Služba za studentske poslove

 • PAOLA CAR, mag. oec. – rukovoditeljica službe
  • studij Medicina na engleskom jeziku i međunarodna suradnja 
  • elektronička pošta: paola.car@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 295
 • TAJANA DAMJANOVIĆ KONDIĆ
  • referent za studente Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina 
  • elektronička pošta: tajanadk@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 106

 • BOŽANA SAVIĆ, mag. oec.
  • referent za studente Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Farmacija
  • elektronička pošta: bozanas@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 167
 • MARIJANA ŠKODA
  • referent za studente Sveučilišnog prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo i Sveučilišnog diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo
  • elektronička pošta: marijana.skoda@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 554 900
 • IRA SCHINDLER
  • referent za studente Sveučilišnog prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • elektronička pošta: ira.schindler@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 201
 • VALENTINA MILOŠ, mag. oec.
  • stručna savjetnica za unapređenje kvalitete i studentske poslove (stručni studiji)
  • elektronička pošta: valentina.milos@medri.uniri.hr
  • tel: +385 (0)51 651 228

 • Radno vrijeme Službe za studentske poslove za studente i stranke:
  • svaki  radni dan od 9 do 12 sati. 

Referada za poslijediplomske (specijalističke) studije i cjeloživotno obrazovanje

Ažurirano 04.06.2024.

Skip to content