Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet kao javni naručitelj objavljuje da je, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima u sukobu interesa:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB: 20950636972
TENA PRODUKT j.d.o.o., Marinići 59, Marinići, 51216 Viškovo, OIB: 25946527978
XAN & CO d.o.o., Klanac 176, 51222 Bakar, OIB: 45846797672

Ažurirano 20.05.2024.

Skip to content