Sanitarno inženjerstvo

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: prijediplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva (univ. bacc. sanit. ing.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Bachelor of Environmental and Public Health (B.EPH)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnog prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo studiranje se može nastaviti na Sveučilišnom diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo te ostalim srodnim diplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

Mogućnost zapošljavanja: Program studija usklađen je s potrebama tržišta, a popis mogućih poslodavaca i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruga uključuje zapošljavanje u: zdravstvenim ustanovama; komunalnim i javnim poduzećima te tijelima državne uprave i lokalne samouprave (u prvome redu sanitarnoj inspekciji); ustanovama ovlaštenim za rad s otrovima i za provođenje mjera DDD; ustanovama za kontrolu kvalitete hrane, vode i zraka te procjenu utjecaja različitih djelatnosti na okoliš; prehrambenoj i farmaceutskoj industriji; trgovačkim društvima; nastavnim/znanstvenoistraživačkim ustanovama; privatnoj praksi.

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20), a temeljem odluke Ministarstva zdravstva RH iz 2013. godine, diplomanti ovog studija, odnosno prvostupnici struke, uvršteni su u zdravstveno osoblje. Time su standardizirane međunarodne stručne kompetencije, naziv struke (environmental and public health profession) te stupanj prijediplomskog obrazovanja (Bachelor of Environmental and Public Health).

Ishodi učenja

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa u više godine studija

Nastavni plan i organizacija studija

Ažurirano 06.03.2024.

Skip to content