LAMRI

Centar za uzgoj i inženjering laboratorijskih miševa (LAMRI)

Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka

Opis usluge

Uzgoj laboratorijskih miševa

Cijena usluge

  • Za Fakultetske korisnike: 13 kn (1,73 EUR) / kavezu / tjedan  
  • Za vanjske korisnike: 26 kn (3,45 EUR) / kavezu / tjedan 

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Od svog osnutka, Medicinski fakultet započinje sa razvojem znanstvenih istraživanja i eksperimentalnog rada na laboratorijskim životinjama. Ubrzan razvoj imunologije na Fakultetu i prva transplantacija bubrega u bivšoj državi (1971.) su značajno povećale potrebe korištenja eksperimentalnih životinja u istraživanjima. S obzirom na tu činjenicu i potreba za većim zdravstvenim standardima u uzgoju životinja, 1989. godine akademik Daniel Rukavina sa suradnicima gradi suvremeni Središnji uzgojni vivarij u okviru kampusa Fakulteta koji je omogućio kvalitetan konvencionalni uzgoj laboratorijskih miševa i štakora. Izgradnja ovog vivarija je označila prekretnicu u znanstvenim istraživanjima na Fakultetu, poglavito u području imunologije, virologije i mikrobiologije.

Pored brojnih konvencionalnih i kongeničnih sojeva miševa, početkom 90-tih godina prošlog stoljeća se počinju nabavljati i prvi genetski modificirani miševi. Do kraja stoljeća, Vivarij je posjedovao preko 25 sojeva konvencionalnih, kongeničnih i transgeničnih miševa. Sve veći standardi kvalitetnog uzgoja životinja i sve veći broj genetski modificiranih miševa sa različitim imunološkim nedostatcima, potaknulo je tadašnju upravu Fakulteta na čelu s prof. Stipanom Jonjićem na dogradnju i modernizaciju Vivarija (2003.). On je dovršen 2004. te je preimenovan u Centar za uzgoj i inženjering laboratorijskih miševa (LAMRI).  LAMRI je koncipiran kao suvremeni uzgojni SPF (engl. specific pathogen free) vivarij sa strogom barijerom i uzgojem miševa u individualno ventiliranim kavezima (IVC). U LAMRI-u je također oformljen i laboratorij za mikroinjiciranje mišjih embrija te na samom početku djelovanja LARMI-a prof. Bojan Polić sa suradnicima izvodi prvu ciljanu mutaciju mišjih gena u embrionalnim matičnim stanicama i uspostavlja proizvodnju genetski modificiranih miševa (2003/2004). Proizvedeno je nekoliko mišjih mutanti što je bio prvi  takav poduhvat u Republici Hrvatskoj. 

Prvi kimerični miš i njegovo potomstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci krajem 2003. godine. Na slici se vidi „crno” potomstvo kimere koje nosi mutaciju za Klrk1.

Izgradnja LAMRI-a i uvođenje proizvodnje genetski modificiranih miševa su omogućili nove mogućnosti i iskorake u znanstvenim istraživanjima Fakulteta. Danas LAMRI posjeduje preko 100 konvencionalnih i genetski modificiranih mišjih sojeva. Korištenje kvalitetnih eksperimentalnih životinja uz mogućnosti kreiranja novih mišjih modela omogućilo je razvoj novih pravaca istraživanja, brojnih kvalitetnih publikacija i znanstvenih projekata u posljednjih gotovo dva desetljeća. Sveukupno, LAMRI sa svojim mogućnostima predstavlja jedinstveni kapitalni znanstveni infrastrukturni objekt u našoj zemlji koji je dao i daje veliki obol razvoju suvremenih biomedicinskih istraživanja i međunarodnoj prepoznatljivosti Fakulteta.  

Ažurirano 02.09.2022.

Skip to content