Menadžment u zdravstvu

Voditeljica studija Menadžment u zdravstvuprof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. 
elektronička pošta: sanja.balen@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Menadžment u zdravstvu je sveučilišni studijski program koji organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Ekonomskim fakultetom, Pravnim fakultetom i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te drugim institucijama iz inozemstva. Organiziran je u trajanju od jedne i pol akademske godine (90 ECTS bodova), odnosno tri semestra. Studijski program obuhvaća obvezne i izborne kolegije, praktičan rad, završni rad i dopunske aktivnosti. Maksimalan broj studenata po godini je 25. Upis ovisi o razredbenom postupku u kojem se boduje uspjeh na diplomskom studiju, postignuti stupnjevi magistra i doktora znanosti, iskustvo u stručnom radu u rukovođenju i dr.

Studij mogu upisati osobe s diplomom sveučilišnog diplomskog studija u trajanju od 4 do 6 godina (biomedicina, ekonomija i pravo) čiji profili sudjeluju u organizaciji rada i reformi zdravstvenih ustanova. Studij je namijenjen visokoobrazovanim kadrovima koji su uključeni u upravljanje zdravstvenim ustanovama, odjelima i odsjecima ili će na bilo koji način biti uključeni u reformu zdravstva. Svrha studija je steći specijalizirano znanje usmjereno modernim metodama rukovođenja i interdisciplinarni pristup složenom sustavu kao što su zdravstvene ustanove. S dosadašnjim obrazovanjem, liječnicima, koji se uglavnom nalaze na rukovodećim mjestima zdravstvenih ustanova, nije moguće pratiti zakonske regulative, poslovanje, regulaciju nabave i potrošnje te osnovna ekonomska i pravna načela, dok s druge strane kadar obrazovan u tom smjeru na našim visokoškolskim ustanovama ima malo znanja o osnovnim biomedicinskim zakonitostima. U nas se također rijetko školuju osobe s bazičnim stručnim znanjima u rukovođenju – menadžmentu i komunikacijskim vještinama. Stoga je interdisciplinarni pristup jedna od najvećih vrijednosti ovakvoga poslijediplomskog školovanja. Završetkom studija polaznik stječe naziv specijalist menadžmenta u zdravstvu.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content