Sveučilišni prijediplomski studiji

Sveučilišni prijediplomski studiji traju šest semestara, izvode se kao redoviti studiji i rezultat su tradicionalnih i novih znanstvenih dostignuća iz područja biomedicine i zdravstva. Studiji predstavljaju nezaobilazan segment moderne medicine te su usmjereni na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti. Studiji su tijekom godina unaprjeđivani u stručnom i znanstvenoistraživačkom području biomedicine i zdravstva. 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci izvodi dva sveučilišna prijediplomska studija:

  1. Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo (180 ECTS) 
  2. Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika (180 ECTS).

Pravo upisa na studije imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, zadovoljili preduvjete za upis te položili obvezne i izborne testove državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Završetkom Sveučilišnoga prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva, univ. bacc. sanit. ing. (University Bachelor of Environmental and Public Health / B.Sc.EPH).

Završetkom Sveučilišnoga prijediplomskog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko-laboratorijske dijagnostike, univ. bacc. med. lab. diag. (University Bachelor of Medical Laboratory Diagnostics / B.MLD).

Po završetku studija student stječe 180 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući sveučilišni diplomski studij.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content