Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Voditeljica studija Promocija zdravlja i prevencija ovisnostiizv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing.
elektronička pošta: vanjav@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti proizašao je iz projekta Joint European Project TEMPUS programa Europske komisije. Riječ je o programu/studiju koji za cilj ima jačanje stručnih kapaciteta za provedbu programa promocije zdravlja i prevencije ovisnosti. Kao posljedica socijalne, političke i ekonomske tranzicije te rata i poraća 90-ih godina 20. stoljeća, Republika Hrvatska suočena je s rastućim javnozdravstvenim potrebama u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih. Tako se, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u proteklih desetak godina broj ovisnika u Republici Hrvatskoj upeterostručio (1995. godine liječeno je 1340 ovisnika, 2010. godine čak 7733). Zabrinjava i podatak da zlouporaba duhana, alkohola, inhalanata i ilegalnih droga postaje sve češća među adolescentima. Malobrojne evaluacijske studije provedene u Republici Hrvatskoj, nažalost, ukazuju na niz slabosti našeg sustava prevencije, i to prije svega u području planiranja, implementacije i evaluacije programa prevencije. Stručnjacima koji rade s djecom i mladima, prije svega u zdravstvenom i obrazovnom sustavu, često nedostaju bazična znanja i vještine nužne za provođenje suvremenih programa prevencije ovih novih fenomena (poput ovisnosti ili nasilja). Prijedlog ovog studija temelji se na suvremenim interdisciplinarnim spoznajama o promociji zdravlja, prevenciji mentalnih i ponašajnih poremećaja te drugih rizičnih ponašanja djece i mladih. Zamišljen je kao program koji spaja iskustva iz prakse, prije svega kroz primjere dobre prakse, ili model prakse, i akademski potencijal prisutan prije svega u području primjene znanstvene metodologije u planiranju i evaluaciji. Tako je i program studija koncipiran da uz nositelje kolegija, sveučilišne nastavnike, u izvedbi nastave sudjeluju i vrhunski stručnjaci iz ovog područja iz Republike Hrvatske. Njihova sinergija trebala bi donijeti novu kvalitetu na korist stručnoj i akademskoj zajednici. Tako se osim jačanja stručnih kapaciteta šire stručne zajednice očekuje i dodatni akademski razvoj ovog područja na Sveučilištu u Rijeci. Studij je zamišljen kao poslijediplomsko usavršavanje stručnjaka različitih profila (liječnici, psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi i dr.) koji već rade s djecom i mladima u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama ili u nevladinu sektoru, stoga se ne može govoriti o klasičnim potrebama tržišta rada, već samo o potrebi njihova cjeloživotnog usavršavanja i specijalizacije, a što je i obrazloženo kroz analizu stanja u Republici Hrvatskoj te opisanim iskustvima iz svijeta.

Prijedlog studijskog programa proveden je kao pilot-projekt u formi edukacije koju su Liječnička komora i Psihološka komora te Agencija za odgoj i obrazovanje akreditirali maksimalnim brojem bodova. Predstavnici obiju komora i Agencije sudjelovali su u procesu izrade kurikula u formi savjetodavnog tijela koje je izrazilo podršku predloženom programu. U izvedbi studija angažirani su Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Praktični dio nastave odvijat će se i u institucijama polaznika studija, prije svega u školama, udrugama i lokalnoj zajednici. Od ukupno 90 ECTS bodova, 49 ECTS bodova je obveznih, što gotovo polovicu kurikula čini izbornim i prilagođenim potrebama studenata koji dio tih bodova mogu ostvariti pokretljivošću na Sveučilištu u Rijeci, drugim sveučilištima, na programima drugih akreditiranih organizacija (poput komora) ili praktičnim znanstvenoistraživačkim i stručnim radom.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content