Služba za studentske poslove

 • PAOLA CAR, mag.oec. – rukovoditeljica službe
  • studij Medicine na engleskom jeziku i međunarodna suradnja 
  • elektronička pošta: paola.car@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 295
 • VICTORIA SKANDUL, spec. admin. publ.
  • referent za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija i Preddiplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • elektronička pošta: victoria.skandul@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 167
 • KATJA RADONIĆ (odsutna)
  • referent za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina 
  • elektronička pošta: katja.radonic@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 106
 • JADRANKA TIBLJAŠ, mag. oec. (zamjena za Katju Radonić)
  • referent za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
  • elektronička pošta: jadranka.tibljas@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 106
 • MARIJANA ŠKODA
  • referent za studente Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo i Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo
  • elektronička pošta: marijana.skoda@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 554 900
 • EMILIJA PRPIĆ 
 • VALENTINA MILOŠ, mag. oec. (odsutna)
  • stručna savjetnica za unapređenje kvalitete i studentske poslove (stručni studiji)
  • elektronička pošta: valentina.milos@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 228
 • VALENTINA BELAŠIĆ, dipl. oec. (zamjena za Valentinu Miloš)
  • stručna savjetnica za unapređenje kvalitete i studentske poslove (stručni studiji)
  • elektronička pošta: valentina.belasic@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 228
 • Radno vrijeme Službe studentskih poslova sa studentima i strankama 
  • Radno vrijeme Službe studentskih poslova sa studentima i strankama od 11. srpnja  2018. godine: 
   • Svaki  radni dan od 09,00 do 12,00 sati. 

Ažurirano 09.09.2022.

Skip to content