Studentski zbor

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (SZ MEDRI) vrhovno je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao i Sveučilišta u Rijeci te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. Glavne zadaće SZ MEDRI su briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Medicinskog fakulteta. Također, zadaća mu je i poticanje izvannastavne aktivnosti studenata Medicinskog fakulteta.

Skupštinu SZ MEDRI čine predstavnici studenata svih godina studija Medicina, Medicina na engleskom jeziku, Sanitarno Inženjerstvo, Farmacija i Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, kao i predstavnici poslijediplomskih studija. Bitan dio Skupštine SZMEDRI su i studenti koji obnašaju dužnosti u tijelima SZMEDRI. Tradicionalno, u radu Studentskog zbora sudjeluju i studenti koji obnašaju razne funkcije i uloge pri našim najvećim i najbitnijim studentskim udrugama i organizacijama (CroMSIC, FOSS-MEDRI, EMSA i SOSS).

Kontakt:  medri@sz.uniri.hr 

Predsjedništvo SZMEDRI

Kabinet SZMEDRI

Pravobranitelj

Skupština

Ured za odnose s javnošću

Ured za podršku studentima

Ured za rodnu ravnopravnost

Studentske sekcije

Natječaji

SZMEDRI 2020. – 2022.

Ažurirano 18.04.2024.

Skip to content