Medicina Fluminensis

Medicina Fluminensis službeni je časopis Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Časopis je pokrenuo Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka 1964. godine pod imenom Medicina. Tijekom 2010. godine časopis mijenja ime u Medicina Fluminensis i izlazi u suizdavaštvu Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Medicina Fluminensis je recenzirani časopis u otvorenom pristupu i izlazi četiri puta godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju. U časopisu se objavljuju znanstveni članci iz svih područja biomedicinskih znanosti čovjeka, uključujući klinička i temeljna istraživanja, javno zdravstvo, povijest medicine, dentalnu medicinu, medicinsku bioetiku i medicinsku edukaciju. Časopis potiče i podupire temeljna i klinička medicinska istraživanja i promiče izvrsnost u medicinskoj edukaciji.

Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Časopis je tiskan uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatskog liječničkog sindikata – Podružnica Rijeka. Tiskano izdanje časopisa dostavlja se članovima Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka.

Medicina Fluminensis indeksirana je u Scopusu.

Uredništvo

Arhiva

Prava korištenja

Studentska sekcija

Bibliografije

Ažurirano 08.02.2023.

Skip to content