Ured tajnika

e-mail: dekanat_medri@uniri.hr   

Glavna tajnica fakulteta

NADIJA SURAĆ, dipl. iur.  
elektronička pošta nsurac@medri.uniri.hr,  
telefon: +385 (0)51 651 126
 

NINA VIČIĆ, dipl.oec. – viša stručna savjetnica 
email: nina.vicic@medri.uniri.hr 
telefon: +385 (0)51 651 203 

MARINA KIRINČIĆ KEŽIĆ – voditeljica administrativnih poslova
email: marinakk@medri.uniri.hr
telefon: +385 (0)51 651 162

Ažurirano 05.01.2024.

Skip to content