Medicina Fluminensis

Medicina Fluminensis službeni je časopis Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Časopis je pokrenuo Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka 1964. godine pod imenom Medicina. Tijekom 2010. godine časopis mijenja ime u Medicina Fluminensis i izlazi u suizdavaštvu Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Medicina Fluminensis je recenzirani časopis u otvorenom pristupu i izlazi četiri puta godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju. U časopisu se objavljuju znanstveni članci iz svih područja biomedicinskih znanosti čovjeka, uključujući klinička i temeljna istraživanja, javno zdravstvo, povijest medicine, dentalnu medicinu, medicinsku bioetiku i medicinsku edukaciju. Časopis potiče i podupire temeljna i klinička medicinska istraživanja i promiče izvrsnost u medicinskoj edukaciji.

Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Časopis je tiskan uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatskog liječničkog sindikata – Podružnica Rijeka. Tiskano izdanje Časopisa dostavlja se članovima Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka.

Medicina Fluminensis indeksirana je u Scopusu.

Urednici / Editors

 • Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief Saša Ostojić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Izvršna urednica / Executive Editor Lara Batičić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Pomoćna urednica za studentsku sekciju / Associate Editor for Student Section Nina Pereza, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Pomoćni urednik za internetsko izdanje / Associate Editor for Online Publishing Marin Tota, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Pomoćne urednice za statistiku / Associate Editors for Statistics Martina Mavrinac, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Diana Mance, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 
 • Pomoćne urednice za medicinsku etiku / Associate Editors for Medical Ethics Morana Brkljačić Žagrović, Poliklinika Sveti Rok M.D., Zagreb, Hrvatska 
 • Iva Sorta-Bilajac Turina, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska 
 • Pomoćna urednica za scijentometriju / Associate Editor for Scientometrics Evgenia Arh, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Tehnička urednica / Technical Editor Ina Viduka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 

Urednički odbor / Editorial Board

 • Nikolina Morić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Vladimir Mozetič, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska 
 • Maja Mrak, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Srđan Novak, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Goran Palčevski, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Matea Pentek, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Borut Peterlin, Klinički institut za medicinsku genetiku Ljubljana, Ljubljana, Slovenija 
 • Oleg Petrović, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Goran Poropat, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Igor Prpić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Jagoda Ravlić Gulan, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Smiljana Ristić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Jelena Roganović, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Tomislav Rukavina, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Neda Smiljan-Severinski, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Marina Šantić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Sanja Štifter, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Vera Vlahović-Palčevski, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Marko Zelić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Andreja Ambriović-Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska 
 • Irena Barbarić, Johanniter-Krankenhaus Stendal, Stendal, Austrija 
 • Dragica Bobinac, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Alena Buretić-Tomljanović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Tea Čaljkušić-Mance, Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska 
 • Sanja Davidović-Mrsić, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska 
 • Tanja Frančišković, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Tina Grgasović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Renata Gržić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Gordan Gulan, Klinika za ortopediju Lovran, Lovran, Hrvatska 
 • Marija Heffer, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska 
 • Marija Kaštelan, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Zlatko Kolić, Specijalna bolnica Medico Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Sandra Kraljević Pavelić, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 
 • Luca Lovrečić, Klinički institut za medicinsku genetiku Ljubljana, Ljubljana, Slovenija 
 • Dean Markić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Bojan Miletić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Damir Miletić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Sandra Milić, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 

Urednički savjet / Advisory board

 • Petar Matijašević, Ordinacija opće medicine dr. Matijašević, Rijeka, Hrvatska
 • Vladimir Mićović, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska 
 • Karla Mušković, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Rijeka, Hrvatska 
 • Krešimir Pavelić, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 
 • Viktor Peršić, Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska 
 • Anđelka Radojčić Badovinac, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska 
 • Ante Simonić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Branko Šestan, Klinika za ortopediju Lovran, Lovran, Hrvatska 
 • Ante Škrobonja, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Davor Štimac, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Alan Šustić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka, Hrvatska 
 • Alan Bosnar, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Bojana Brajenović-Milić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Miljenko Dorić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Herman Haller, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Stipan Jonjić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Željko Jovanović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska 
 • Miljenko Kapović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Pero Lučin, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Darko Manestar, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska 
 • Tajnica uredništva / Secretary of Editorial office Jelena Lončarek 
 • Izdavači / Publishers Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka, Trg Republike Hrvatske 2/I, p.p. 227, 51000 Rijeka, Croatia; 
 • Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Croatia 
 • Lektorica za hrvatski jezik / Croatian Language Editor Tomislava Medved 
 • Lektorica za engleski jezik / English Language Editor Anamarija Gjuran-Coha 
 • Oblikovanje časopisa / Journal design Saša Ostojić 

Repozitorij članaka objavljenih u Medicini Fluminensis od 2007. godine dostupan je na internetskim stranicama Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak.

Članci objavljeni u Medicini Fluminensis prije 2007. godine dostupni su samo u tiskanom izdanju u Knjižnici za biomedicinu i zdravstvo u Rijeci. Možete ih zatražiti na kbz@medri.uniri.hr

Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u Medicini Fluminensis dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.

ISSN (tiskano izdanje) 1847-6864
ISSN (online izdanje) 1848-820X

Glavni i odgovorni urednik i Izvršna urednica su 2017. godine na temelju iskazanog interesa i motivacije studenata na Prvom međunarodnom biomedicinskom kongresu u Rijeci (BRIK 2017) pokrenuli inicijativu za osnivanje Studentske sekcije Medicine Fluminensis. Temeljni je cilj Studentske sekcije promicanje i pružanje potpore studentskoj znanstvenoj aktivnosti. Popularizacija znanosti među studentima i njihova rana integracija u znanstvenu aktivnost zasigurno pridonosi kvaliteti i prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice Rijeka.

Svi ciljevi Studentske sekcije zasnivaju se i provode na temelju timskog rada Uredništva, dva studentska predstavnika u Uredničkom odboru i studenata uključenih u znanstveni program Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Dosad uspostavljene aktivnosti Studentske sekcije uključuju:

 • službenu potporu časopisa na svim kongresima koje organiziraju studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci, uključujući recenziranje sažetaka i odabir najboljeg rada, koji će u časopisu biti objavljeni in extenso
 • tiskanje sažetaka BRIK kongresa u supplementu časopisa
 • objavu znanstvenih članaka u supplementu časopisa posvećenom Studentskoj sekciji
 • osnivanje „Znanstvene škole Medicine Fluminensis za studente“, u sklopu koje će biti održane radionice posvećene temama vezanim uz pisanje znanstvenih članaka

Kroz ovakav jedinstveni pristup studentima, Medicina Fluminensis želi postati promotor i prozor u svijet znanosti i znanstvenog rada od najjranijih studentskih dana, kako Medicinskog fakulteta u Rijeci tako i ostalih fakulteta biomedicinskih znanosti.

Ažurirano 16.03.2022.

Skip to content