Upisi u prvu godinu Sveučilišnoga diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo

Upisi

2024./25.

Upisi u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo u akad. god. 2024. /2025. obavljati će na daljinu („online”) putem web aplikacije od 26.do 27. rujna 2024. godine.

POSTUPAK UPISA
Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte (e-mail) dobiti upute za upis i poveznicu (link) za internetsku aplikaciju do 09:00 sati 26. rujna 2024. Molimo pristupnike da provjeravaju svoj e-mail kako bi se pravovremeno prijavili na aplikaciju upisa.

Pristupnik treba obaviti prijavu upisa koristeći web-aplikaciju počevši od 9 sati do 13 sati 26. rujna 2024. U pojedinim koracima prijave pristupnik će dobiti detaljnije upute. Nakon što je pristupnik obavio cjelokupni proces prijave (dostava svih dokumenata) izvršit će se upis pristupnika, o čemu će isti biti obaviješten elektroničkom poštom u roku od 96 sati.

U slučaju neispravne i / ili nepotpune dokumentacije, od pristupnika će se zatražiti njezina dopuna koju isti treba ispraviti ili dopuniti u aplikaciji.

VAŽNA NAPOMENA:
Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Potrebno je prije pristupa aplikaciji pripremiti sljedeće dokumente u elektroničkom obliku:

Obvezni dokumenti:

 • Fotografija i potpis > slika_potpis.jpg
  Skenirajte svoju fotografiju i potpis, spremite na računalo te pomoću programa za uređivanje slika (npr. Paint) zalijepite fotografiju i potpis u za to predviđena polja te spremite u istom obliku (slika_potpis.jpeg).
 • Osobna iskaznica – obje strane – u PDF-u, JPEG ili PNG formatu
 • Dokaz o uplaćenim troškovima upisa (upisnina) – u PDF, JPEG ili PNG formatu
 • Za studente izvan Rijeke i bliže okolice – Potvrda o prebivalištu izdana od strane MUP-a – u PDF, JPEG ili PNG formatu
 • Obrazac prijave izbornih predmeta (dokument „obrazac izbornih predmeta“ za preuzeti)
 • Matični list

Dodatni dokumenti:

 • Strani državljani – uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) za strance,
  izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava (u PDF, JPEG ili PNG formatu)
 • Dokaz o uplaćenim troškovima participacije (školarini) za one studente koji su je dužni platiti (u PDF, JPEG ili PNG formatu) – više detalja ispod.
 • Dokaz o posebnom statusu studenta, ukoliko je kandidat stekao takav status prilikom upisa (prema Natječaju)


Dodatna pojašnjenja tijekom upisa (26. 9. – 27. 9. 2024.) moguće je dobiti na: +385 91 1651343.

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

Odluka o iznosu školarina, pravu studenata na subvenciju troškova školarina te uvjetima i kriterijima participiranja studenata u troškovima školarina u 2024./2025. ak. god.

Odluka o visini upisnina i njihovom namjenskom rasporedu u 2024./2025. ak. god.

VAŽNO!
Nakon uspješno obavljenog upisa pristupniku će se putem internetske aplikacije dostaviti
AAI@EduHr korisnički račun kojeg treba odmah po primitku obavijesti aktivirati i promijeniti zaporku prijavom u web aplikaciju za upise.

Kod prvog pokušaja prijave na bilo koju aplikaciju sustava elektroničkih usluga Sveučilišta
putem AAI@EduHr SSO servisa (eng. single sign-on) pristupnik dobiva obavijest o isteku
zaporke i preusmjerava se na središnje sučelje za promjenu zaporke.
Zaporku je moguće promijeniti na poveznici: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

Nakon uspješnog aktiviranja AAI@EduHr korisničkog računa, pristupnik putem sustava e‐
Građani može dobiti potvrdu o statusu studenta odnosno upisanoj prvoj godini studija
(poveznica: https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html u dijelu: Dostupne e‐usluge ‐> Odgoj i obrazovanje ‐> e‐Zapis o statusu studenta).


Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2024. /2025.

Obrazac 1.- Prijava za razredbeni postupak za akademsku godinu 2024. /2025.

Obrazac 2. – Obrazac za slanje programa prijediplomskog studija Sanitarnog inženjerstva završenog izvan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Ažurirano 17.07.2024.

Skip to content