Praktična znanost za zdravstvenu profesiju

Znanost i zdravstvena djelatnost neizbježno su povezani, a posljednjih godina bilježi se izrazit porast broja znanstvenih istraživanja i objavljenih znanstvenih i stručnih članaka. Posljedično, u modernoj medicinskoj praksi sve je veća potreba za razumijevanjem i primjenjivanjem znanstvenih dokaza u stručnom radu i istraživanjima koji pomažu u donošenju odluka vezanih uz zdravlje i bolest ljudi, ali i unaprjeđenju zdravstvene skrbi. Nažalost, trenutne mogućnosti praktične znanstvene edukacije na studijima za zdravstvenu profesiju ne prate suvremene potrebe. Stoga je zdravstvenim radnicima neophodno pružiti znanstvenu edukaciju visoke kvalitete kroz program cjeloživotnog učenja koji će omogućiti razvijanje ključnih praktičnih znanstvenih znanja i vještina, kao i analitičkog razmišljanja u znanosti.

Programom su obuhvaćena četiri kolegija kroz koje se detaljno razrađuju vrste, struktura, funkcija i analitičko razmišljanje o znanstvenim člancima i konferencijskim priopćenjima, oblikovanje i pripremanje članaka i priopćenja za znanstveni časopis odnosno skup, pravila znanstvenog jezika, pisanje prikaza slučaja na temelju stvarnih pacijenata, vrste znanstvenih istraživanja i osnove biostatistike. Za razliku od visokih učilišta na kojima se izvode prijediplomski i poslijediplomski studijski programi za zdravstvenu profesiju, ovaj program cjeloživotnog učenja provodi se isključivo kroz metode aktivnog učenja, uključujući problemski orijentiranu nastavu (engl. problem-based learning) i projektno orijentiranu nastavu (engl. project-based learning), uz individualan pristup polaznicima.  

Trajanje programa je 43 sata u obliku predavanja, vježbi i seminara, što čini ukupno 5,5 ECTS bodova.

Ažurirano 03.07.2023.

Skip to content