Upisi u prvu godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva

Upisi

Upisi u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo u  2022./2023. ak. god. obavljati će na daljinu („on-line”) putem web aplikacije koja će biti dostupna u periodu od 09.00 sati 27. rujna 2022. do 13.00 sati 28. rujna 2022.

OBAVIJEST – Upisi u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo u akademsku godinu 2022./2023.

POSTUPAK UPISA

Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte (e-mail) dobiti upute za upis i poveznicu (link) za internetsku aplikaciju do 09:00 sati 27. rujna 2022. Molimo pristupnike da provjeravaju svoj e-mail kako bi se pravovremeno prijavili na aplikaciju upisa.

VAŽNA NAPOMENA:

Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite
i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Dokumenti koje je potrebno preuzeti, ispuniti, te dostaviti u web aplikaciju prilikom upisa.
1. Fotografija i potpis >  slika_potpis.jpeg
Skenirajte Vašu fotografiju i potpis, spremite na računalo, te pomoću programa za uređivanje slika (npr. Paint) zalijepite fotografiju i potpis u za to predviđena polja, te spremite u istom obliku (slika_potpis.jpeg)
2. Obrazac izbornih predmeta
     –Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
3. Matični list

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

Rezultati natječaja za upis u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god. možete preuzeti ovdje.


UPUTE ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNO INŽENJERSTVO AKAD. GOD. 2021./2022.

Dostavljaju se čitko popunjeni, a obrasci pod točkom 1., 3. i 9. vlastoručno potpisani 

 1. MATIČNI LIST – na obrazac zalijepiti sliku 
 2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
  • naziv datoteke: prezime_ime_Osobna_iskaznica.pdf
 3. FOTOGRAFIJA I POTPIS za smartX iskaznicu 
 4. UPLATNICA za upisninu
  • plata upisnine u visini 380,00 kn, uplaćene na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci:  HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na br. OIB kandidata-19, opis plaćanja: upisnina 
  • primjer uplatnice Uplatnica upisnina u prvu godinu-Primjer.pdf
  • naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ upisnina.pdf
 5. UPLATNICA za participaciju za kandidate kojima je određena potreba upisivanja Programa cjeloživotnog obrazovanja u iznosu od 4.620,00 kuna. Iznos participacije uplaćuje se na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, poziv na broj kod uplate školarine ovisno o studijskom programu kojeg se upisuje (za Sanitarno inženjerstvo: OIB kandidata-25
  • Uplatnica Sanitarno inzenjerstvo Participacija-Primjer.pdf
  • naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ participacija.pdf6. 
 6. UPLATNICA za školarinu za kandidate koji se upisuju u statusu „stranac“ (non-EU) u iznosu od 27.720,00 kuna ili kandidate koji imaju imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a RH/EU u iznosu od 9.240,00 kuna. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67 (za Sanitarno inženjerstvo: OIB kandidata-25) 
 7. POTVRDA O PREBIVALIŠTU
  • za ostvarivanje više razine prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti: Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, te za studente čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (otoci Cres, Krk, Lošinj i Rab, gradovi Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski i Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i vinodolska općina). Priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
  • naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_ prebivaliste.pdf
 8. OBRAZAC PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA 
 9. UGOVOR O REDOVITOM STUDIRANJU
 10. DOKAZ O POSEBNOM STATUSU studenta, ukoliko je kandidat stekao takav status prilikom upisa (prema Natječaju) 
  • naziv datoteke: prezime_ime_Poseban_ status.pdf
 11. POTVRDA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU,
  • kandidati – strani državljani obvezni su priložiti potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka) 
  • naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_OIB.pdf

SVE DOKUMENTE ZA UPIS kandidati trebaju čitko ispuniti.

ISPUNJENI / SKENIRANI DOKUMENTI dostavljaju se ELEKTRONIČKOM POŠTOM u privitku povezani u RAR ili ZIP arhivu, pod nazivom prezime_ime.rar ili prezime_ime.zip na adresu: upisi-sanitarno@uniri.hr

Elektroničku poštu potrebno je dostaviti od 29.09.2021., a najkasnije do 30.09.2021. do 13,00 sati.

Sadržaj elektroničkog dopisa:

 • Predmet (Subject): PREZIME IME UPISI SANITARNO INŽENJERSTVO
 • Naznaka: UPISI 2020/2021, Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, 1. GODINA
 • IME I PREZIME kandidata:
 • Redni broj kandidata na rang listi:
 • Broj telefona kandidata (kontakt prilikom provjere dokumenata):

STUDENTSKA REFERADA po dostavi elektroničkog dopisa i dokumentacije provodi PROVJERU DOKUMENATA i elektroničkom poštom obavještava kandidata o ažuriranju dokumenata i statusu upisa.

NA DAN DOBIVANJA OBAVIJESTI o izvršenom ažuriranju dokumenata KANDIDAT JE DUŽAN PREPORUČENOM POŠILJKOM – POŠTOM DOSTAVITI SVU ORIGINALNU DOKUMENTACIJU
(uključujući uplatnicu školarine/upisnine, potvrdu o bankovnoj transakciji) na adresu:

Medicinski fakultet u Rijeci, Služba za studentske poslove
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
Naznaka: UPISI 2020/2021 Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Po primitku originalne dokumentacije student će biti u cijelosti upisan i elektroničkom poštom obaviješten o obavljenom upisu.


Natječaj za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2021./2022. godini

Natječaj za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2021./2022. godini 


Ažurirano 26.09.2022.

Skip to content