Povjerenstvo za dobrobit životinja

Uloga je Povjerenstva potpora svim znanstvenicima Fakulteta koji u svom istraživačkom radu koriste pokusne životinje. Glavni zadaci Povjerenstva za dobrobit životinja jesu: (a) savjetovati osoblje koje rukuje životinjama o pitanjima u vezi dobrobiti životinja, u pogledu njihove nabave, smještaja, njege i korištenja, (b) savjetovati osoblje o primjeni mjera za zamjenu, smanjenje i poboljšanje te obavještavati ga o tehničkom i znanstvenom razvoju u vezi s primjenom tog zahtjeva, (c) uspostaviti i revidirati interne operativne postupke u pogledu nadzora, izvještavanja i praćenja u vezi dobrobiti životinja smještenih u objektu ili koje se u njemu koriste, (d) pratiti razvoj i rezultat projekata, uzimajući u obzir učinak na korištene životinje te prepoznavati i savjetovati u pogledu elemenata koji nadalje pridonose zamjeni, smanjenju i poboljšanju, (e) savjetovati o programima ponovnog udomljavanja, uključujući odgovarajuću socijalizaciju životinja koje je potrebno ponovno udomiti, i (f) savjetovati o korištenju zdravih prekobrojnih laboratorijskih životinja te uvesti program za izmjenu živih životinja, organa, tkiva ili trupova u tu svrhu usmrćenih životinja (Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, NN 55/13). 

Sukladno zakonodavstvu EU i Republike Hrvatske, sva istraživanja koja uključuju rad sa životinjama moraju poštovati zakonsku regulativu i za korištenje životinja u pokusima imati odobrenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. Kako bi ishodili to odobrenje, zahtjevu za odobravanje projekta potrebno je obavezno priložiti obrazloženje stručnjaka za dobrobit životinja i mišljenje Povjerenstva za dobrobit životinja. 

Povjerenstvo za dobrobit životinja sastaje se jednom mjesečno, petkom koji prethodi sjednicama Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja i Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost.Svi zahtjevi upućeni Povjerenstvu dostavljaju se najkasnije do ponedjeljka istog tjedna u kojem se održava sjednica Povjerenstva i to na dva načina:1) u obliku ispisa (jedan primjerak svakog dokumenta) dostavlja se osobno u pisarnicu Medicinskog fakulteta ili poštom, s naznakom “Povjerenstvo za dobrobit životinja”, 2) u elektroničkom obliku, na intranetu kojem se pristupa putem mrežnih stranica Medicinskog fakulteta (http://www.medri.uniri.hr/hr/) ulaskom u SERVISI – PORTAL ZA DJELATNIKE i odabirom poveznice WEB APLIKACIJE I E-OBRASCI te potom poveznice ZAHTJEV ZA ODOBRENJE RADA S POKUSNIM ŽIVOTINJAMA.

Zahtjevi kojima se traži obrazloženje stručnjaka za dobrobit životinja i mišljenje Povjerenstva za dobrobit životinja se sastoje od sljedeće dokumentacije:

 1. zamolbe za izdavanjem mišljenja Povjerenstva za dobrobit životinja,
 2. zamolbe za izdavanjem obrazloženja stručnjaka za dobrobit životinja,
 3. obrazloženja svrhe i plana istraživanja koji se dostavljaju na propisanim obrascima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo:

Ukoliko se traži mišljenje za pokuse u kojima će se životinje usmrćivati u svrhu korištenja njihovih organa, tkiva i trupova, potrebno je tada priložiti obrazac 4 – Zahtjev za odobrenje usmrćivanja životinja u svrhu korištenja njihovih organa, tkiva i trupova. 

Potrebni obrasci, kao i ostali relevantni dokumenti mogu se naći i na sljedećim poveznicama:

Izrada završnih, diplomskih i doktorskih radova koji uključuju rad s pokusnim životinjama

Ukoliko istraživanja koja se planiraju učiniti u sklopu izrade završnih, diplomskih i doktorskih radova uključuju rad s pokusnim životinjama, moguće je dobiti mišljenje Povjerenstva za dobrobit životinja sukladno sljedećem:

 1. ako je tema rada dio već odobrenog projekta (ima već izdano mišljenje Povjerenstva i Ministarstva poljoprivrede), tada je potrebno uputiti zahtjev koji će sadržavati:
  • zamolbu za izdavanjem mišljenja Povjerenstva za dobrobit životinja,
  • DrS1 obrazac za prijavu teme doktorskog rada, te
  • mišljenja Povjerenstva i Ministarstva poljoprivrede odobrenog projekta;
 2. ako tema rada nije dio ranije odobrenog projekta, potrebno je ishoditi mišljenja Povjerenstva i Ministarstva poljoprivrede prema postupku identičnom kao za sve projekte koji uključuju rad s pokusnim životinjama (vidjeti gore). 

Puno korisnih informacija vezanih uz korištenje laboratorijskih životinja može se naći i na stranici EU komisije , te mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te preko njihovih dostupnih linkova. 

Odgovori na često postavljena pitanja objavljivat će se na mrežnim stranicama Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva

 • izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med.
 • doc. dr. sc. Slađana Bursać, dipl. sanit. ing. 
 • dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. med. vet. 
 • doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn. 
 • doc. dr. sc. Sanja Dević Pavlić, dipl. sanit. ing 
 • doc. dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med. 

Ažurirano 17.10.2023.

Skip to content