Studentski zbor

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (SZ MEDRI) vrhovno je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao i Sveučilišta u Rijeci te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. Glavne zadaće SZ MEDRI su briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Medicinskog fakulteta. Također, zadaća mu je i poticanje izvannastavne aktivnosti studenata Medicinskog fakulteta.

Skupštinu SZ MEDRI čine predstavnici studenata svih godina studija medicine, medicine na engleskom jeziku, sanitarnog inženjerstva, farmacije i medicinsko – laboratorijske dijagnostike, kao i predstavnici poslijediplomskih studija Bitan dio Skupštine SZMEDRI su i studenti koji obnašaju dužnosti u tijelima SZMEDRI. Tradicionalno, u radu  Studentskog zbora sudjeluju i studenti koji obnašaju razne funkcije i uloge pri našim najvećim i najbitnijim studentskim udrugama i organizacijama; CroMSIC, FOSS-MEDRI, EMSA i SOSS.

Kontakt:  medri@sz.uniri.hr 

Vodstvo Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: 

 • Eugen Car, predsjednik
 • Lara Brdar, potpredsjednica
 • Ana Brekalo, tajnica

Predstavnici SZMEDRI u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci:

 • Eugen Car
 • Lara Dragić

Pravobraniteljica Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

Neda Sindik

Kontakt: provobranitelj.medri@sz.uniri.hr

Članovi Skupštine Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci su:

Predstavnici studija medicina:

 • Evelin Abdić, zamjenik Karlo Akmačić
 • Lara Dragić, zamjenik Niko Kirinčić 
 • Eugen Car, zamjenik Toni Buškulić 
 • Mario Rumora, zamjenik Lovro Rukavina 
 • Nenad Hrvatin, zamjenica Tina Grgasović 
 • Lana Oštro, zamjenica Jana Mešić 
 • Gaia Bellesi, zamjenica Adriana Ban 
 • Laura Radoš, zamjenik Jakov Jurić 
 • Iva Hajnžić, zamjenica Tena Horvat
 • Mia Radošević, zamjenica Marija Prekodravac 
 • Lea Cofek, zamjenica Tina Cijuk
 • Martina Bzik, zamjenica Paola Stepanić
 • Dina Kerečin, zamjenica Sunčica Kanižaj

Predstavnici klinike i pretklinike:

 • Lara Brdar, zamjenica Romana Jugo
 • Marko Vetturelli, zamjenica Neda Sindik

Predstavnici medicine na engleskom jeziku:

 • Ana Marija Janković, zamjenik Hadid Diamee
 • Ida Štimac, zamjenica Antea Kršek
 • Tomislav Tufekčić, zamjenik Darko Rasnek
 • Sirin Riedel, zamjenica Ana Sekulić
 • Daniel Hübner, zamjenica Maya Marinić
 • Sven Krčevski, zamjenik Eni Krizman
 • Lovro Baričević, zamjenica Ana Kapor 
 • Davor Kopilović, zamjenica Martina Zdjelar
 • Gabriela Špeh, zamjenica Petra Valić 
 • Lea Perić, zamjenica Dorotea Dobrić 
 • Bruno Kovač, zamjenica Marko Rašin 

Predstavnici poslijediplomskih studija:

 • Matej Bura, zamjenica Maša Knežević
 • Ingrid Šutić Udović, zamjenica Ivana Šutić

Predstavnici studija Farmacije:

 • Lorenzo Vujanić, zamjenica Klara Pauletić 

Predstavnici Medicinsko – laboratorijske dijegnostike:

 • Dorotea Kožnjak, zamjenica Lana Ravlić
 • Ana Brekalo, predstavnica Biomedicinskog, prirodnog i interdisciplinarnog biotehnološkog područja u SZSUR-u

Voditeljica ureda:

Lana Vivoda

Kontakt: pr-medri@sz.uniri.hr

U Uredu za odnose s javnošću obavljaju se poslovi:

 • izvještavanja javnosti o radu i politikama SZMedRi;
 • medijsko praćenje rada SZMedRi;
 • informiranje javnosti o radu SZMedRi putem internetskog portala i društvenih mreža;
 • priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program SZMedRi;
 • koordiniranje odnosa s javnošću;
 • analiza medijskih objava i drugi poslovi.

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (SZ MEDRI) vrhovno je studentsko tijelo u kojemu se na mandat od dvije godine biraju studenti predstavnici svih godina studija medicine, sanitarnog inženjerstva, farmacije i medicinsko – laboratorijske dijagnostike, kao i studenti koji u navedenom mandatu predstavljaju i zastupaju interese navedenih studijskih programa u cjelini, pretklinički i klinički dio studija, kao i studenti postdiplomskih studija. Osim predstavnika studenata i studentskih godina, članovi Studentskog zbora su i studenti koji obnašaju razne funkcije i uloge pri našim najvećim i najbitnijim studentskim udrugama i organizacijama; CroMSIC, FOSS MEDRI, EMSA i SOSS, a članovi se biraju i u sva bitna povjerenstva pri Fakultetu.

Studentski zbor Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci zastupa interese studenata svoga fakulteta po pitanju nastavnih i izvannastavnih tema i događanja, sudjeluje u organizaciji i provođenju nastave na razini svake godine, bavi se očuvanjem i brigom o studentskom standardu, a članovi SZ MEDRI zastupaju fakultet i na Sveučilištu, kroz Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.

Članovi SZ MEDRI redovni su članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa te samim time uspješno surađuje s Upravom fakulteta i nastavnim osobljem.

Članovi Predsjedništva Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci bili su: 

 • Tin Vučković, predsjednik
 • Eugen Car, potpredsjednik
 • Marko Vetturelli, tajnik

Članovi Skupštine Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci bili su:

 • Lara Dragić, zamjenik Karlo Žepina 
 • Eugen Car, zamjenik Toni Buškulić 
 • Mario Rumora, zamjenik Lovro Rukavina 
 • Tin Vučkovič, zamjenica Laura Brijačak 
 • Marta Despotović, zamjenica Matea Pentek 
 • Lana Oštro, zamjenica Jana Mešić 
 • Gaia Bellesi, zamjenica Iva Saraja 
 • Laura Radoš, zamjenik Vedran Hrastić 
 • Lara Brdar, zamjenica Iva Hajnžić 
 • Mia Radošević, zamjenica Marija Prekodravac 
 • Luka Ivanovski, zamjenica Eva Labinac 
 • Antun Mršić, zamjenik Marko Vetturelli 
 • Magda Gajski, studentska pravobraniteljica 
 • Neda Sindik, zamjenik Daniel Hübner 
 • Tomislav Tufekčić 
 • Lovro Baričević, zamjenica Ana Kapor 
 • Gabriela Špeh, zamjenica Dorotea Dobrić 
 • Lea Perić, zamjenica Petra Valić 
 • Iva Kristić, zamjenica Chiara Košuta 
 • Bruno Kovač, zamjenica Leana Vratović 
 • Marko Rašin, zamjenik Davor Kopilović 
 • Ivana Šutić, zamjenica Ingrid Šutić Udović 
 • Valentino Pavišić, zamjenik Igor Štimac 
 • Lorenzo Vujanić, zamjenica Petra Skibola 
 • Patricia Pešić, zamjenica Dorotea Kožnjak 

Ažurirano 26.11.2022.

Skip to content