Voditelji studija

U organizaciji nastave sudjeluju i voditelji studija koje imenuje FV na prijedlog dekana. Voditelji studija u dogovoru s predmetnim nastavnicima i satničarom utvrđuju raspored predavanja seminara i vježbi, brinu se o osuvremenjivanju studijskih programa, usuglašavaju sadržaj i naziv izbornih predmeta. Po službenoj dužnosti sudjeluju u radu sekcije za Ishode učenja pri Povjerenstvu za nastavu. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci ukupno je 13 voditelja studija. 

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji

Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo i sveučilišni diplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Sveučilišni specijalistički studiji

Doktorski studiji

Ažurirano 13.10.2023.

Skip to content