Endokrinologija i dijabetologija

Voditeljica studija Endokrinologija i dijabetologija: izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med.
elektronička pošta: sanja.klobucar@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Endokrinologija i dijabetologija ima za cilj omogućiti stjecanje cjelovitog znanja i vještina iz kliničke endokrinologije potrebnih za kompetentno rješavanje općih i složenih endokrinoloških poremećaja te učinkovitu i profesionalnu komunikaciju s pacijentima i drugim zdravstvenim djelatnicima. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ovaj studij omogućit će organizirano i sistematizirano pružanje znanja iz područja endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma koje će polaznici moći koristiti u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi. Ovaj studij obavezni je dio programa specijalizacije iz endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz endokrinologije i dijabetologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist endokrinologije i dijabetologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske.

Program ovog studija pripremljen je tako da omogućava pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na to da postoje slični studijski programi u Hrvatskoj, susjednim zemljama te zemljama Europske unije. To se osobito odnosi na izborne kolegije koje je moguće organizirati tako da ih pohađaju polaznici s drugih fakulteta Sveučilišta u Rijeci ili vanjskih institucija. Na isti je način moguće priznati našim studentima dio izbornih kolegija koje odslušaju i polože na drugim visokoškolskim ustanovama.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content