Ured tajnika

e-mail: dekanat_medri@uniri.hr   

Tajnica fakulteta

NADIJA SURAĆ, dipl. iur.  
elektronička pošta nsurac@medri.uniri.hr,  
telefon: +385 (0)51 651 126
 

NINA VIČIĆ, dipl.oec. – viši stručni savjetnik 
email: nina.vicic@medri.uniri.hr 
telefon: +385 (0)51 651 203 

TATJANA MUŽIK, mag. oec. – voditeljica administrativnih poslova
email: tatjana.muzik@medri.uniri.hr
telefon: +385 (0)51 651 162 

VIŠNJA LJEPOJEVIĆ, dipl. Iur.  
e-mail: visnja.ljepojevic@medri.uniri.hr 

Ažurirano 07.06.2022.

Skip to content