Sveučilišni prijediplomski studiji

Sveučilišni prijediplomski studiji traju šest semestara, izvode se kao redoviti studiji i rezultat su tradicionalnih i novih znanstvenih dostignuća iz područja biomedicine i zdravstva. Studiji predstavljaju nezaobilazan segment moderne medicine te su usmjereni na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti. Studiji su tijekom godina unaprjeđivani u stručnom i znanstvenoistraživačkom području biomedicine i zdravstva. 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci izvodi dva sveučilišna prijediplomska studija:

  1. Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo (180 ECTS) 
  2. Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika (180 ECTS).

Pravo upisa na studije imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, zadovoljili preduvjete za upis te položili obvezne i izborne testove državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Završetkom Sveučilišnoga prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva, univ. bacc. sanit. ing. (University Bachelor of Environmental and Public Health / B.Sc.EPH).

Završetkom Sveučilišnoga prijediplomskog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike, univ. bacc. med. lab. diag. (University Bachelor of Medical Laboratory Diagnostics / B.MLD).

Po završetku studija student stječe 180 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući sveučilišni diplomski studij.

Ažurirano 29.04.2024.

Skip to content