRIDA) Program (R01) – PAR-08-130
  • Voditelj: prof.dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partner: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
 • Naziv projekta: A Novel Strong CMV-promoter for Production of Proteins and Non-coding RNA molecules
  • Izvor financiranja: Business Innovation Center of Croatia (BICRO) – Proof of Concept (PoC) 4 Programme
  • Voditelj: Prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: Night of the lab out (NLO) / 609815
  • Izvor financiranja: Europska komisija
  • Program: People / FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
  • Voditelj: Agencija za mobilnost i programe EU
  • Partneri: 8 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: The function of the NK killer receptor NKp46 in CMV and Influenza infections
  • Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
  • Program: Croatia-Israel Joint Research Program
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partner: prof. Ofer Mandelboim, Hebrew University, Jerusalem, Israel
 • Naziv projekta: Razvoj modela za terapiju virusnih infekcija povezivanjem urođene i stečene imunosti pomoću fuzijskih proteina
  • Izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
  • Program: Partnerstvo u temeljnim istraživanjima
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partner: prof. dr. Juergen Haas, Max von Pettenkofer-Institut, LMU, Munchen, Germany
 • Naziv projekta: A Transcriptomic Approach to Viral Disease Research
  • Izvor financiranja: Unity through Knowledge Fund (UKF)
  • Program: Research Cooperability Program
  • Voditelj: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
  • Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: The Center for Antibody Production Rijeka: Upgrading the Central Research and Service Infrastructure for the South Eastern Region of Europe
  • Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
  • Program: FP7-REGPOT-2008-1 (Capacities programme)
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: Establishment of high-throughput monoclonal antibody production and hybridoma bank
  • Izvor financiranja: Europska komisija – FP6
  • Program: International cooperation activities (INCO)
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partneri: Juergen Haas, Max von-Pettenkofer Institute, Munich, Germany, Filip Čulo, Medical Faculty University of Mostar, BIH
 • Naziv projekta: Natural Killer Cell-Mediated Anti-Viral and Anti Tumor Defense and Therapy: Integrated research training in molecular medicine, bioinformatics and issues of biotech patents and SME business
  • Izvor financiranja: Europska komisija – FP6
  • Program: Marie Curie Research Training Networks
  • Voditelj: Erhard Hofer, Medical University of Vienna, Austria
  • Partneri: 9 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 • Naziv projekta: Centar za produkciju monoklonskih protutijela
  • Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
  • Program: JEZGRA
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 • Naziv projekta: The role of viral immunoevasins in the pathogenesis of the cytomegalovirus infection
  • Izvor financiranja: Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
  • Program: International scholarship
  • Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 • Naziv projekta: The role of cystatins inimmune response to viruses
  • Izvor financiranja: Public Agency for Research of the Republic of Slovenia
  • Program: International cooperation between Slovenian and Croatian researchers
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Partner: N. Kopitar Jerala, Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
 • Naziv projekta: Novi snažni CMV-promotor za proizvodnju proteina i nekodirajućih molekula RNA
  • Izvor financiranja: BICRO
  • Program: Proof of Concept – 4th Call
  • Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić

Deset najvažnijih publikacija u proteklih pet godina

 1. Jelena Tomac, Marija Mazor, Berislav Lisnić, Mijo Golemac, Daria Kveštak, Marina Bralić, Lidija Bilić Zulle, Melanie M Brinkmann, Lars Dölken, Line S Reinert, Soren R Paludan, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić, Vanda Juranić Lisnić: Viral infection of the ovaries compromises pregnancy and reveals innate immune mechanisms protecting fertility, Immunity. doi: 10.1016/j.immuni.2021.04.020. Epub 2021 May 19.
 2. Kveštak D, Juranić Lisnić V, Lisnić B, Tomac J, Golemac M, Brizić I, Indenbirken D, Cokarić Brdovčak M, Bernardini G, Krstanović F, Rožmanić C, Grundhoff A, Krmpotić A, Britt WJ, Jonjić S: NK/ILC1 cells mediate neuroinflammation and brain pathology following congenital CMV infection. Journal of Experimental Medicine, doi:10.1084/jem.20201503, 3;218(5):e20201503., 2021.
 3. Strazic Geljic I, Kucan Brlic P, Angulo G, Brizic I, Lisnic B, Jenus T, Juranic Lisnic V, Pietri GP, Engel P, Kaynan N, Zeleznjak J, Schu P, Mandelboim O, Krmpotic A, Angulo A, Jonjic S, Lenac Rovis T. Cytomegalovirus protein m154 perturbs the adaptor protein-1 compartment mediating broad-spectrum immune evasion. Elife. 2020 Jan 13;9. pii: e50803. doi: 10.7554/eLife.50803.
 4. Angulo, G,Zeleznjak, J, Martinez-Vicente, P, Punet-Ortiz, J, Hengel, H, Messerle, M, Oxenius, A, Jonjic, S , Krmpotic, A, Engel, P, Angulo, A :Cytomegalovirus restricts ICOSL expression on antigen-presenting cells disabling T cell co-stimulation and contributing to immune evasion, ELife, Vol. 10, doi: 10.7554/eLife.59350
 5. Berry R, Watson GM, Jonjic S, Degli-Esposti MA, Rossjohn J.: Modulation of innate and adaptive immunity by cytomegaloviruses. Nat Rev Immunol. 2019 Oct 30. doi: 10.1038/s41577-019-0225-5
 6. Železnjak K, Juranić Lisnić V, Popović B, Lisnić B, Babić M, Halenius A, L’Hernault A, Lenac Roviš T, Hengel H, Erhard F, Redwood A, Vidal S, Doelken l, Krmpotić A, Jonjić S: The complex of MCMV proteins and MHC class I evades NK cell control and drives the evolution of virus-specific activating Ly49 receptors. Journal of Experimental Medicine, doi.org/10.1084/jem.20182213, 2019
 7. Šestan M, Marinović S, Kavazović I, Cekinović Đ, Wueest S, Turk Wensveen T, Brizić I, Jonjić S, Konrad D, Wensveen FM, Polić B: Virus-Induced Interferon-γ Causes Insulin Resistance in Skeletal Muscle and Derails Glycemic Control in Obesity. Immunity, doi: 10.1016/j.immuni.2018.05.005, 49(1):164-177, 2018
 8. Aguilar OA, Berry R, Rahim MMA, Reichel JJ, Popović B, Tanaka M, Fu Z, Balaji GR, Lau TNH, Tu MM, Kirkham CL, Mahmoud AB, Mesci A, Krmpotić A, Allan DSJ, Makrigiannis AP, Jonjić S, Rossjohn J, Carlyle JR: A Viral Immunoevasin Controls Innate Immunity by Targeting the Prototypical Natural Killer Cell Receptor Family. Cell. 2017 Mar 23;169(1):58-71.e14. doi: 10.1016/j.cell.2017.03.002
 9. Molgora M, Bonavita E, Ponzetta A, Riva F, Barbagallo M, Jaillon S, Popovic B, Bernardini G, Magrini E, Gianni F, Zelenay S, Jonjic S, Santoni A, Garlanda C, Mantovani A: IL-1R8 is a checkpoint in NK cells regulating anti-tumor and anti-viral activity. Nature, doi:10.1038/nature24293; 551(7678):110-114, 2017
 10. Popovic B, Golemac M, Podlech J, Zeleznjak J, Bilic-Zulle L, Lukic M, Cicin-Sain L, Reddehase M, Sparwasser T, Krmpotic A, Jonjic S: IL-33/ST2 pathway drives regulatory T cell dependent suppression of liver damage upon cytomegalovirus infection, PLOS Pathogens, 13(4):e1006345, 2017

 • Prof. dr. sc. Stipan Jonjić
  • Studentska nagrada za znanost, Sveučilište u Rijeci, 1975.
  • Nagrada Grada Rijeke za znanstveni rad, 1991.
  • Državna nagrada za znanost “Ruđer Bošković”, 1993.
  • Günther Weitzel Science Award (Liga za razvoj molekularne biologije i biotehnologija, Tübingen, Njemačka), 1994.
  • Medalja predsjednika Republike Hrvatske, 1995.
  • Godišnja nagrada Primorsko -goranske županije za znanstveni rad, 2000.
  • Godišnja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstvena postignuća, 2003.
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – Nagrada za doprinos razvoju dentalne znanosti i obrazovanja, 2004.
  • Gostujući profesor, Raine Foundation, University of Western Australia, 2007
  • Nagrada Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, 2009.
  • Članstvo u Leopoldini, Njemačka akademija znanosti, 2012.
  • Državna nagrada za znanost, Nagrada za životno djelo, 2013.
  • Europsko istraživačko vijeće (ERC) Starting Grant LS6 (Immunity and Infection), članstvo u panelu, 2014.
  • Članstvo u Europskoj akademiji Mikrobiologije, 2015.
  • Nagrada za životno djelo u znanosti, Grad Rijeka, 2017
  • Članstvo u Academia Europaea, 2021
 • Prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
  • Nagrada Hrvatskog imunološkog društva za najbolju znanstvenu publikaciju, 2006.
  • Nagrada za najboljeg mladog znanstvenika u temeljnim medicinskim znanostima, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2007.
 • Doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić
  • Nagrada za usmenu prezentaciju za najboljeg mladog znanstvenika, Hrvatsko genetičko društvo, 2012.
  • Nagrada za najboljeg mladog znanstvenika u temeljnim medicinskim znanostima, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2012.
  • Nagrada za najbolju usmenu prezentaciju, 2. Sastanak srednjoeuropskih društava za imunologiju i alergologiju, 2013.
  • Priscilla Shaffer Nagrada za pripravnika – najbolja usmena prezentacija, International Herpesvirus Workshop, 2014.
  • Nagrada za najbolju znanstvenu publikaciju, Hrvatsko imunološko društvo, 2014.
  • Nagrada za najboljeg mladog istraživača iz područja biomedicine i biotehnologije, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, 2014.
  • Godišnja nagrada „Željko Trgovčević“ za najboljeg mladog istraživača u području molekularne biologije, Hrvatsko genetičko društvo, 2014.
  • Godišnja nagrada za najboljeg mladog znanstvenika, Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2014.
 • Doc. dr. sc. Ilija Brizić
  • Nagrada za najboljeg mladog znanstvenika, Sveučilište u Rijeci, 2017.
  • Državna nagrada za znanost, Nagrada za znanstvene novake, 2018.
  • Godišnja nagrada za mlade znanstvenike, Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2018.
 • Dr. sc. Lea Hiršl
  • Godišnja nagrada za najbolju poster prezentaciju, Hrvatsko imunološko društvo 2019.
 • Dr. sc. Paola Kučan Brlić
  • Godišnja nagrada za najbolju prezentaciju znanstvenog rada, Hrvatsko imunološko društvo, 2014.
  • Nagrada za najbolju poster prezentaciju, Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero Ceppellini, 2016.
  • Stipendija za znanstveno usavršavanje na Hebrew University, European Federation of Immunological Societies, 2017.
  • Godišnja nagrada za najbolji znanstveni rad, Hrvatsko imunološko društvo, 2016.
 • Dr. sc. Jelena Železnjak
  • Nagrada za najbolji znanstveni rad, Hrvatsko imunološko društvo, 2020
  • Nagrada za najbolju prezentaciju znanstvenog rada (1. mjesto), Hrvatsko imunološko društvo, 2019.
  • Nagrada za najbolju usmenu prezentaciju – AARC DOCTORAL CONFERENCE – “Innovative Technologies in Biomedicine”, 2019.
  • Nagrada za najbolju poster prezentaciju “Ralph Steinman Memorial Award – Outstanding Poster Award”, 12th ENII EFIS EJI Summer School on Advanced Immunology, 2017.
  • Nagrada za najbolju poster prezentaciju, „Translation of Basic Immunology and Neuroscience Tools to Therapies: Where Are We Now?“, 2016.
 • Dr. sc. Marija Mazor
  • Nagrada za poster prezentaciju (3. mjesto), Hrvatsko imunološko društvo, 2021.
 • Tina Ružić, mag. biotech. in med.
  • Godišnja nagrada „Zoran Zgaga“ za najbolji diplomski rad, Hrvatska udruga genetičkih inženjera, 2016.
  • Nagrada “Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer POTICAJ”, Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2021.
 • Daria Kveštak, mag. biol. mol.
  • Nagrada za najbolju usmenu prezentaciju „Brights Sparks Award“, Hrvatsko imunološko društvo, 2020.
 • Carmen Rožmanić, mag. biol. exp.
  • Nagrada za poster prezentaciju (1. mjesto), Hrvatsko imunološko društvo, 2021.
 • Fran Krstanović, mag. biochem.
  • Nagrada za poster prezentaciju (2. mjesto), Hrvatsko imunološko društvo, 2021.
 • Jelena Materljan, dr. med.
  • Nagrada za usmenu prezentaciju „Brights Sparks Award“, Hrvatsko imunološko društvo, 2021

ISO 9001:2015 certifikat za Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji i prodaji monoklonskih protutijela.

Ažurirano 04.04.2022.

Skip to content