Toksikološki laboratorij

Toksikološki  laboratorij djeluje od osnutka Zavoda te obavlja djelatnost utvrđivanja koncentracije  alkohola u biološkim uzorcima (krv, mokraća, staklovina), metodom plinske kromatografije na plinskom kromatografu  “Shimadzu ” GC-2014.” Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola,opojnih droga i psihoaktivnih tvari (“Narodne novine” broj 107/99) donešeno je Rješenje o dopuni  Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari  “Narodne novine” broj 101/00 od 13.10.2000.”

Laboratorij pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda, kao i potrebe znanstveno istraživačkih djelatnosti u sklopu nastavnog procesa. Pruža mogućnost strankama da na privatni zahtjev utvrde koncentraciju  alkohola, npr. kod prometnih nesreća i šteta na vozilu za potrebe osiguravajućih kuća,  te u sklopu obdukcija obavlja analize za potrebe Državnog odvjetništva,  te KBC Rijeka  i  Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko- goranske županije.U djelatnost laboratorija spada i utvđivanje očinstva – DNA analize, u suradnji sa laboratorijem za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku pod vodstvom  prof.dr.sc. Blaženke Grahovac, dipl.ing.med.biokemije, koje se provodi na osobni zahtjev ili na zahtjev nadležnog suda.  Materijali za analize su uzorci periferne krvi  i bris bukalne sluznice.

Djelatnici laboratorija:

  • Dolores Koljanin, bacc.med.lab.ing. – viši laborant
  • Lea Žunić, medicinsko-laboratorijski tehničar

Ažurirano 04.03.2022.

Skip to content