JAHR – Europski časopis za bioetiku

O časopisu Jahr – Europski časopis za bioetiku

Časopis redovito izlazi od 2010. godine s po dva redovna broja godišnje, u lipnju i prosincu. Časopis redovito izlazi u lipnju i prosincu svake godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je osnivač i izdavač Časopisa (sjedište je na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini), a od njegova osnutka izdavač je i Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr“ Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Od 2016. godine suizdavači Časopisa su UNESCO katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Sveučilišta u Rijeci i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Časopis ostvaruje razmjene s drugim časopisima u Hrvatskoj i svijetu. Časopis je postavio sljedeće vlastite odrednice: Jahr – Europski časopis za bioetiku bavi se vrlo širokim rasponom bioetičkih tema. Cilj je Uredništva objavljivati radove koji se bave bioetičkom tematikom iz perspektive društvenih znanosti (sociologija, psihologija, pravo, političke znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanosti o govorno-jezičnim patologijama, kineziologija, demografija, društvene aktivnosti, znanosti o sigurnosti i obrani, ekonomija), humanističkih znanosti (filozofija, teologija, filologija, povijest, povijest umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, religijske znanosti), biomedicinskih (medicina, javno zdravstvo, veterina, zubarstvo i farmacija), ali i drugih znanosti. Takvim određenjem u pionirskom nastojanju valorizacije europske bioetike, što je istaknuto i u samom naslovu, te vrlo širokim shvaćanjem bioetike, Časopis se probio u vodeći regionalni bioetički časopis sa sve jasnijom i većom ulogom na europskoj i globalnoj razini u području bioetike što potvrđuje njegova rastuća indeksiranost te mreža suradnika.

Visoke znanstvene standarde potvrđuje i rastuća indeksiranost Časopisa u značajnim bazama:

 • ERIH PLUS – od 2015.
 • DOAJ – od 2017.
 • SCOPUS – od 2018.

Glavni urednik

 • Igor Eterović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska

Izvršni urednik

 • Toni Buterin, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska

Tehnički urednik

 • Ivana Tutić Grokša, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska

Uredništvo

 • Evgenia Arh, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Goran Arbans, Klinika za psihijatriju, Vrapče, Hrvatska
 • Toni Buterin, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Dejan Donev, Centar za integrativnu bioetiku – Kumanovo, Makedonija
 • Robert Doričić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Igor Eterović, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Miloš Marković, Fakultet za sport i tjelesno obrazovanja, Beograd, Srbija
 • Orhan Jašić, Sveučilište u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, Bosna i Hercegovina
 • Hrvoje Jurić, Sveučilište Zagreb, Fakultet Humanističkih i društvenih znanosti, Hrvatska
 • Željko Kaluđerović, Sveučilište Novi Sad, Srbija
 • Bernarda Mrak, Dental Estetica, Rijeka, Hrvatska
 • Goran Pelčić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Gordana Pelčić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Mirjana Pinezić, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, Teologija, Rijeka, Hrvatska
 • Sandra Radenović, Fakultet za sport i tjelesno obrazovanja, Beograd, Srbija
 • Natacha Salome Lima, Sveučilište Buenos Aires, Fakultet za psihologiju, Argentina
 • Igor Salopek, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Gordana Šimunković, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Hrvatska
 • Sanja Špoljar Vržina, Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, Hrvatska
 • Tajana Tomak, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka, Hrvatska
 • Iris Vidmar, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatska
 • Michael Chang-Tek Tai, Chung Shan Medical University, Taichung City, Taiwan
 • Jozo Čizmić, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, Hrvatska
 • Ante Čović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Josip Grbac, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, Teologija, Rijeka, Hrvatska
 • Nenad Hlača, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Gottfried Küenzlen, Bundeswehr Sveučilište u Münchenu, Fakultet za političke i društvene znanosti, München, Njemačka
 • Fernando Lolas Stepke, Sveučilište Čile, Interdisciplinarni centar za studij bioetike; Medicinski fakultet, Santiago, Čile
 • Borut Ošlaj, Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija
 • Majda Pahor, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za zdravstvene studije, Ljubljana, Slovenija
 • Snježana Prijić Samaržija, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatska
 • Hans Martin Sass, Sveučilište Georgetown, Kennedy Institut za etiku, Washington, SAD; Sveučilište Ruhr, Bochum, Njemačka
 • Walter Schweidler, Katoličko Sveučilište Eichstätt- Inglostadt, Eichstätt, Njemačka
 • Ante Simonić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Antonio G. Spagnolo, Katoličko Sveučilište Svetog Srca, Institut za Bioetiku, Milan, Italija
 • Florian Steger, Sveučilište u Ulmu, Institut za povijest, teoriju i etiku u medicini, Ulm, Njemačka

Repozitorij svih članaka dostupan je na službenim mrežnim stranicama časopisa:

Jahr je časopis u otvorenom pristupu što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njenoj/njegovoj instituciji. Korisnicima je dopušteno čitanje, učitavanje, fotokopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje, te dijeljenje poveznica punog teksta članaka ili njihovo korištenje na neki drugi zakonit način bez izričitog traženja dopuštenja autora ili izdavača. Jedino ograničenje je zaštita autorove i izdavačeve čestitosti i njihova prava da se navedu i citiraju njihove zasluge. Sve navedeno u skladu je s BOAI definicijom otvorenog pristupa.

Jahr omogućava otvoreni pristup radovima prema principu da slobodan pristup istraživanju podržava veću globalnu razmjenu znanja, sukladno Creative Commons licenci (CC BY).

Ažurirano 21.03.2022.

Skip to content