JAHR – Europski časopis za bioetiku

O časopisu Jahr – Europski časopis za bioetiku

Časopis redovito izlazi od 2010. godine s po dva redovna broja godišnje, u lipnju i prosincu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je osnivač i izdavač časopisa (sjedište je na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini), a od njegova osnutka izdavač je i Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr“ Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Od 2016. godine suizdavači Časopisa su UNESCO katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Sveučilišta u Rijeci i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Časopis ostvaruje razmjene s drugim časopisima u Hrvatskoj i svijetu. Časopis je postavio sljedeće vlastite odrednice: Jahr – Europski časopis za bioetiku bavi se vrlo širokim rasponom bioetičkih tema. Cilj je Uredništva objavljivati radove koji se bave bioetičkom tematikom iz perspektive društvenih znanosti (sociologija, psihologija, pravo, političke znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanosti o govorno-jezičnim patologijama, kineziologija, demografija, društvene aktivnosti, znanosti o sigurnosti i obrani, ekonomija), humanističkih znanosti (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, religijske znanosti), biomedicinskih (medicina, javno zdravstvo, veterina, zubarstvo i farmacija), ali i drugih znanosti. Takvim određenjem u pionirskom nastojanju valorizacije europske bioetike, što je istaknuto i u samom naslovu, te vrlo širokim shvaćanjem bioetike, Časopis se probio u vodeći regionalni bioetički časopis sa sve jasnijom i većom ulogom na europskoj i globalnoj razini u području bioetike što potvrđuje njegova rastuća indeksiranost te mreža suradnika.

Visoke znanstvene standarde potvrđuje i rastuća indeksiranost Časopisa u značajnim bazama:

  • ERIH PLUS – od 2015.
  • DOAJ – od 2017.
  • SCOPUS – od 2018.

Urednički odbor

Izdavački savjet

Arhiva

Prava korištenja

Ažurirano 08.02.2023.

Skip to content