Obranjeni doktorati

1959. (2)

 1. Ivo ŠVEL: Reumatoidni artritis u dječjoj dobi
 2. Branko ANTONIN: U-val i t-v spojnica kao djelovi normalne EKG krivulje i njihove devijacije kod hipertrofije srčanih klijetki

1962. (3)

 1. Branko STRINOVIĆ: Vrijednost sinoviektomije u liječenju zglobne tuberkuloze u djece
 2. Drago VRBANIĆ: Analiza uzroka perinatalnog mortaliteta
 3. Zvonimir ŠULC: Metabolizam tijamina kod gravidnih štakorica i njihovih embriona

1963. (2)

 1. Ferdo LICUL: Fizikalna medicina i rehabilitacija. Problemi medicinske i profesionalne rehabilitacije kod kroničnih reumatskih poliartritičara
 2. Stanko DEPOLO: Studije o tekućim eteratima stibija i bizmuta

1964. (3)

 1. Marijan KOLOMBO: Prilog ispitivanju cinkditiofosfata kao antioksidanta i inhibitora korozije sa osobitim obzirom na više ugljikovodike
 2. Mira PREMUŽIĆ: O eritropoetskoj aktivnosti humane plazme i ulozi bubrega u njezinom nastanku
 3. Marijan MATEJČIĆ: Kompleks dijafragmalnih hernija ezofagealnog hijatusa

1965. (3)

 1. Mihailo DŽOLJIĆ: Prilog farmakologiji gvanetidina
 2. Slobodan MARIN: Sindrom plućnih režnjeva
 3. Vladimir DOLEZIL: Prirođene atrezije žućnih puteva kao kirurški problem

1966. (1)

 1. Vladimir ŠUSTIĆ: Prilog kirurgiji pilonidalnog sinusa

1967. (3)

 1. Vera ATANACKOVIĆ: Prilog farmakologiji blokatora beta – adrenergičnih receptora
 2. Mladen CEZNER: Problem difterije na području riječkog kotara prije i poslije postizanja kolektivnog imuniteta
 3. Božena KOPAJTIĆ: Učestalost i klinička slika hipertireoza u hrvatskom primorju i Gorskom kotaru

1968. (2)

 1. Nikola KORIN: Studija povreda u riječkoj luci
 2. Predrag PAVLOVIĆ: Nove mogućnosti palijativnog liječenja uznapredovalog raka dojke

1969. (3)

 1. Kajetan BLEČIĆ: Poliomijelitis i cijepljenje protiv te zaraze na području općine Rijeka
 2. Krunoslav TURKULIN: Prilog poznavanja mehanike disanja u bolesnika s torakalnim deformacijama
 3. Verena KOGOJ – BAKIĆ: Fetalni eritrociti u majčinu krvotoku prvog dana puerperija i njihova prisutnost u retroplacentarnoj krvi

1970. (2)

 1. Vera GALL – PALLA: Sfingolipidi jetre čovjeka
 2. Zdenko ŠPORN: Kirurško liječenje pottove paraplegije sa posebnim osvrtom na substituciju razorenih kralježaka i korekciju specifičnoh gibusa

1971. (3)

 1. Vinko RIBARIĆ: Komparativno ispitivanje različitih terapeutskih postupaka kod herpetičnog keratitisa
 2. Aleksandar VESELINOVIĆ: Nasljedni faktor u razvoju glaucoma
 3. Risto BONEVSKI: Ispitivanje frakcija zemnog ulja (nafte) metodama kromatografije i fluorescencije u vezi nekih medicinskih problema

1972. (6)

 1. Daniel RUKAVINA: Fiziologija reaktivnosti mladih štakora na alogeni kalem nakon senzibilizacije majke
 2. Anđelko WOLF: Uloga svjetla u nastanku patoloških zbivanja u koži
 3. Mladen KRIŽ: Žarišne epilepsije dječje dobi /ontogenetski utjecaji na kliničku i elektrografsku evoluciju bolesti/
 4. Ljubo ŠANTEL: Učestalost kongenitalnih anomalija bubrega i gornjih mokraćnih puteva kod osoba sa kriptorhizmom
 5. Milan PRICA: Karakteristike peptičkog ulkusa u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju
 6. Vladimir UREMOVIĆ: Prilog morfologiji i terapiji recidivirajućih upalnih procesa Bartholinove žlijezde

1973. (3)

 1. Miljenko KOVAČEVIĆ: Mukoviscidoza u otorinolaringologiji s posebnim osvrtom na ispitivanje elektrolita u znoju
 2. Marinka KIRIGIN – FRANČIŠKOVIĆ: Djelovanje biokatalizatora fenilmerkapto octene kiseline tetrahidropirankarbonske kiseline, tetrahidropiranoctene kiseline i 2,4 diklorfeniksioctene kiseline na neozračenu i ozračenu soju s x zrakama
 3. Tomislav MATUTINOVIĆ: Prenos zvučnih vibracija kroz srednje uho magnetskim putem

1974. (6)

 1. Franjo ŠOLIĆ: Prilog proučavanju stvaranja slobodnih radikala pri uzbudi skeletnih mišića kralješnjaka
 2. Anton ŠEPIĆ: Vrijednost vagotomije i piloroplastike u liječenju perforiranog duodenalnog ulkusa
 3. Alma POLIĆ – TADEJEVIĆ: Kliničke i elektrokardiografske osobine akutnog plućnog srca
 4. Danilo PAVEŠIĆ: Rano otkrivanje malignih tumora jajnika pomoću ispiranja Douglasovog prostora
 5. Zdenka MARUNIĆ: Spolni kromatin u respiratornom traktu čovjeka u toku ontogeneze
 6. Henrik BOSNER: Spontani porod na zadak

1975. (10)

 1. Jerko ZEC: Izbor dijalitičke metode u liječenju kronične i renalne insuficijencije
 2. Šime VUČKOV: Mjesto plastike ureterovezikalnog ušća u sveukupnom liječenju vezikoureteralnog refluksa u dječjoj dobi
 3. Miljenko ŽUROVEC: Incidencija i karakteristike reumatske bolesti dječjeg doba iz aspekta bioklimatske regije Hercegovine
 4. Božidar BOSNAR: Klinička evaluacija kardiomegalije u doba dojenčeta i malog djeteta
 5. Šimun KORDIĆ: Učestalost zubnog karijesa i nekih razvojnih anomalija s posebnim osvrtom na duševno i tjelesno oštećenu djecu
 6. Ivan RUDELIĆ: Istraživanje kasnih gestoza u Istri
 7. Davorin GLIGO: Ispitivanje centralnog i perifernog mezopičnog vida i praktična primjena testiranja u mezopiji
 8. Aleksandra FRKOVIĆ: Uloga tokolitika u sprečavanju prijevremenih poroda
 9. Biserka RADOŠEVIĆ – STAŠIĆ: Uloga limfatičnog sustava u kompenzacijskom rastu bubrega
 10. Ljiljana RANDIĆ: Primjena intrauterine kontracepcije i sadržaj bakra u cervikalnoj sluzi

1976. (5)

 1. Andrija LONGHINO: Eksperimentalni i klinički prilog kirurškom zatvaranju bronha i jednjaka
 2. Miroslav CUCULIĆ: Značaj i karakteristika sindroma alimentarne toksiko infekcije uzrokovanog shigellama na području Rijeke
 3. Franjo KRMPOTIĆ: Acido bazno stanje krvi majke i ploda tokom poroda vođenog u hipnozi
 4. Slobodan ĆUK: Uloga registra hospitaliziranih alkoholičara SR H za planiranje suzbijanja alkoholizma sa specijalnim osvrtom na prilike u riječkoj regiji
 5. Lovro MIROŠEVIĆ: Mekonijalna plodova voda i kardiotokografski nadzor fetusa u porodu

1977. (9)

 1. Vesna ŠVARCER: Proučavanje kinetičkog modela koloida u ljudskom organizmu
 2. Vera TOMAŠIĆ: Izučavanje nekih aberacija humanih kromozoma i mogućnosti njihovih tumačenja
 3. Ivan TIČINOVIĆ: Nasljedne gluhoće i nagluhosti na području 12 srednjedalmatinskih općina koje gravitiraju Splitu
 4. Zlatko PAVLIN: Kardioverzija u terapiji kronične atrijske fibracije, neposredni i kasniji rezultati
 5. Anton BURIĆ: Inicijalna kinetika 113 m in – transferina i njezino značenje u ispitivanju vaskularnih prostora
 6. Branko VOLARIĆ: Značajke forenzičke patologije primorskog područja
 7. Vladimir BEZJAK: Utjecaj magnetskih polja jakosti 2250 oersteda na rast i razmnažanje candida albicans
 8. Petar LEDIĆ: Smrtnost od multiple skleroze u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru
 9. Božidar VOJNIKOVIĆ: Fizikalno matematski principi metode određivanja oftalmoelasticiteta uz modifikaciju Schiotzova tonometra

1978. (3)

 1. Ivan KOZULIĆ: Ispitivanje vratne kralježnice rendgenskim metodama
 2. Zdravko VEDLIN: Značaj oftalmološke simptomatologije kod endemske nefropatije
 3. Juraj HRASTE: Komparativno ispitivanje oralnog morbiditeta kao indikatora zdravstvenog stanja i korištenje stomatološke zaštite

1979. (11)

 1. Aleksandar LEKOVIĆ: Vrijednost snimanja kosim snopovima rendgenskih zraka kod intravenozne urografije u najranijoj dječjoj dobi
 2. Severin MILOHANIĆ: Neurofiziološki doprinos patogenezi Bell-ove paralize
 3. Juraj SEPČIĆ: Benigni oblici multiple skleroze u riječkom kraju
 4. Ivo ETEROVIĆ: Regija u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj djelatnosti u teoriji i praksi
 5. Janez RUGELJ: Metoda evaluacije liječenja i rehabilitacije alkoholičara u klubovima liječenih alkoholičara
 6. Branimir MARIČIĆ: Učestalost dentalnog karijesa s obzirom na stupanj prisutnosti dentobakterijskog plaka
 7. Anton ŠKARPA: Lumbalna simpatektomija u liječenju obliterirajuće ateroskleroze donjih ekstremiteta /klinička komparativna studija/
 8. Jurica BAČIĆ: Vrednovanje dijagnostičkih istraživanja u patologiji mjehura
 9. Olga HERMAN: Prednji dio ošita s posebnim obzirom na subkostosternalne hernije
 10. Neven JELAVIĆ: Rast i eksperimentalni doprinos problemu rasta
 11. Tomislav TIĆAC: Izbor i obrada živog donora za transplantaciju bubrega

1980. (7)

 1. Anto JONJIĆ: Epidemiološko istraživanje zdravstvene problematike pušenja
 2. Ante SIMONIĆ: Utjecaj biogenih amina, holinergika, gaba-e glicina i piracetama na funkciju traumatizirane kičmene moždine
 3. Željko FUČKAR: Plastika urinarnih puteva vijugom tankog crijeva
 4. Branko VUKELIĆ: Značaj talasoterapije u liječenju opstruktivnih bronhopulmonalnih bolesti dječje dobi
 5. Šime STIPANIČEV: Važnost i mogućnost rane dijagnoze prirođenih displazija kukova
 6. Neda KRPAN – ANTONIN: Prognostički kriteriji u akutnoj limfatičnoj leukemiji djece sa posebnim osvrtom na morfologiju limfoblasta
 7. Anton FRKOVIĆ: Rasprostranjenost histaminskih h-1 i h-2 rceptora u organizmu

1981. (7)

 1. Ljubica ŽIC: Standardne vrijednosti termovizijskih nalaza abdomena u zdrave djece
 2. Ivana KNEZIĆ: Uloga pogodujućih faktora urinarne infekcije u djece
 3. Čedomil IVKOVIĆ: Utjecaj buke i vibracija na učestalost komplikacija tijekom trudnoće u tekstilnih radnica
 4. Mirko LENKOVIĆ: Istraživanje nekih karakteristika akutnog pankreatitisa u žena i muškaraca
 5. Josip GRGURIĆ: Prospektivna komparativna studija recidivnih abdominalnih bolova u hospitalizirane djece
 6. Tomislav TAMARUT: Procjena stanja zubne pulpe i mjerenje dužine korijenskog kanala primjenom elektroničkog uređaja vlastite konstrukcije
 7. Franjo ČOHAR: Imunosupresivna terapija u transplantaciji bubrega

1982. (13)

 1. Tihomir REDE: Mjesto, uloga, značaj i perspektive dječjih bolnica u sistemu zdravstvene zaštite djeteta u Jugoslaviji
 2. Jerko ŠTAMPALIJA: Komparativna studija neuroloških manifestacija i komplikacija kronične renalne insuficijencije kod bolesnika na dijalizi i nakon transplantacije bubrega
 3. Jadranka FRANULOVIĆ: Prilog poznavanju evolutivnih aspekata infantilnih hidrocefalusa
 4. Vjekoslav BAKAŠUN: Epidemiološke karakteristike i značaj epidemija dijarealnog sindroma na turističkom i pomorskom području subregije Rijeka 1961-1980. godine
 5. Nikola MOHAR: Ultrazvučna dijagnostika kože i potkožja mogućnosti primjene dijagnostičkog ultrazvuka u dermatologiji
 6. Zvonimir MIHELIĆ: Prilog operativnom liječenju lumboishijalgije
 7. Ivo DREŠĆIK: Analiza embolektomija ekstremitetnih arterija
 8. Slavko KOŽIĆ: Prekomjerna anteverzija vrata femura i njezina učestalost i kliničke reperkusije u djece školske dobi
 9. Lino PERŠIĆ: Epidemiološko istraživanje kroničnih bolesti i nove mogućnosti njihovog suzbijanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 10. Otmar BELEZNAY: Patološka bilirubinemija neonatusa
 11. Ksenija WILLHEIM: Uloga i doprinos radioizotopne dijagnostike u ranom otkrivanju i praćenju cerebrovaskularnih bolesti
 12. Rikard STANIĆ: Ispitivanje odnosa dijabetesa i glaukoma
 13. Branko GRAHOVAC: Učestalost vezikoureteralnog refluksa u djece s infravezikalnom opstrukcijom

1983. (8)

 1. Vladimir CIPRUŠ: Kliničko epidemiološka ispitivanja ortodontskih anomalija istarsko-primorsko-goranske regije
 2. Jan MAKIŠ: Numerička i kompjuterska identifikacija gramnegativnih bakterija
 3. Miljen GAZDIK: Epileptički status u dječjoj dobi /kliničke elektrografske značajke, evolucija i prognoza/
 4. Vesna GOLUBOVIĆ: Utjecaj promjenjene aktivnosti neurotransmitera na motoričku aktivnost kičmene moždine u toku anestezije halotanom
 5. Đurđica MATIĆ – GLAŽAR: Procjena radne sposobnosti osoba s transplantiranim bubregom
 6. Mario GLAVAŠ: Prilog liječenju ishemije donjih okrajina rekontruktivnim kirurškim zahvatima na aortoilijakalnomn i femoropoplitealnom segmentu arterija
 7. Miroslav POSPIŠ: Značaj neurorazvojnih prospektivnih parametara kod sindroma minimalne cerebralne disfunkcije
 8. Milan ZGRABLIĆ: Funkcija bubrega nakon preboljele eph – gestoze

1984. (9)

 1. Vinko ŠAMANIĆ: Dokazivanje salmonella, shigella i enteropatogenih e. coli u izmetu imunofluorescentnom metodom sa osvrtom na nekultivabilne oblike
 2. Sanja KRSTULOVIĆ: Problem rane dijagnostike blokiranog nistagmusa male djece
 3. Petar ORLIĆ: Imunološko praćenje bolesnika s transplantiranim bubregom: pretransplantacijski status. Procjena intenziteta imunosupresije i predviđanje krize odbacivanja.
 4. Duje VUKAS: Značenje urinarne infekcije nakon transplantacije bubrega
 5. Vlasta SOLTER LAJKO: Karakteristike uloga članova nuklearne obitelji shizofrenog bolesnika
 6. Nikola MATEJČIĆ: Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike eph gestoze
 7. Mihovil VUKELIĆ: Sociomedicinske specifičnosti alkoholizma mladih u urbanoj sredini
 8. Marija UDOVIĆ ŠIROLA: Anestezija i imunološki odgovor
 9. Vlatko THALLER: Dijagnostička vrijednost proširenja treće moždane komore u alkoholičara

1985. (15)

 1. Jugoslav ANDRIĆ: Analiza uzroka migracije endoproteze kod aloartroplatike kuka
 2. Stipan JONJIĆ: T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima
 3. Dragan STOJANOV: Radiološka analiza stenozirajućih i okludirajućih promjena u arteriogramu pušača duhana
 4. Mima WEINER: Uloga ultrazvučne sonografije u ranom otkrivanju ekstrakranijalnih karotidnih stenoza
 5. Milan GUDELJ: Evalvacija uspješnosti liječenja alkoholičara u timu primarne zdravstvene i socijalne zaštite
 6. Vladimir AHEL: Prognostičko značenje ranih postoperativnih komplikacija u djece operirane zbog prirođenih srčanih grešaka
 7. Milan VUJČIĆ: Korelacija kliničkih, laboratorijskih i termovizijskih nalaza aktivnosti reumatoidnog artritisa u toku liječenja D penicilinom
 8. Tatjana FILIPOVIĆ: Evaluacija abnormalnih odnosa konvergencije i akomodacije u strabizmu
 9. Vasilije PULEVIĆ: Značaj psihopatoloških karakteristika delinkvenata mlađih punoljetnih osoba u njihovoj resocijalizaciji
 10. Jovan TOFOSKI: Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa. Mehanizam transplacentarne imunizacije
 11. Ljubomir RIBARIĆ: Klinička procjena indikacije za traheotomiju kod dugotrajno intubiranih bolesnika
 12. Bariša TALIJANČIĆ: Kritički osvrt na vrijednost liječenja periarthritis humero scapularis telekobalt terapijom
 13. Miljenko DORIĆ: Promjene u aloreaktivnosti tijekom trudnoće u miša
 14. Franjo GRUBER: Kliničko epidemiološki aspekti gonoroične infekcije u riječkoj luci
 15. Ivan LOVASIĆ: Vrijednost radioloških pretraga u dijagnostici patologije transplantiranog bubrega

1986. (13)

 1. Milovan PEZELJ: Dijagnostička vrijednost otežane glasovne audiometrije
 2. Ante JURJEVIĆ: Doprinos istraživanju sekundarnih mišićnih odgovora (h i f potencijala) u dijagnostici bolesti perifernih živaca
 3. Marijan CAR: Povrede zigomatiko – maksilarnog kompleksa, indikacije za eksploraciju i drenažu maksilarnog sinusa
 4. Dragica BOBINAC: Reaktivnost potpornih elemenata nekih mišića ruke i noge kao odraz njihovih funkcionalnih stanja
 5. Mario GLIGORA: Imunofluorescentna studija istaloženih imunokompleksa u nepromijenjenoj koži bolesnika s kolagenozama
 6. Viktor LEGOVIĆ: Epidemiologija kroničnih patoloških stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta u zaposlene populacije na području općine Rijeka
 7. Dubravka ŠEPIĆ – GRAHOVAC: Imunološki aspekti epilepsije
 8. Semida VEKARIĆ: Funkcija T i B limfocitnog sustava u djece s Iga nedostatnostima
 9. Igor LUTTENBERGER: Mogućnosti terapije glaukoma laser koagulacijom
 10. Milivoj PEROVIĆ: Određivanje vrijednosti koncentracije mokraćne kiseline u serumu za rano otkrivanje graviditetnih komplikacija i eph – gestoza
 11. Miljenko URAVIĆ: Patofiziološki i imunološki aspekti ortotopne alogeničke transplantacije jetre u svinje
 12. Ante TIĆ: Modifikacija intermaksilarne imobilizacije metalnim kukicama
 13. Miro MOROVIĆ: Imunološka analiza multiple skleroze i kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa

1987. (14)

 1. Zlatko DEMBIĆ: Struktura i funkcija gena receptora limfocita za antigen MHC
 2. Ante BARTOLIĆ: Analiza potreba i mogućnosti razvoja zdravstvene samozaštite i suzaštite kod stanovnika u seoskoj sredini
 3. Ante PENTZ: Liječenje senilne makulopatije argonskim laserom
 4. Nikola BARIĆ: Interakcija naslijeđa i socioekonomskih faktora na tok starenja čovjeka
 5. Slavko SAKOMAN: Evaluacija programa suzbijanja alkoholizma u pojedinim zajednicama općina SR Hrvatske
 6. Juraj KUČIĆ: Prevencija i terapija ranih aritmija tijekom akutnog infarkta miokarda
 7. Ivan RAKULJIĆ: Komparativna studija konzervativnih i operativnih metoda liječenja prijeloma dijafize humerusa
 8. Branko ŽUŽA: Suvremene mogućnosti u dijagnostici i terapiji karcinoma usne
 9. Nada CINDRIĆ: Komparativna analiza promjena parodontnih tkiva u odnosu na bioelektrični potencijal, koncentraciju iona i proteina u tkivu gingive
 10. Nives JONJIĆ: Imunološka istraživanja distribucije limfocitnih subpopulacija s posebnim osvrtom na zbivanja tijekom antigenske stimulacije
 11. Hanija GRUBIŠIĆ – GREBLO: Epidemiološko istraživanje pojave bolesti ovisnosti
 12. Renata DOBI – BABIĆ: Sudsko medicinska ocjena ozljeda ramenog pojasa
 13. Arsen DEPOLO: Istraživanje učinka sfinkterotomije i sfinkteroplastike sfinktera oddi u liječenju kalkuloze bilijarnog suastava
 14. Žarko TOMLJANOVIĆ: Ispitivanje optimalnih uvjeta za rekonstrukciju perifernih živaca

1988. (4)

 1. Miljenko KAPOVIĆ: Imunoregulacija i aloreaktivnost u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora
 2. Vladimir BUJANOVIĆ: Vrijednosti dužina udova ploda i novorođenčeta mjerenih u trudnoći i nakon porođaja
 3. Milivoj DUJMOVIĆ: Prilog poznavanju rendgenološke slike želuca i dvanaesnika poslije vagotomije i piloroplastike
 4. Ante UJEVIĆ: Volumen krvi kod kronične opstrukcije plućne bolesti u stadiju respiracijske dekompenzacije

1989. (10)

 1. Josip SABOLIĆ: Biopsija endometrija u klimakteriju s posebnim osvrtom na neoplastične lezije. Morfološka analiza.
 2. Ksenija VUJAKLIJA – STIPANOVIĆ: Transfuzija krvi u transplantaciji bubrega
 3. Suzana BUJANIĆ – CUCULIĆ: Utjecaj inhalacije kisika na kritičnu frekvenciju fuzije treptaja u toksične neuropatije optikusa
 4. Miloš ŠURLAN: Intervencijska radiologija mokraćnog sustava. Vrijednost perkutanog liječenja simptomatske ciste bubrega.
 5. Boris NEMEC: Utjecaj funkcije koljena na cijeljenje ozljede njegove hrskavice
 6. Vladimir FEDEL: Primjena tkivnog ljepila za konstrukciju avfistule u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
 7. Josip KRAJCAR: Vrednovanje doppler sonografije u hemodinamskim zbivanjima dubokog venskog sustava kod refluksnih flebopatija donjih udova
 8. Mijo MILAS: Smrtnost alkoholičara splitske općine
 9. Frane RUŠINOVIĆ: Dijagnostička i prognostička važnost dokaza života ploda ultrazvukom kod krvarenja u ranoj trudnoći
 10. Maja ČUBRANIĆ: Imunološki pristup sarkoidozi

1990. (7)

 1. Krunoslav MARGIĆ: Cijeljenje povrijeđenih malih žila
 2. Teodora GREGUREK – NOVAK: Imunost pri kroničnim trihofitozama
 3. Anđelka RADOJČIĆ: Sekvencioniranje i ekspresija gena za klasu i antigena glavnog sustava tkivne srodnosti placente štakora
 4. Nikola KIRINČIĆ: Doprinos tumačenju patogeneze Menierove bolesti nalazima ultrazvučnih pretraga i oftalmodinamometrija
 5. Veselin VREBALOV: Elektromiografija vanjskog uretralnog i analnog sfinktera te brzina provodljivosti n. pudendalisa u topičkoj diferencijalnoj dijagnozi
 6. Gordana ŽUPAN: Utjecaj kolinomimetika, piracetama i dihidroergotoksina na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s lezijom bazalne jezgre
 7. Damir MATOVINOVIĆ: Biomehanička analiza prijenosa opterećenja i morfoloških promjena acetabuluma u bolesnika sa ukočenim zglobom kuka

1991. (10)

 1. Josip IVICA: Deksametazonski test kao biološki marker u dijagnostici depresije u alkoholičara
 2. Lucijan MOHOROVIĆ: Utjecaj produkata sagorjevanja ugljena na tijek i ishod trudnoće u mikroreginalnim uvjetima
 3. Pero LUČIN: Regulacijski učinak T limfocita i citokina na pojavu autoantitijela tijekom infekcije citomegalovirusom
 4. Herman HALLER: Imunohistološka karakterizacija i imunosupresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesečju trudnoće
 5. Đurđica GMAJNER: Znanstveno stručne osnove ocjenjivanja radne sposobnosti kod alkoholičara i alkoholom izazvanih poremećaja
 6. Mirjana SEVER – PREBILIĆ: Prognostički faktori u kroničnoj limfatičnoj leukemiji
 7. Neda BRKIĆ: Procjena uspješnosti farmakodinamskog sredstva na eksperimentalnom modelu pulpe štakora
 8. Snežana GLAVAŠ – BORAS: Terapijski doprinos izmjene plazme u teškim stanjima miastenije gravis – terapijski protokol
 9. Jakov MASOVČIĆ: Procjena vrijednosti nekih kliničkih i laboratorijskih postupaka u predviđanju kasnih gestoza
 10. Žarko MAVRIĆ: Prognostička evaluacija bolesnika s akutnim infarktom miokarda

1992. (12)

 1. Brigita RUKAVINA – MAVRIĆ: Ultrazvučno ispitivanje fetalnog disanja u normalnoj trudnoći
 2. Ivan LUŠTICA: Termokoagulacija sluznice nosa u kroničnih opstruktivnih rinitisa
 3. Željka CRNČEVIĆ – ORLIĆ: Autoimunosne bolesti štitnjače
 4. Mladen BABIĆ: Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima
 5. Laura MADY: Ispitivanje utjecaja nekih bioloških faktora na erupciju zubi u riječke djece
 6. Ferdinand PRIMC: Evaluacija kliničko epidemioloških faktora i operativnih postupaka kod kronične upale srednjeg uha
 7. Mira KRSTULJA: Vaskularizacija glioblastoma s naglaskom na primarne strukture
 8. Mirna JURETIĆ: Malignomi usne šupljine: mogućnosti rekonstrukcije postoperativnog defekta
 9. Oleg PETROVIĆ: Imunohistologija i funkcijska aktivnost limfocita humane decidue u prvom tromjesečju patoloških trudnoća
 10. Eduard PAVLOVIĆ: Agresivnost i uporaba alkohola kod paranoidnih shizofrenih bolesnika
 11. Ela PAUČIĆ – KIRINČIĆ: Parcijalna kompleksna epilepsija dječje dobi / Evolutivno prognostički aspekti
 12. Hasan KOVAČEVIĆ: Ispitivanje djelovanja hiperbaričkog kisika kod bolesnika u drugom stadiju aterosklerotske insuficijencije donjih eksteremiteta

1993. (12)

 1. Ante ŠKROBONJA: Utjecaj nekih somatskih, genetskih i stečenih faktora rizika na krvni tlak i arterijsku hipertenziju u radnoaktivnoj populaciji
 2. Darko MANESTAR: Određivanje imunoloških reaktivnosti kod postavljanja indikacija za tonziloadenoektomiju
 3. Luka ZAPUTOVIĆ: Usporedba učinaka različitih protokola trombolitičke terapije u bolesnika s akutnim infarktom miokarda
 4. Marija PETKOVIĆ: Regeneracija jetrenog i limfatičkog tkiva nakon deplecija limfocitnih subpopulacija
 5. Mladen PERŠIĆ: Gastrointestinalni sekretorni imuni sustav u kroničnim poremećajima probavnog trakta
 6. Nada BRNČIĆ – DABO: Hepatitis C virusna infekcija u rizičnim skupinama bolesnika
 7. Milorad ŠUŠA: Patološke promjene tijekom citomegalovirusnog oboljenja nakon transplantacije koštane srži
 8. Eržebet TOMLJENOVIĆ: Spirometrijska procjena učinaka operativnih zahvata na larinksu
 9. Mitja VELEPIČ: Uloga elektromiografije u dijagnostici i planiranju terapije velofaringealne insuficijencije
 10. Vladimir VINCEK: Porijeklo i evolucija dr haplotipova glavnog sistena tkivne srodnosti
 11. Zdravka KOLACIO: Hereditarni nanizam na otoku Krku
 12. Antun RUKAVINA: Uloga koštanih pomaka u nastanku artroze gornjeg nožnog zgloba nakon maleolarnih prijeloma

1994. (9)

 1. Marta BONIFAČIĆ: Transkranijska doppler sonografija – doprinos patogenezi vrtoglavica
 2. Branko ŠESTAN: Analiza hoda ljudi s ozljedom prednje ukrižene sveze koljena
 3. Aleksandar VČEV: Biokemijsko patomorfološke promjene jetre i bubrega pri opstruktivnom ikterusu u štakora
 4. Višnja BLAŠKOVIĆ – ŠUBAT: Kompjutorizirana metoda za evaluaciju anatomsko – morfoloških osobina humanih zubi
 5. Niko CVJETKOVIĆ: Vlastita metoda operacije nosnog vrška
 6. Eris MATERLJAN: Gorski kotar, Hrvatska. Područje visokog rizika za multiplu sklerozu.
 7. Aleksandar SMOKVINA: Doprinos dinamičkih ispitivanja radionuklidima u ocjeni perfuzije transplantiranog bubrega
 8. Branko PANCIĆ: Smrtnost od cerebrovaskularnog inzulta u riječkoj subregiji. Epidemiološko – klinička studija
 9. Milan GAJIĆ: Planiranje i praćenje onkološke terapije u abdominalnih tumora ultrazvukom

1995. (8)

 1. Ante MATANA: Infarkt miokarda desne klijetke – kliničke karakteristike i prognostičko značenje
 2. Vesna BARAC – LATAS: Morfološka i imunološka istraživanja u korona virus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu
 3. Elvira MUSTAĆ: Usporedba morfometrijskih parametara s rezultatima DNA – flow citometrije i lektina histokemije u bolesnika s rakom dojke
 4. Jasenka MRŠIĆ: Utjecaj blokatora kalcijsklih kanala kolinomimetika i nootrpika na sposobnost učenja u hipoksiji izloženih životinja
 5. Josip RUDEŽ: Ozljede u etiopatogenezi multiple skleroze
 6. Ivica PAVIĆ: Značaj citokina u nadzoru citomegalovirusne infekcije
 7. Dražen KOVAČ: Korelacija prognostičkih parametara u raku debelog crijeva
 8. Bojana BRAJENOVIĆ – MILIĆ: Morfološke i citogenetičke promjene u patoloških trudnoća

1996. (24)

 1. Darinka VUČKOVIĆ: Kampilobakterioza u miša – patogeneza i imunološki nadzor
 2. Daniela MALNAR – DRAGOJEVIĆ: Utjecaj protoka krvi na razvoj atrofije u denevriranim mišićima štakora
 3. Karmen LONČAREK: Funkcionalno testiranje oftalmičkog sliva u dijabetičara sa i bez dijabetičke retinopatije
 4. Hrvoje LALIĆ: Utjecaj neuroza i agravacije na izbivanje s posla u fizičkih radnika
 5. Anton MARIČIĆ: Rane postoperacijske komplikacije supravezikalnih derivacija urina
 6. Ivan BENČIĆ: Promjene optimalnog slušnog polja u osoba s oštećenjem sluha bukom
 7. 245.Ivica POLJAK: Krvno – moždana barijera i intratekalna sinteza imunoglobulina u infekcijskim bolestima i multiploj sklerozi
 8. Zoran ŽGALJARDIĆ: Prilog indikacijama za resekciju i rekonstrukciju mandibule u bolesnika s oralnim karcinomom
 9. Jelena TOMAC: Utjecaj subletalne koncentracije fenola u vodi na enzimske sustave jetre šarana
 10. Ivo GLUNČIĆ: Istraživanje nastanka promjena na laringotrahealnom segmentu i postavljanje indikacije za traheotomiju tijekom dugotrajne intubacije
 11. Snježana BAJEK: Morfohistokemijsko ispitivanje uzoraka slabinskog mišićja u osoba operiranih zbog hernije diskusa
 12. Gordana ZAMOLO: Histološke varijacije, kriteriji klasifikacije i kliničko – patološka korelacija meningealnih tumora
 13. Brigita TIĆAC: Legionella pneumophila – obrambeni mehanizmi i patogeneza infekcije u miša
 14. Bojan POLIĆ: Mehanizmi imunološkog nadzora latentne herpesvirusne infekcije
 15. Marin STANČIĆ: Primjena različitih optičkih povećanja i uspješnost regeneracije tibijalnog živca u štakora presađivanjem živčanog kalema
 16. Maja ABRAM: Listeerioza u miša – patogeneza i uloga stanične imunosti
 17. Damir MUHVIĆ: Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni alergijski encefalomijelitis
 18. Maja KRAŠEVIĆ: Serozni cistični tumori jajnika – vrijednosti imunohistokemijske analize jezgrinog antigena proliferirajućih stanica /pcna/, regije nuklearnog organizatora /nor/ i histološkoga gradusa kao prognostičkog faktora
 19. Damir MILETIĆ: Procjena renalne heemodinamike opstrukcijske i neopstrukcijske pijelokaliektazije duplex color doppler sonografijom
 20. Ester PERNJAK PUGEL: Histokemijske promjene u aktivnosti enzima jetre šarana nakon izlaganja vodotopivoj komponenti nafte
 21. Vojko ROŽMANIĆ: Kontinuirani ezofagealni ph monitoring u otkrivanju gastroezofagealnog refluksa u djece s kroničnim bolestima dišnih putova
 22. Smiljana RISTIĆ: Genetski čimbenici u etiologiji multiple skleroze
 23. Lea GUDELJ: Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui trudnoće u čovjeka
 24. Tomislav RUKAVINA: Klebsiella Pneumoniaee – utjecaj antilipopolisaharidnih protutijela na tijek infekcije u miša

1997. (21)

 1. Davor ŠTIMAC: Mehanizmi imunološkog nadzora citomegalovirusne infekcije jetre
 2. Nadan PETRI: Mentalne i psihomotorične promjene u ronilaca prironjenju na zrak na malim dubinama
 3. Antun SASSO: Značaj somatosenzornih evociranih potencijala u ranoj detekciji neuromotornih ošteećenja u rizične novorođenčadi
 4. Štefica DVORNIK: Metaboličke promjene u jetri tijekom imunološke reakcije humoralnog i celularnog tipa
 5. Vilma MATKOVIĆ – TROŠELJ: Analiza respiratornih funkcija u žena izloženih onečišćenju zraka
 6. Vesna ŠTEFANAC – NADAREVIĆ: Analiza morbiditeta i zdravstvena zaštita turista na području Grada Rijeke
 7. Ana BOGADI – ŠARE: Učinci profesionalne izloženosti niskim koncentracijama benzena na hematopoetske i genetske pokazatelje
 8. Romana JERKOVIĆ: Regulacija ispoljavanja gena za lake lance miozina sporoga tipa u regenerativnom tkivu skeletenih mišića
 9. Ivica KONTOŠIĆ: Istraživanje faktora rizika oboljelih od varikoznog sindroma donjih ekstremiteta kod određenih zanimanja radno – aktivnog pučanstva u Rijeci
 10. Višnja KOVALJEV: Gardnerella vaginalis u trudnoći
 11. Vladimir MIĆOVIĆ: Mikrobiološko onečišćenje objekata u sustavu kontrole kritičnih točaka
 12. Jelena ROGANOVIĆ: Genetski čimbenici u onkogenezi razvojne dobi
 13. Đulijano LJUBIČIĆ: Sezonske varijacije i depresija: analiza trombocitnog serotonina i aktivnosti hipotalamično – hipofizno – adrenalne osi
 14. Ksenija LUČIN: Prognostički značaj adhezijskih molekula u invazivnom raku dojke
 15. Edo VEDRIŠ: Prilog istraživanju baktericidnog učinka vinskog octa i vinskog destillata
 16. Mirna ŠUBAT – DEŽULOVIĆ: Dijagnostičke metode u ranom otkrivanju anomalija i trajnih renalnih oštećenja u djece s urinarnom infekcijom
 17. Darko PERUŠIĆ: Nasljednost poremećaja bioritma budnost – spavanje s desinhronizacijom “c” i “s” procesa u bolesnika s endogenom depresijom
 18. Ivan KRAUS: Prognostički čimbenici u preživljavanju bolesnika s alkoholnom cirozom jetre
 19. Nediljka BULJUBAŠIĆ: Kardiovaskularni učinci inhalacijskih anestetika – mehanizmi djelovanja
 20. Irena CRNKOVIĆ: Uloga citomegalovirusnih gena u izbjegavanju imunološkog nadzora pomoću rekombinantnih virusa
 21. Gordana RUBEŠA: Zastupljenost citolitičkih i apoptičkih molekula tijekom trudnoće

1998. (14)

 1. Alan ŠUSTIĆ: Uloga sonografije u predikciji letaliteta od akutnog akalkuloznog kolecistitisa
 2. Mirjana GRŽETIĆ: Vrijednost citologije sedimenta mokraće u dijagnostici uzroka funkcionalnog oštećenja bubrežnog transplantata
 3. Adelaida HALAJI: Kompjutorska tomografska analiza paravertebralne muskulature u bolesnika s bolnim sindromom leđa
 4. Igor PRPIĆ: Spektralna analiza elektroencefalograma i evociranih moždanih potencijala kod rizične djece
 5. Berislav BUDISELIĆ: Procjena perkutane transluminalne angioplastike u liječenju arterijskih stenoza
 6. Jasna KRIŽ: Mijelinizirana živčana vlakna: uloga Na+ i K+ kanala u prijenosu bioelektričnih signala u fiziološkim i patološkim uvjetima
 7. Leo JONJIĆ: Biomehaničko izračunavanje rezistencije u dentalnoj praksi
 8. Elika MESAROŠ – KANJSKI: Endemska gušavost u školske djece na otoku Krku
 9. Željko SESAR: Epidemiološko istraživanje infekcije HIV-om u naših i stranih pomoraca duge plovidbe
 10. Vesna ERAKOVIĆ: Eksperimentalne konvulzije u štakora: učinci blokatora kanala kalcija na biokemijske pokazatelje oštećenja
 11. Pero DRAGANIĆ: Utjecaj nimodipina, indometacina, vitamina C i hiperbarične oksigeenacije na somatosenzorne potencijale i motoričku aktivnost u kunića s kontuzioniranom leđnom moždinom
 12. Biserka TROŠELJ VUKIĆ: Najracionalnije liječenje akutnih infektivnih proljeva
 13. Meri MATIJACA: Kliničko značenje imunokompleksa u multiploj sklerozi
 14. Zlatko TROBONJAČA: Hormonska modulacija proliferacije i diferencijacije limfatičkih stanica u normalnom i patološkom rastu

1999. (21)

 1. Marko PERKOVIĆ: Utvrđivanje raspodjele sila na modificiranim aktivnim pločama pomoću elektroničkog računala
 2. Ognjen ŠIMIĆ: Abdominalne komplikacije u kardijalnoj kirurgiji
 3. Ante BUČA: Prognostička vrijednost kompjutorizirane tomografije mozga u bolesnika sa supratentorijskim infarktom
 4. Dinko VITEZIĆ: Učinak lamotrigina na aktivnost Na+-K+ – atpaze u mozgu štakora s eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama
 5. Irena VANČURA: Posebnosti razvoja umnjaka kod djece u Istri
 6. Darko LEDIĆ: Zasnivanje suvremene neurokirurgije: harvey williams cushing
 7. Tatjana BOBUŠ: Vrednovanje radioterapije nakon operacije karcinoma dojke i istraživanje homogenosti raspodjele doze zračenja
 8. Ivana MARIĆ: Uloga morfogenih proteina u eksperimentalnom kolitisu štakora
 9. Zlata BEG ZEC – KOPANI: Analiza bolesnika s karcinomom pluća u Primorsko – goranskoj županiji 1990. – 1995.
 10. Fran DOBRILA: Prognostički čimbenici u žena s karcinomom dojke
 11. Alan BOSNAR: Samoubojstva u ratu i miru
 12. Boris LAH: Osteoindukcijska vrijednost pasteriziranog transplantata iz koštane banke kunića
 13. Maja KOVAČEVIĆ: Elektrokemijska i imunohistologijska analiza početnih stadija apeksnog parodontitisa
 14. Renata DOBRILA – DINTINJANA: Kontrola bola u bolesnika s malignim tumorima probavnog sustava
 15. Sonja PEZELJ – RIBARIĆ: Razina tnf-alfa u zdravoj i upalno promijenjenoj humanoj zubnoj pulpi
 16. Dražen STOJANOVIĆ: Tijek i prognoza multiple skleroze u Hrvatskoj
 17. .Jagoda RAVLIĆ – GULAN: Učinci peptidoglikanskih imunostimulatora na tijek opstruktivne žutice
 18. Vera VLAHOVIĆ – PALČEVSKI: Klinička uporaba antimikrobnih lijekova: analiza i smjernice
 19. Mila PERIŠA: Značenje socijalno – ekonomskih i antropometrijskih parametara roditelja na pojavu učestalosti makrosomnog novorođenčeta
 20. Gordan GULAN: Sistemska i lokalna ekspresija perforina u bolesnika s reumatoidnim artritisom
 21. Jadranka BOŽIN – JURAČIĆ: Antropometrijska obilježja i pokazatelji tjelesne sposobnosti muške mladeži Primorsko – goranske županije

2000. (10)

 1. Renata GRŽIĆ: Poremećaji funkcije stomatognatog sustava u stanovništvu Rijeke
 2. Alena BURETIĆ – TOMLJANOVIĆ: Heteromorfizam konstitutivnog heterokromatina u osoba smanjene plodnosti
 3. Hrvoje ŠTALEKAR: Prilog kirurškom liječenju ratnih i mirnodopskih ozljeda dijafize kostiju potkoljenice
 4. Ivan ZUBOVIĆ: Mogućnosti dijagnostike, praćenja i liječenja bolesnika s astmm mjerenjem razine eozinofilnog kationskog proteina – medijatora upalne reakcije /ecp-a/ u serumu bolesnika
 5. Kornelija MIŠE: Procjena vrijednosti kliničkih radiologijskih i funkcijskih pretraga u dijagnostici kroninih intersticijskih plućnih bolesti
 6. Sanja ZORIČIĆ: Uloga morfogenetskog proteina-7 u ektopičnoj i ortotopičnoj osteogenezi u štakora
 7. Ratomir DIMNIK: Eksperimentalni i klinički aspekti intraoperacijske prevencije sraslinskih procesa trbušne šupljine
 8. Dubravka MATANIĆ: In vitro otpuštanje citokina iz plućnih makrofaga izoliranih bronhoalveolarnom lavažom u bolesnika s malignim tumorom pluća
 9. Marija KAŠTELAN: Uloga antigena HLA razreda I i II imunoloških čimbenika u patogenezi psorijaze
 10. Zdravko DELIĆ: Određivanje međučeljusne okluzijske vertikalne dimenzije modificiranim Kraniometrom

2001. (13)

 1. Neda SMILJAN – SEVERINSKI: Histomorfometrijske osobitosti humane posteljice na nalaze krvne slike tijekom trudnoće
 2. Ivone UHAČ: Odnos kraniomandibularnih disfunkcija i stresa
 3. Zdenko OSTOJIĆ: Histomorfometrijska procjena gustoće koštane mase slabinskog kralješka
 4. Sanja BALEN MARUNIĆ: Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata
 5. Goran PELČIĆ: Utjecaj hiperbaričke oksigenacije na ishemijsko oštećenje vidnog živca u štakora
 6. Ines BRAJAC: Psihosocijalni i imunološki čimbenici u nastanku alopecije areate
 7. Tanja FRANČIŠKOVIĆ: Pretskazatelji, tijek i prognoza akutne reakcije na borbeni stres
 8. Goran BAJEK: Stanični mehanizmi nastanka osteofita slabinskog dijela kralježnice u bolesnika sa sindromom lateralnog recesusa
 9. Astrid KRMPOTIĆ: Uloga herpesvirusnih gena u izbjegavanju imunološkog nadzora posredovanog limfocitima T I NK-stanicama in vivo
 10. Damir KOVAČEVIĆ: Liječenje proliferativne dijabetične retinopatije fotokoagulacijom mrežnice argonskim laserom
 11. Srđan BANAC: Citološka analiza bronhalnoh aspirata u dijagnostici plućnih bolesti djece
 12. Neven SKITARELIĆ: Infekcije nakon operacije malignih tumora glave i vrata
 13. Radoslav KUKIĆ: Domovinski rat u Hrvatskoj i multipla skleroza: epidemiologijska istraživanja u Osječko – baranjskoj županiji

2002. (17)

 1. Gordana LAŠAKRIN: Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko – citokinskom mrežom
 2. Dražen CUCULIĆ. Ubojstva u Primorsko – goranskoj i Ličko – senjskog županiji s kaznenopravnog i sudsko – medicinskog gledišta
 3. Ante KVESIĆ: Mjesto ombredanne-ove plastike među metodama rekonstrukcije hipospadne ureter
 4. Radovan MIHELIĆ: Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina na cijeljenje prednje ukrižene sveze koljenog zgloba
 5. Ines MRAKOVČIĆ – ŠUTIĆ: Uloga jetrenih limfatičkih stanica u eksperimentalnim autoimunim bolestima
 6. Anton TUDOR: Prognostička vrijednost “pročišćenog” wibergovog kuta u razvoju zgloba kuka
 7. Veljko ŠANTIĆ: Liječenje defekta duge kosti rotacijom periosta i alogenim koštanim presatkom u kunića
 8. Tamara ŠOIĆ – VRANIĆ: Utjecaj inervacije na ekspresiju neuralne sintetaze dušikova monoksida u skeletnim mišićima štakora
 9. Irena SLAVIĆ: Imunizacija djece protiv hepatitisa B u području umjerene endemičnosti
 10. Radojka PANTOVIĆ: Slobodne masne kiseline leđne moždine netraumatiziranih i traumatiziranih kunića
 11. Toni VALKOVIĆ: Tumorski makrofagi u regulaciji angiogeneze invazivnog duktalnog raka dojke
 12. Lidija TUŠKAN MOHAR: Epidemiologija primarnih tumora središnjeg živčanog sustava u Primorsko – goranskoj regiji
 13. Lorena RADOLOVIĆ – PRENC: Izazovi diferencijalne dijagnoze multiple skleroze
 14. Mira BUČUK: Povezanost tranzitorne globalne amnezije i migrene
 15. Sanja KATALINIĆ: Zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnih osoba
 16. Ivana BREKALO: Antimikrobni učinak i citotoksičnost materijala za punjenje korijenskog kanala
 17. Robert ŽIVADINOV: Kognitivni poremećaji u bolesnika s multiplom sklerozom

2003. (12)

 1. Saša OSTOJIĆ: Moguća uloga interleukina-16,-17 i -18 na fetoplacentnoj površini u miša
 2. Sandro DESSARDO: Dinamika razvoja hipoksijsko – ishemijske encefalopatije u novorođenčeta
 3. Brankica MIJANDRUŠIĆ – SINČIĆ: Epidemiologija upalnih bolesti crijeva u pučanstva Primorsko – goranske županije
 4. Aleks FINDERLE: Uloga doplerskog mjerenja uteroplacentarnog protoka krvi i testa gliceril-trinitratom u predikciji hipertenzije u trudnica
 5. Mirjana GRAOVAC: Stilovi suočavanja sa stresom tijekom srednje faze adolescencije u srednjoškolaca
 6. Ika RONČEVIĆ – GRŽETA: Liječenje kroničnih duševnih poremećaja uvjetovanih ratnom psihičkom traumom
 7. Antica DULETIĆ – NAČINOVIĆ: Interleukin 6 i infekcija Epstein-Barrovim virusom u ne-Hodgkinovih limfoma
 8. Natalia KUČIĆ: Endocitoza virusa i površinskih glikoproteina
 9. Tatjana KEHLER: Značenje ultrazvuka u ranoj dijagnostici i pravodobnom liječenju reumatskih bolesnika
 10. Radan STARČEVIĆ: Značenje nepravilnosti nistagmusa u elektronistagmografskom zapisu bolesnika s migrenom
 11. Daniela KOVAČEVIĆ: Ispitivanje promjena gustoće alveolarne kosti oko zuba nosača kvačica metodom intraoralne mikrodenzitometrije
 12. Nataša ŠTRBO: Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke tolerancije

2004. (14)

 1. Aleksandra FRKOVIĆ: Informirani pristanak u teoriji i praksi kliničke bioetike
 2. Vladimir SABLJIĆ: Učestalost i osobitost akutne akatazije tijekom liječenja antipsihoticima
 3. Goran PALČEVSKI: Praćenje potrošnje i procjena kvalitete uporabe lijekova u dječjoj dobi
 4. Ivanka JELIĆ: Analitička epidemiologija multiple skleroze u Lici
 5. Dubravka JURIŠIĆ – ERŽEN: Ekspresija sintetaza dušikova monoksida u eksperimentalnom modelu šećerne bolesti
 6. Srđan NOVAK: Monoklonska protutijela na TNFa u liječenju najtežih oblika reumatoidnog artritisa
 7. Sandra MILIĆ: Učestalost mutacija gena za hemokromatozu u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza i aminotransferaza
 8. Larisa PRPIĆ – MASSARI: Uloga citolitičkoga mehanizma posredovanoga perforinom u imunopatogenezi psorijaze i lihen planusa
 9. Eugenio STOINI: Rast i razvoj djece četrdesetogodišnjih i starijih rodilja
 10. Leo GRANDIĆ: Prednosti poštednog kirurškog liječenja ozljeda slezene u kliničkim uvjetima i na eksperimentalnom modelu
 11. Martin TOKALIĆ: Vrijednost radikalnog kirurškog liječenja raka debelog crijeva
 12. Harry GRBAS: Stanicama posredovana imunost i jetrena reakcija akutne faze nakon laparoskopske i klasične kolecistektomije
 13. Stanislav RUPČIĆ: Limfadenektomija u liječenju raka jajnika
 14. Aldo ŠPELIĆ: Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata

2005. (17)

 1. Đulija MALATESTINIĆ: Indikatori kvalitete javnozdravstvene ustanove u promicanju mentalnog zdravlja srednjoškolske mladeži
 2. Josipa BORČIĆ: Određivanje raspodjele naprezanja uzrokovanih žvačnim silama na dvokorijenskom zubu s nadogradnjom metodom konačnih elemenata
 3. Robert KRAJINA: Antropometrijska i biokemijska procjena intrauterinog zastoja rasta u terminske novorođenčadi
 4. Klementina RUŽIĆ: Procjena liječenja psihijatrijskih forenzičkih bolesnika
 5. Josip BAČIĆ: Biokemijska analiza majčinog seruma u kliničkoj procjeni tijeka i ishoda trudnoće
 6. Ivan BUBIĆ: Imunobiologija citomegalovirusnih proteina kao liganada za aktivacijske receptore na NK-stanicama
 7. Marija CRNIĆ MARTINOVIĆ: DNA tipizacija HLA gena u bolesnika s multiplom sklerozom u Gorskom kotaru, Hrvatska
 8. Marina NIKOLIĆ: Ekspresija miogenih regulacijskih čimbenika tijekom denervacije i regeneracije skeletnih mišića štakora
 9. Josip ŠPANJOL: Koštani morfogenetski proteini i njihovi receptori u patogenezi karcinoma prostate
 10. Vladimir MOZETIČ: Kliničko – patološki prognostički čimbenici u raku bubrežnih stanica s posebnim osvrtom na angiogenezu
 11. Irena MILOTIĆ: Karakterizacija humanog citomegalovirusa s delecijom homologa receptora vezanih za G protein
 12. Senija BEHREM: Međuovisnost razvijenosti krvožilja i ekspresije tenascina u astrocitnim tumorima mozga
 13. Elizabeta DADIĆ – HERO: Utjecaj obiteljskih odnosa na tijek shizofrenije
 14. Tedi CICVARIĆ: Klasifikacija ruptura medijalne glave gastroknemijusa na temelju kliničkog i sonografskog nalaza
 15. Vladimir BOSCHI: Subbrahijalni operacijski pristup dijafizi nadlaktične kosti
 16. Željko JOVANOVIĆ: Učinci liječenja pretilosti smanjenjem unosa i apsorpcije masti na čimbenike kardiovaskularnog rizika
 17. Julije MEŠTROVIĆ: Bodovni sustavi predviđanja smrtnosti i kakvoća života djece liječene u jedinici intenzivnog liječenja

2006. (18)

 1. Luka ČIČIN – ŠAIN: Komplementacija citomegalovirusnih varijanti in vivo
 2. Zoran KOVAČ: Funkcija stomatognatog sustava u bolesnika s multiplom sklerozom
 3. Jasna GRKOVIĆ: Strategije prilagodbe kao posrednici u cjelovitom oporavku srčanih bolesnika
 4. Antun MARIČEVIĆ: Vanjski fiksator u liječenju ratnih ozljeda donjih udova
 5. Goran GOLČIĆ: Hiperfrakcionirano zračenje tumora glave i vrata
 6. Olivio PERKOVIĆ: Utjecaj genetskih i okolišnih čimbenika na neujednačenu rasprostranjenost multiple skleroze u Gorskome kotaru
 7. Vladimir AHEL: Evaluacija ekstrakcije zuba donjim premolarnim kliještima
 8. Ljiljana BULAT – KARDUM: Mutacija gena za receptor interferona gama kao jedan od uzroka nasljedne sklonosti obolijevanju od tuberkuloze
 9. Tanja BATINAC: Apoptoza i proliferacija u spinocelularnom karcinomu i keratoakantomu
 10. Željko ŽUPAN: Ultrazvukom vođena perkutana dilatacijska traheotomija u bolesnika s ozljedama središnjeg živčanog sustava
 11. Deni KARELOVIĆ: Tumorska obilježja i preživljenje oboljelih od raka dojke tijekom 15 godišnjeg razdoblja: odnos prijeratnog, ratnog i poslijeratnog razdoblja
 12. Slaven KOKIĆ: Učinci primjene kombinacije metformina i inzulinskog analoga lispro u liječenju šećerne bolesti tipa 2
 13. Svjetlana GRBAC – IVANKOVIĆ: Uloga scintigrafije s 99mTc-MAG3 i 99mTc-DMSA u ranom otkrivanju i praćenju oštećenja parenhima bubrega u djece s urinarnom infekcijom
 14. Robert CEROVIĆ: Značenje prisutnosti antigena krvnih grupa u slini bolesnika kao mogućeg čimbenika u patogenezi karcinoma usne šupljine
 15. Alen BRAUT: Regeneracijska sposobnost stanica postnatalne zubne pulpe u miša
 16. Lidija BILIĆ – ZULLE: Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine
 17. Sanja BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ: Klinički i genetički probir na prirođenu gluhoću
 18. Dario RAHELIĆ: Serumske koncentracije bakra, cinka, mangana i magnezija u pacijenata s jetrenom cirozom

2007. (14)

 1. Zdenka BARIĆEV-NOVAKOVIĆ: Epidemiološke karakteristikae pretilosti u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji
 2. Miljenko KOVAČEVIĆ: Utjecaj izvantjelesnog krvotoka na apoptozu miokardijalnih stanica
 3. Stanislav PEHAREC: Kinematska analiza statičkih i dinamičkih karakteristika kralježnice zdravih osoba i pacijenata s lumbalnim bolnim sindromom
 4. Leonardo BUKMIR: Obiteljski liječnik i medicinar rada u ublažavanju psihofizičkog stresa vatrogasaca
 5. Danko BAKARČIĆ: Učinkovitost žvakanja u djece s cerebralnom paralizom
 6. Gordana BRUMINI: Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova
 7. Hana MAHMUTEFENDIĆ: “Sortiranje konformiranih i nekonformiranih glikoproteina u membranske mikrodomene”
 8. Marina BUBONJA: “Eksperimentalna neonatalna listerioza u miša s nedostatkom gena za receptor 1 čimbenika nekroze tumora”
 9. Damir FABIJANIĆ: “C-reaktivni protein i oštećenje gastroduodenalne sluznice u bolesnika s koronarnom bolešću srca”
 10. Ines DIMINIĆ-LISICA: “Učinak liječenja depresije u hipertenzivnih bolesnika”
 11. Suzana JONOVSKA: “Biopsihosocijalni aspekt liječenja prijeloma dugih kostiju u djece i adolescenata”
 12. Nataša IVANČIĆ-JOKIĆ: “Strah od stomatološkog liječenja u djece s ponovljenim ozljedama zuba”
 13. Sanjin RAČKI: “Kliničko značenje sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi”
 14. Iva Sorta Bilajac: “Kvantitativno istraživanje bioetičkih problema u kliničkoj praksi: potrebe Kliničkog bolničkog centra Rijeka za sustavom bioetičkih konzultacija “

2008. ( 10 )

 1. Tea Schnurrer – Luke Vrbanić: “Propriocepcija i funkcionalna stabilizacija zglobova aktivacijom zatvorenoga kinetičkog lanca u rehabilitaciji gornjeg i donjeg ekstremiteta”
 2. Olga Cvijanović: “Procjena kvalitete kosti u osoba različite dobi i spola te tjelesne konstitucije”.
 3. Veljko Flego: “Polimorfizam TNF-α gena (TNF-α-308 i TNF-α-238) u bolesnika s primarnim karcinomom pluća”
 4. Ivana Gobin: “Stanična i molekulska svojstva imunopatofiziološkog odgovora na bakteriju Legionella longbeachae serogrupe 1 na mišjem modelu”,
 5. Miro Klarić: “Posredna traumatizacija u supruga ratnih veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja”
 6. Juraj Kunišek: “Stupanj hipertrofije lijeve klijetke i incidencija srčanih aritmija u bolesnika s hipertenzivnom bolesti srca”
 7. Nada Starčević – Čizmarević: “Polimorfizmi gena za hemokromatozu, transferin i čimbenik nekroze tumora u multiploj sklerozi”
 8. Sanja Štifter: “Uloga nuklearnog faktora kappa B u regulaciji angiogeneze u multiplom mijelomu”
 9. Miranda Muhvić Urek: “Etiopatogeneza kronične boli žvačnih mišića u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem”
 10. Gordana Starčević – Klasan: “Ispoljavanje regeneracijskog gena Reg IV u tkivu štakora”

2009. (24)

 1. Luka Traven: “Ekotoksikološka karakterizacija sedimenata Riječkog zaljeva upotrebom in vitro biotestova”
 2. Veljko Rogošić: “Uloga cirkulirajućih agregata trombocita i hemodinamskih promjena u arteriji oftalmici u propadanju vidnog polja tijekom pseudoeksfolijativnog glaukoma”
 3. Maja Radman: “Važnost metode neprekidne potkožne kontrole glukoze u oboljelih od dijabetične nefropatije”
 4. Hrvoje Jakovac: “Morfogenetska i imunomodulacijska svojstva stresnih proteina metalotioneina i glikoproteina 96 tijekom regeneracije jetre u miša”
 5. Davor Jurišić: “Ekspresija proteina u tkivima oboljelih od Dupuytrenove kontrakture”
 6. Maja Merlak: “Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u perforativnim ozljedama oka i proliferativnoj dijabetičnoj retinopatiji”
 7. Ivan Vlastelić: “Plodnost muških partnera u postupku pomognute oplodnje”,
 8. Koviljka Matušan Ilijaš: “Prognostičko značenje osteopontina u karcinomu bubrega”
 9. Morana Brkljačić: “Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske”
 10. Gordana Đorđević: “Regulacijski mehanizmi ekspresije vaskularnog endotelnog čimbenika rasta u karcinomu bubrega”
 11. Aldo Ivančić: “Vanjska stabilizacija prsnoga koša obuhvatnom svezom u politraumatiziranih bolesnika”
 12. Leo Čabrijan: “Uloga adhezijskih molekula ICAM-1 i VCAM-1 u nastajanju psorijaze”
 13. Snježana Glavičić: “Utjecaj vertikalne sile i okretnog momenta tijekom ručne i strojne obrade kanala na nastanak vertikalne frakture korijena zuba in vitro”
 14. Dijana Detel: “Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša”
 15. Jurica Arapović: “Molekularna osnova različite osjetljivosti proteina RAE-1 na regulaciju citomegalovirusom”
 16. Marija Vučić Peitl: “Utjecaj osobnosti na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika”
 17. Tamara Braut: “Uloga receptora epidermalnog faktora rasta u patogenezi karcinoma grkljana”
 18. Miran Čoklo: “Odnos toksikoloških, demografskih i sudsko-medicinskih značajki samoubojstava koja nisu povezana s predoziranjem”
 19. Dragan Trivanović: “Dijagnostički i prognostički čimbenici u bolesnika s metastatskim karcinomom nepoznatog primarnog sijela”
 20. Maksim Valenčić: “Epidemiologija i dijagnostika karcinoma prostate – tridesetpetogodišnje iskustvo”
 21. Elizabeta Fišić: “Vrijednost citokina u predviđanju tijeka akutnog pankreatitisa”
 22. Stela Živčić Ćosić: “Kliničko i imunološko praćenje bolesnika nakon presađivanja bubrega”
 23. Ita Hadžisejdić: “Uloga ekspresije proteina i amplifikacije gena HER-2, EGFR i ciklina D1 u invazivnom duktalnom raku dojke”
 24. Valter Stemberga: “Važnost imunohistokemijske analize izražaja surfaktant proteina A u tkivu pluća pri utvrđivanju uzroka smrti utapanjem”

2010. (26)

 1. Aleksandra Pirjavec: “Stanicama posredovana imunost i uloga citolitičke molekule perforina u bolesnika s opeklinama”
 2. Gordana Blagojević: “Endocitozni put i recikliranje MHC molekula I razreda”
 3. Srećko Severinski: “Rana dijagnoza autoimune bolesti štitnjače i celijakije u djece i adolescenata oboljelih od šećerne bolesti tipa 1”
 4. Irena Glažar: “Procjena oralnog zdravlja štićenika ustanova za njegu starijih osoba”
 5. Lidija Orlić: “Gustoća koštane mase u dijaliziranih bolesnika”
 6. Tamara Turk: “Izražaj posrednika signalnog puta koštanih morfogenetskih proteina i biljega diferencijacije podocita u dijabetičnoj nefropatiji”
 7. Tomislav Prpić: “Utjecaj razine akumuliranog umora na posturalnu kontrolu “
 8. Stanislava Stojanović Špehar: “Prevalencija depresije i komorbiditet odrasle populacije grada Zagreba”
 9. Franjo Lovasić: “Usporedba modificirane radikalne mastektomije i poštednih operacijskih postupaka u liječenju invazivnog raka dojke”
 10. Vlatka Sotošek Tokmadžić: “Promjene stanične imunosti u bolesnika s teškom ozljedom mozga”
 11. Sunčana Simonić: “Utjecaj kroničnog stresa i okluzijske interferencije na bol maseteričnog mišića”
 12. Barbara Mady Maričić: “Podudarnosti i razlike ortopantomografskih i endgenokefalometrijskih nalaza u ispitanika s ortodontskim anomalijama klase II/2 i klase III”
 13. Robert Antonić: “Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata”
 14. Milodar Kujundžić: “Kvantitativna analiza vaskularizacije sluznice nosa u alergičnih bolesnika liječenih mometazon furoatom”
 15. Alen Protić: “Utjecaj prijeoperacijskog hranjenja na motilitet želuca, peristaltiku tankog crijeva i veličinu žučnog mjehura tijekom ranog poslijeoperacijskog perioda u bolesnika operiranih u spinalnoj anesteziji”
 16. Juraj Arbanas: “Morfologija velikoga slabinskog mišića kod osoba s degenerativnim promjenama u lumbalnom dijelu kralježnice”
 17. Dean Markić: “Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u normalnim i karcinomskim stanicama bubrega”
 18. Biljana Zafirova: “Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama NK stanica”
 19. Lara Batičić: “Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša”
 20. Marko Zelić: “Utjecaj prijeoperacijske i rane poslijeoperacijske enteralne prehrane na stresni odgovor nakon laparoskopskih i otvorenih operacija”
 21. Martina Barkić: “Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa”
 22. Goran Hauser: “Usporedba psihološkog profila bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva i funkcionalnim bolestima gastrointestinalnog trakta“.
 23. Edita Simonić:”Psihosocijalna obilježja bolesnika s psorijazom i psorijatičnim artritisom”
 24. Željko Puljiz: “Prediktori nealkoholnog steatohepatitisa u bolesnika s nejasnim porastom aktivnosti alanin – aminotransferaze”
 25. Nadica Laktašić: “Povezanost tjelesne sposobnosti s koncentracijom vitamina D u krvi i utjecaj na koštanu mineralnu gustoću u žena u postmenopauzi”
 26. Ratimir Lazić: “Kombinirano liječenje senilne neovaskularne makularne degeneracije primjenom bevacizumaba i fotodinamske terapije”

2011. (49)

 1. Alemka Brnčić Fischer: “Ekspresija čimbenika rasta endotela limfnih žila-C i ciklooksigenaze-2 u raku jajnika”
 2. Gabrijela Stanić: “Vrijednost određivanja ekspresije BCL-2 obitelji proteina, TP53 i C-MYC-a u meduloblastomima”
 3. Vanja Vasiljev Marchesi: “Mehanizam protulipopolisaharidne imunosti u teških Klebsiella infekcija”
 4. Maja Ilić Tomaš: “Endocitozni put MHC molekula I razreda u stanicama inficiranim mišjim citomegalovirusom”
 5. Sandra Peternel: “Ekspresija citokina TRAIL i TWEAK te njihovih receptora u psorijazi”
 6. Zlatko Kolić: “Važnost ranog operacijskog liječenja subarahnoidalnog krvarenja izazvanog aneurizmom moždane arterije”
 7. Iva Bilić Čače: “Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi”
 8. Ivan Rakovac: “Nova “L” vrijednost u evaluaciji razvojnog poremećaja dojenačkog kuka”
 9. Aleksandar Bulog: “Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša”
 10. Dalen Legović: “Liječenje oštećenja hrskavice koljenog zgloba tehnikom mikrofraktura uz intraartikularnu primjenu hijaluronana u kunića”
 11. Dubravko Manestar: “Značenje rinomanometrije u procjeni olfaktorne rehabilitacije nakon laringektomije tehnikom Polite Yawning”
 12. Anja Sasso: “Sekularni trend razvoja trajnih zubi u hrvatskoj populaciji Istre i Primorja”
 13. Josip Ažman: “Ekspresija regeneracijskih gena Reg obitelji u regenerativnome tkivu skeletnog mišića štakora”
 14. Marko Velepič: “Usporedba adenoidektomije i adenoidektomije s ventilacijskim cjevčicama u liječenju kronične sekretorne upale uha u djece”
 15. Damir Grebić: “Uloga stresnih proteina metalotioneina i proteina toplinskog šoka u različitim modelima tkivnog oštećenja”
 16. Suzana Sršen Medančić: “Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće”
 17. Danijela Veljković Vujaklija: “Uloga granulizina na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće”
 18. Nenad Petrošić: “Utjecaj modificirane operacije po Whippleu na gastrointestinalnu funkciju i ranu enteralnu prehranu”
 19. Mr. sc. Milenka Šain: ” Učinkovitost malih doza nadroparina u bolesnika s rizikom krvarenja liječenih hemodijalizom M”
 20. Mr. sc. Đordano Bačić: “Uloga regulacijskih T i NKT stanica na lokalnoj i sistemskoj razini u bolesnika s kolorektalnim karcinomom”
 21. Mr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović: “Procjena uloge psihosocijalnih obilježja žena na gustoću koštane mase”
 22. 516.Mr. sc. Inge Klupka Sarić: “Polimorfizmi gena uključenih u proces fibrinolize kao rizični čimbenici u multiploj sklerozi”
 23. Mr.sc. Hari Jurdana: “Resekcijska artroplastika s osteotomijom baze prve metatarzalne kosti u liječenju hallux valgusa”
 24. Kistina Pilipović dr. med.: “Traumatska ozljeda mozga u štakora: mehanizmi oštećenja i oporavka te učinci pioglitazona i enoksaparina
 25. Mr.sc. Harry Nikolić: “Mogućnost spontanog ispravljanja deformiteta humerusa nakon neadekvatne repozicije suprakondilarnog prijeloma u djece”
 26. Mr. sc. Suzana Janković: “Stavovi roditelja učenika osnovnih škola Grada Rijeke o spolnom odgoju njihove djece”
 27. Mr.sc. Igor Antončić: “Liječenje akutnog hemisfernog moždanog infarkta kombinacijom trombolize i hemodilucije”
 28. Mr.sc. Stanislav Sotošek: “Obilježja stanične imunosti u bolesnika s benignom prostatičnom hiperplazijom i karcinomom prostate”
 29. Đurđica Cekinović:”Imunološki nadzor prirođene citomegalovirusne infekcije mozga u novookoćenih miševa – zaštitna uloga stanične imunosti i protuvirusnih protutijela”
 30. Sandor Roth: “Liječenje gibljivog spuštenog stopala u djece modificiranom calcaneo – stop metodom”
 31. Rosana Troskot: “Sustavni prijenos kisika i eliminacija ugljičnog dioksida u bolesnika sa sepsom”
 32. Radenka Kuzmanić- Šamija: disertacije “Polimorfizam gena endotelne sintaze dušikova monoksida i perinatalno hipoksično-ishemično oštećenje mozga”
 33. Neva Girotto: “Doprinos diuretske dinamičke scintigrafije s 99mTcMAG3 u praćenju djece s prenatalno otkrivenom dilatacijom odvodnog sustava bubrega”
 34. Igor Medved: „Usporedba dviju metoda kirurške revaskularizacije miokarda: s izvantjelesnim krvotokom ili bez njega“
 35. Vlatka Lajnert: Psihološke dimenzije u procjeni kvalitete života povezane s dentalnom estetikom “
 36. Daniela Petrić: “Značenje psiholoških čimbenika u razvoju zloćudnih tumora glave i vrata”
 37. Dora Fučkar Čupić: “Uloga matriksnih metaloproteinaza u progresiji raka dojke”
 38. Milena Kabalin: “Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa”
 39. Sanja Klobučar Majanović: “Usporedba liječenja pretilosti intragastičnim balonom i bihevioralno – kognitivnim pristupom”
 40. Vedran Frančišković: “Promjene fetalnih biometrijskih obilježja u posljednjih trideset i pet godina”
 41. Zorana Ivanković Buljan: “Konvencionalne i samoligirajuće ortodontske bravice kao izvor oksidacijskog stresa in vitro”
 42. Danijela Lakošeljac:”Epidemiološka obilježja HIV-om zaraženih muškaraca”
 43. 537.Marina Babić Čač:” :” Virusna regulacija aktivnosti NK-limfocita: uloga inhibicijskih Ly49 receptora”
 44. Iva Nemčić Moro:” “Promjene osobnosti u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem uzrokovanim borbenim iskustvom”
 45. Ronald Antulov: “Procjena spolno ovisnih promjena mozga u bolesnika s multiplom sklerozom pomoću konvencionalnih i nekonvencionalnih mjerenja magnetnom rezonancijom”
 46. Ingrid Belac – Lovasić: “Analiza utjecaja adjuvantnog liječenja s 5-fluorouracilom i leukovorinom u bolesnika s rakom debelog crijeva”
 47. Snježana Golubović: “Učinci intravenske i epiduralne analgezije na staničnu imunost i izražavanje citolitičke molekule perforina u bolesnika nakon operacije kolorektalnog karcinoma”
 48. Margita Belušić – Gobić:” Čimbenici rizika za nastanak infekcije rane nakon kirurškog liječenja oralnog karcinoma”
 49. Marin Marinović:”Hostomorfološke promjene zglobne hrskavice i subhondralne kosti glave bedrene kosti u bolesnika s osteoporozom i osteoartritisom”

2012. (59)

 1. Vesna Herceg – Čavrak: “Procjena krutosti arterija oscilometrijskom metodom u djece liječene antraciklinima zbog maligne bolesti”
 2. Rajna Knez: “Značajke obiteljskih odnosa i prilagodba roditelja djece s kroničnim bolestima gastrointestinalnog sustava”
 3. Nada Sindičić Dessardo: “Povezanost histološki dokazanih upalnih promjena posteljice i kronične plućne bolesti u nedonoščadi”
 4. Mercedes Vidas: “Primjena autogenog treninga kod majki nakon porođaja s ciljem promicanja dojenja”
 5. Jelena Prpić: “Bolesti usne šupljine: prevalencija i povezanost s koronarnom bolesti srca”
 6. Arnela Redžović: “Učinak tumorskog glikoproteina 72 na decidualne dendritičke stanice rane trudnoće in vitro”
 7. Irena Slavuljica: “Uloga NKG2D receptora u imunološkom nadzoru citomegalovirusne infekcije”
 8. Ozren Mamula: “Prognostički značaj iskazivanja čimbenik limfangiogeneze u raku pločastih stanica vrata maternice”
 9. Aleksandar Ljubotina: “Prediktori suradljivosti pacijenata u liječenju nekomplicirane arterijske hipertenzije”
 10. Krunoslav Capak: “Izloženost arsenu u vodi za piće i njegov utjecaj na zdravlje”
 11. Marina Letica Crepulja: “Kumulativni utjecaj ratnih stresora i kontekstualnih čimbenika na duševno zdravlje ratom pogođene populacije”
 12. Dorotea Modrčin: “Organizacija borbe protiv tuberkuloze na području Rijeke između dvaju svjetskih ratova”
 13. Vraneković Jadranka: “Polimorfizmi gena uključenih u metabolizam folata kao rizični čimbenici trisomije 21”
 14. Romano Oguić: “Prediktivni značaj biomarkera karcinoma prostate na resekcijskom rubu”
 15. Tea Čaljkušić Mance: “Utjecaj protoka krvi arterijama karotidnog sustava na razvoj starosne degeneracije žute pjege”
 16. Tea Štimac: “Procjena fetalne plućne zrelosti u trudnoćama kompliciranim preeklampsijom i kroničnom placentarnom insuficijencijom sa zastojem fetalnog rasta”
 17. 560.Siniša Dunatov: “Intraventrikularna primjena rekombinantnog tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnih moždanih krvarenja s prodorom krvi u ventrikularni sustav”
 18. Gordana Pelčić: “Informirana suglasnost djece u teoriji i praksi s posebnim osvrtom na Hrvatsku”
 19. Gordana Pavoković: “Uloga iglC gena u unutarstaničnom životu Francisella tularensis”
 20. Petra Valkovi Zujić: “Ultrazvučna procjena širine ekstrahepatalnih žučnih vodova prije laparoskopske kolecistektomije i nakon nje”
 21. Ana Milardović: “Povezanost intrauterine izloženosti metil-živi s razvojem djece u dobi od 18 mjeseci”
 22. Silvija Zec Sambol: “Utjecaj vegetarijanske prehrane i polimorfizma C677T gena metilentetrahidrofolat-reduktaze na razinu vitamina B12, folata i homocisteina”
 23. Sandro Brusich: “Uporaba endovenske elektrode za elektrostimulaciju srca kao hemodinamskog senzora”
 24. Duška Petranović: “Utjecaj anemije na kognitivne sposobnosti onkološko-hematoloških bolesnika”
 25. Ante Lučev: “Otkrivanje nodalnih metastaza i recidiva tumora u bolesnika s karcinomom usne šupljine”
 26. Ivan Bačić: “Uloga tumorske angiogeneze i izražaja proteina i amplifikacije gena EGFR i HER-2 u nesitnostaničnom raku pluća”
 27. Zlatko Čubranić: “Dijagnostička i prognostička vrijednost srčanog proteina koji veže masne kiseline i BB izoenzima glikogen-fosforilaze u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom”
 28. Alenka Vukelić-Šarunić: “Značaj serumskih vrijednosti endotelina-1 i čimbenika rasta vaskularnog endotela u prognozi neonatalnog ishoda u trudnoća s hipertenzivnim poremećajima i intrauterinim zastojem rasta”
 29. Krešimir Bukal: “Funkcija endotela tijekom perioperacijskog razdoblja u bolesnika s totalnom protezom koljena”
 30. Daniela Germin Petrović: “Kvaliteta života uvjetovana zdravljem u bolesnika liječenih nadomještanjem bubrežne funkcije”
 31. Tomislav Jakljević: “Pričuva frakcijskog protoka u procjeni značajnosti aterosklerotskih koronarnih lezija u bolesnika sa šećernom bolesti”
 32. Duje Vukas: “Uloga anuloplastike na ishod operacijskog liječenja hernije intervertebralnog diska stražnjom diskektomijom”
 33. Kristian Krpina: “Prognostička vrijednost stanica imunološkog odgovora u karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura”
 34. Indira Radin Mačukat” Utjecaj liječenja benigne prostatične hiperplazije inhibitorima 5 alfa reduktaze na koštane parametre”
 35. Višnja Jovanović: “Škrljevska bolest: dosezi rekonstrukcije i evaluacije karakteristika endemije prema podacima iz matičnih knjiga umrlih”
 36. Ana Kaštelan: “Psihičke smetnje djece iz obitelji veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja”
 37. Dražen Massari: “Izražaj i citotoksičnost posredovana granulizinom u bolesnika s psorijatičnim artritisom”
 38. Damir Šnjarić: “Analiza irigacije korijenskog kanala u endodontskoj terapiji metodom računalne dinamike fluida”
 39. Damir Bonacin: “Promjena difuzijskog kapaciteta pluća u bolesnika s gastroezofagealnom refluksnom bolesti”
 40. Sanda Tešanović: “Sekrecija hormona rasta i kortizola kao odgovor na hipoglikemiju izazvanu inzulinom u osoba različitog stupnja prekomjerne tjelesne težine”
 41. Nikola Ivaniš: “Uloga visokofrekventne miniradijalne endoluminalne sonde u procjeni proširenosti tumorskih promjena probavne cijevi”
 42. Zdrinko Brekalo: “Međudjelovanje stanica urođene imunosti, enzima matrix metaloproteinaze-9 i proteina toplinskog šoka 70 u aterosklerotskoj bolesti karotidnih arterija”
 43. Rado Janša: “Značaj mikrovezikulacije staničnih membrana kod karcinoma probavnog sustava”
 44. Robert Marčun: “Značaj ultrazvuka srca i NT-proBNP u bolesnika s akutnim pogoršanjem kronične opstruktivne plućne bolesti”
 45. Marina Bralić: “Izražaj kalpaina u moždanim strukturama osoba preminulih nakon traumatske ozljede mozga”
 46. Nebojša Sindik: “Uporaba kontinuirane epiduralne analgezije u vaginalnim porodima”
 47. Ira Pavlović Ružić: “Utjecaj kliničkih i patohistoloških pokazatelja na ishod poslijeoperacijskog adjuvantnog liječenja bolesnika s malignim melanomom”
 48. Melita Kukuljan: “Povezanost čimbenika rizika s nastankom pneumotoraksa u tijeku kompjutorskom tomografijom vođene perkutane iglene biopsije plućnih lezija”
 49. Andrea Dekanić: “Izražaj tirozin kinaznih receptora – EGFR, HER-2, C-KIT i cikolina D1 u kolorektalnim karcinomima”
 50. Lovel Giunio: “Promjene difuzijskog kapaciteta pluća u bolesnika s dijastoličkom disfunkcijom lijeve klijetke”
 51. Tatjana Bogović Crnčić: “Imuno-endokrine osobitosti autoimune bolesti štitnjače tijekom trudnoće i u ranom postporođajnom razdoblju”
 52. Tamara Voskresensky Baričić: “Značenje specifičnih IgE protutijela na komponente alergene hrane biljnog podrijetla u kliničkoj dijagnostici djece polisenzibilizirane na peludi”
 53. Marko Klarić: “Uloga receptora CD 44 i CD 168 (RHAMM) u progresiji karcinoma endometrija”
 54. Ante Barbir: “Utjecaj pušenja duhana na druge bolesti ovisnosti”
 55. Damir Erceg: “Obilježja protuupalnih lijekova u liječenju astme u djece u uvjetima stvarnog života”
 56. Mirko Prodan: “Antenatalni i intrapartalni čimbenici rizika za razvitak cerebralne paralize”
 57. Ingrid Škarpa Prpić: “Procjena kvalitete propisivanja antiepileptičkih lijekova u Hrvatskoj”
 58. Ksenija Baždarić: “Vrijednost postupka otkrivanja plagiranja u biomedicinskom časopisu”
 59. Dijana Travica Samsa: “Procjena upalne reakcije u bolesnika tijekom akutnog infarkta miokarda”

2013. (14)

 1. Tatjana Čulina: “Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernoga gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću”, 01.02.2013.
 2. Kristian Deša: “Značaj regresijskog pravca vjerojatnosti bolničke smrti u predviđanju ishoda intenzivnog liječenja”, 28.02.2013.
 3. Tanja Ćelić: “Uloga koštanog morfogenetskog proteina-7 u prevenciji oštećenja tkiva bubrega izazvanog hladnom ishemijom”, 05.03.2013.
 4. Ines Strenja-Linić: “Prognostički značaj određivanja monocitnog kemotaksijskog proteina-1 i interleukina-18 u bolesnika sa stenozom karotidnih arterija”
 5. Ivana Babić Božović: “Globalna DNA metilacija i trisomija 21”, 15.03.2013.
 6. Maja Arapović: “Uloga NK-stanica u modulaciji specifičnog imunološkog odgovora na virus”, 22.03.2013.
 7. Zdravko Jotanović: “Uloga polimorfizama gena proupalnih citokina IL-1 i IL-17 u primarnom osteoartritisu koljena i kuka”
 8. Davor Kuiš: “Dugoročna procjena uspješnosti dviju tehnika liječenja izoliranih i višestrukih gingivalnih recesija”
 9. Sergej Nadalin: “Polimorfizmi gena signalnog puta fosfolipaze A2 i niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem”, 13.06.2013.
 10. Viviana Avancini-Dobrović: “Djelovanje fokusiranog i radijalnog udarnog vala na cijeljenje koštanih prijeloma i okolnih mekih tkiva u štakora”, 17.07.2013.
 11. Slađana Bursać: „Uloga ribosomskih proteina u aktivaciji supresora tumora p53“, 09.09.2013.
 12. Vanda Juranić Lisnić: “Analiza transkriptoma mišjeg citomegalovirusa”, 08.11.2013.
 13. Vanja Giljača: “Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici koledokolitijaze“, 12.12.2013.
 14. Nina Pereza: “Varijabilnost gena matriks metaloproteinaza i tkivnih inhibitora metaloproteinaza u parova s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije“, 16.12.2013.

2014. (21)

 1. Maja Cokarić Brdovčak: “Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa“, 15.01.2014.
 2. Emina Babarović: “Povezanost izraženosti osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta s angiogenim parametrima i njihova prognostička vrijednost u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu“, 31.01.2014.
 3. Snježana Štemberger-Papić: “Ekpresija molekula CD44, CD117 i CD133 u uznapredovalom seroznom raku jajnika”, 19.02.2014.
 4. Nives Radošević Quadranti: “Utjecaj edukacijskih mjera na izvanbolničku i bolničku potrošnju antimikrobnih lijekova”, 25.03.2014.
 5. Koraljka Rajković Molek: “Povezanost molekulskih podtipova raka dojke i ekspresije NF-κB i HIF-1α”, 04.04.2014.
 6. Luka Đudarić: “Izražaj osteoinduktivnih proteina i njihovih inhibitora tijekom osteogeneze”, 09.04.2014.
 7. Vesna Pehar-Pejčinović: “Stanicama posredovana imunost i uloga apoptotičke molekule granulizina u bolesnika s infarktom miokarda”, 26.04.2014.
 8. Ljubinka Frlan-Vrgoč: „Biopsihosocijalni model u bolesnika s amputacijom donjeg uda”, 30.05.2014.
 9. Martina Mavrinac: “Stav o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva u biomedicini”, 05.06.2014.
 10. Tomislav Tadin: “Značaj ekspresije ciklooksigenaze-2 i uroplakina u predikciji rekurencije mišićno neinvazivnog urotelnog karcinoma mokraćnog mjehura”, 06.06.2014.
 11. Ivan Šoša: “Odnos ekspresije koštanog morfogenetskog proteina-9 i transformirajućeg čimbenika rasta-β tijekom regeneracijskih procesa jetre u čovjeka”, 11.06.2014.
 12. Vanja Licul: “Utjecaj polimorfizama gena autoimunosnoga odgovora na predispoziciju i kliničku ekspresiju celijakije”, 02.07.2014.
 13. Rajko Miškulin: “Cirkulirajuće toplinske stresne bjelančevine u bolesnika s akutnim infarktom miokarda”, 09.07.2014.
 14. Goran Poropat: “Učinkovitost enteralne prehrane u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom”, 14.07.2014.
 15. Branislava Popović: “Procjena kvalitete propisivanja lijekova osobama starije životne dobi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj”, 02.09.2014.
 16. Danijela Vrdoljak-Mozetič: “Značaj ekspresije dvojnog biljega p16/Ki67, citomorfologije i HPV genotipa u premalignim promjenama pločastog epitela vrata maternice graničnog, blagog i umjerenog stupnja”, 10.09.2014.
 17. Teodora Zaninović Jurjević: “Prognostička vrijednost kombinacije jednostavnih kliničkih i laboratorijskih parametara za predviđanje hospitalnog ishoda u bolesnika s akutnom dekompenzacijom zatajivanja srca” 30.09.2014.
 18. Ivana Mikolašević: “Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD – čimbenik progresije kronične bubrežne bolesti”, 20.11.2014.
 19. Manuela Avirović: “Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinoma pločastih stanica usne šupljine”, 28.11.2014.
 20. Mr. sc. Irena Seili-Bekafigo: „Morfološke imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma”, 16.12.2014.
 21. Tamara Gulić: “Utjecaj bjelančevine toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a⁺ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće“, 17.12.2014.

2015. (10)

 1. Miljenko Katunarić: „Proteinska ekspresija i genska amplifikacije EGFR-a i ciklina D1 u nodularnom melanomu”
 2. Lovorka Bilajac: „Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj“, 29.01.2015.
 3. Tanja Grubić-Kezele: “Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa“
 4. Tomislav Mađarević: „Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti“, 12.02.2015.
 5. Felina Anić: “Povezanost aktivnosti i težine sistemskog eritemskog lupusa s brojem klasifikacijskih kriterija i duljinom trajanja bolesti”, 13.04.2015.
 6. Vanja Pupovac: “Pojavnost i značajke plagiranja i znnastvenog nepoštenja u hrvatskoj i međunarodnoj znanstevnoj zajednici”, 29.05.2015.
 7. Morana Tomljenović: „Prediktori sindroma profesionalnog sagorijevanja i depresivnosti u liječnika“ 02.10.2015.
 8. Mateja Ožanič: Uloga pilO gena u patogenezi eksperimantalne tularemija, 23.11.2015.
 9. Iva Gašparović: Polimorfizmi gena sustava matriks metaloproteinaza i fibrinolize u multiploj sklerozi, 27.11.2015.
 10. Sandra Blažević-Zelić: Uloga psihosocijalnih čimbenika u razvoju urtikarije, 03.12.2015.

2016. (13)

 1. Christophe Štemberger: „Uloga osteopontina u progresiji nesitnostaničnog raka pluća“, 03.02.2016.
 2. Mr. sc. Tamara Tramišak Milaković: „Anti-Müllerov hormon – pokazatelj kvalitete jajnih stanica i zametaka“, 21.03.2016.
 3. Marin Dominović: „Izražaj finkcije granulizina i perforina u decidui prvog tromjesečja trudnoće“, 25.04.2016.
 4. Vlasta Orlić Karbić: „Imunosne promjene u primjeni gabapentina”, 27.04.2016.
 5. Anja Petaros: „Digitalna volumetrijska analiza spolnog dimorfizma mastoidne regije čovjeka i njezin doprinos izgradnje biološkog profila neidentificiranih ostataka“, 06.05.2016.
 6. Sunčica Buljević: „Uloga dipeptidil-peptidaza 8 i 9 u pokusnom modleu Crohnove bolesti u CD26 deficijentnom mišu“, 28.06.2016.
 7. Višnja Katić: „Utjecaj sredstava za remineralizaciju cakline na koroziju ortodontskih nikal-titanskih žičanih lukova“, 01.09.2016.
 8. Vedrana Jelenčić: „Mehanizam nadzora tumora NK stanicama u miševa s nedostatkom NKG2D receptora“, 19.10.2016.
 9. Ilija Brizić: „Uloga citomegalovirusnog proteina MCK-2 u tropizmu virusa i imunološkom odgovoru“, 08.11.2016.
 10. Iva Mesaroš Devčić: „Kliničke prednosti online hemodijafiltracije u odnosu na konvencionalnu hemodijalizu“, 14.11.2016.
 11. Jelena Vukelić: “Uloga endogenog eritropoetina i eritropoetinskog receptora u tkivu zloćudnih tumora grkljana”, 30.11.2016.
 12. David Bonifačić: “Neuroimunološki pokazatelji ishemije u bolesnika s ishemijskom cerebrovaskularnom bolesti”, 14.12.2016.
 13. Branka Popović: “Uloga interleukina-33 u prirođenom i stečenom imunološkom odgovoru na infekciju mišjim citomegalovirusom”, 20.12.2016.

2017. (18)

 1. Vjekoslav Peitl: „Simptomi depresije u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i serotoninskog sustava“, 07.02.2017.
 2. Tanja Grahovac Juretić: „Utjecaj socioterapijskih postupaka na kvalitetu života i suradljivost oboljelih od shizofrenije i depresije“, 10.02.2017.
 3. Petra Tariba Knežević: „Uloga purinergičnih receptora P2X3 i P2Y2 u maseteričnog mišića u štakora“, 16.03.2017.
 4. Maja Lenartić: „Uloga NKG2D receptora u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama limfocita B“, 05.05.2017.
 5. Ana Bosak Veršić: „Prediktivna vrijednost koncentracije 5-hidroksiindoloctene kiseline u urinu djece s akutnom upalom crvuljka“, 18.05.2017.
 6. Mr. sc. Kristina Lah Tomulić: “Predviđanje ishoda liječenja u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja”, 23.05.2017.
 7. Vjekoslav Tomulić: “Solubilne adhezijske molekule u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom liječenih balonom obloženim lijekom ili stentom“, 24.05.2017.
 8. Romana Peršić Bukmir: „Utvrđivanje indikatora rizika za apikalni parodontitis i utjecaj na periapikalni status u odraslih pacijenata“, 13.07.20.17.
 9. Aleksandra Stevanović: „ Povezanost traume, strategije suočavanja i crta ličnosti s razvojem posttraumatskog stresnog poremećaja u žena civilnih žtrava rata“, 14.07.2017.
 10. Ines Oršolić: „Uloga somatskih mutacija gena za ribosomske proteine L5 i L11 u patogenezi zloćudnih tumora“, 30.08.2017.
 11. Jelena Radić Nišević: „Utjecaj prenatalne izloženosti dugolančanim višestruko neazasićenim masnim kiselinama na antropološke mjere, veličinu mozga i rani neurorazvojni ishog novorođenčeta“, 13.09.2017.
 12. Igor Barković: „Usporedba žicom vodiljom potpomognute tehnike torakalne drenaže u odnosu klasičnu kiruršku tehniku“, 18.09.2017.
 13. Sandra Šućurović: „Mehanizam djelovanja progesterona u implantaciji embrija tijekom rane trudonoće u miševa“, 25.09.2017.
 14. Karin Kuljanić: „Psihosocijalni čimbenici uključenosti partnera u trudnoću“, 17.10.2017.
 15. Božena Ćurko-Cofek: „Učinci preopterećenja željezom u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu“, 09.11.2017.
 16. David Gobić: „Ishod akutnog infarkta miokarda nakon perkutane koronarne intervencije stentom koji otpušta lijek i balonom obloženim lijekom“, 23.11.2017.
 17. Slavica Kovačić: „Magnetska rezonancija u procjeni endotelne disfunkcije u bolesnika s dekompenziranim zatajivanjem srca“, 24.11.2017.
 18. Mirna Mihelčić: „Imunoregulatorni mehanizmi u mišjem modelu eksperimentalnog autoimunog neuritisa“, 05.12.2017.

2018. (20)

 1. Mr. sc. Arijana Pačić: „Imunoglobulin M u patogenezi primarne i skundarne fokalne segmentalne glomeruloskleroze“, 09.02.2018.
 2. Neven Franjić: „Povezanost tranzijentne elastografije jetre i komponenti metaboličkog sindroma“, 19.02.2018.
 3. Ljerka Karleuša: „Učinak mišjeg citomegalovirusa na remodeliranje sustava endosoma fibroblasta u ranoj fazi infekcije“, 23.02.2018.
 4. Juraj Ahel: „Proteinska ekpresija receptora epidermalnog čimbenika rasta (EGFR) i preuredba EGFR gena u svjetlostaničnom karcinomu bubrega“, 28.02.2018.
 5. Nikola Gržalja: „Stanična imunost i citotoksični potencijal u bolesnika s višestrukim ozljedama tijela“, 29.03.2018.
 6. Tamara Sinožić: „Utjecaj edukacijske intervencije na kvalitetu života bolesnika s kroničnom venskom bolešću u skrbi liječnika obiteljske medicine“, 07.05.2018.
 7. Inge Vlašić-Cicvarić: „Rizični i zaštitni čimbenici u psihološkoj prilagodbi djece oboljele od epilepsije“, 29.05.2018.
 8. Antun Gršković: „Serumski markeri koštane pregradnje u poremećaju mineralno-koštanog metabolizma bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti“, 19.06.2018.
 9. Jadranko Sokolić: „Utjecaj prijeoperacijske peroralne prehrane na rani imunološki odgovor u bolesnika s koronarnom bolesti srca liječenih kirurškom revaskularizacijom miokarda“, 21.06.2018.
 10. Goran Vrgoč: „Uloga polimorfizama gena prupalnih (citokina IL-17) i protuupalnih čimbenika (TLR10) u primarnom osteoartritisu koljena i kuka u hrvatskoj populaciji“, 06.07.2018.
 11. Marko Šestan: „Uloga virusnih infekcija u razvoju rezistencije na inzulin i šećerne bolesti tipa 2 u debljini“, 09.07.2018.
 12. Janja Kuharić: „Izolacija i karakterizacija izvanstaničnih vezikula iz cerebrospinalne tekućine bolesnika s teškom ozljedom mozga“, 20.07.2018.
 13. Mr. sc. Andrica Lekić: „Biološki učinci molekule CD68 i enzima matrix metaloproteinaze 2 i 9 u aterosklerotskom procesu“, 20.07.2018.
 14. Matija Belavić: „Utjecaj različitih doza infuzijskih otopina na sloj endotelnog glikokaliksa u bolesnika operiranih metodom laparoskopske kolecistektomije“, 23.07.2018.
 15. Mirna Bobinac: „Uloga Nrf2 transkripcijskog faktora u prevenciji ishemijsko-reperfuzijske ozljede kralježnične moždine u štakora“, 27.09.2018.
 16. Magda Tinajstić Zrinski: „Ispitivanje stupnja konverzije i genotoksičnosti konvencionalnih i bioaktivnih ortodontskih adhezivnih sustava“, 19.10.2018.
 17. Hrvoje Vlahović: „Građa bočnoslabinskog mišića u štakora i svinje“, 30.10.2018.
 18. 696.Hrvoje Šimić: „Protutumorska aktivnost imunokompleksa αCD155/saporin na glioblastom“, 03.12.2018.
 19. Paola Kučan Brlić: „Uloga poliovirusnog receptora u infekciji citomegalovirusom“, 14.12.2018.
 20. Sandra Velčić Brumnjak: „Usporedba utjecaja kontinuirane epiduralne i multimodalne sustavne analgezije te perifernih živčanih blokova na promjenu stanične imunosti u bolesnika nakon ugradnje potpune endoproteze koljena“, 14.12.2018.

2019. (14)

 1. Robert Doričić: “Utjecaj industrijskog onečišćenja na obilježja smrtnosti na području Grada Bakra i Grada Malog Lošinja u periodu od 1960. do 2012. godine”, 13.02.2019.
 2. Petra Šuljić: “Utjecaj socioekonomskih čimbenika i zdravstvenih ponašanja na zadovoljstvo kvalitetom života žena u Republici Hrvatskoj”, 19.06.2019.
 3. Sandra Graf Župčić: “Učinak lokalnog anestetika i klonidina na tihi kožni period tijekom i nakon spinalne anestezije”, 28.06.2019.
 4. Valentina Marečić: „Unutarvakuolarni život Francisella novicida u Dictyostelium discoideum“, 02.07.2019.
 5. Lana Glavan Gačanin: „Izražaj interleukina-15 i granulizina na spoju majčinih i embrionalnih tkiva u zadržanom pobačaju i anembrijskoj trudnoći“, 03.07.2019.
 6. Jelena Železnjak: „Karakterizacija imunoregulatorne uloge najviše izraženoga virusnog transkripta tijekom infekcije citomegalovirusom“, 23.07.2019.
 7. Dolores Peruč: “Antimikrobni učinak eteričnih ulja na netuberkulozne mikobakterije”, 04.11.2019.
 8. Marin Golčić: „Analiza čimbenika palijativne skrbi koji utječu na preživljenje pacijenata u ustanovi palijativne zdravstvene skrbi“, 11.11.2019.
 9. Mr. sc. Ljiljana Betica Radić: „Procjena kvalitete propisivanja antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj“, 14.11.2019.
 10. Petra Radolović: „Izražaj glikoproteina gp96 i limfocitnih subpopulacija u različitim imunofenotipovima karcinoma dojke“, 28.11.2019.
 11. Andrej Pavlić: „Utjecaj nikla kao produkta korozije nikal-titanijske legure dentalnih materijala na komenzalne bakterije ljudskog organizma“, 29.11.2019.
 12. Mladen Jašić: „Povezanost histološki dokazanog korioamnionitisa s polarizacijom decidualnih makrofaga i njihov utjecaj na ishod nedonoščadi rođene prije navršenog 32. tjedna trudnoće“, 06.12.2019.
 13. Antonija Miletić: „Uloga receptora NCR1 u prirođenom i stečenom imunološkom odgovoru na citomegalovirus“, 12.12.2019.
 14. Lea Hiršl: „Uloga NKG2D liganada različitog afiniteta u infekciji rekombinantnim mišjim citomegalovirusima i razvoju virusnih cjepiva“, 13.12.2019.

2020. (24)

 1. Iva Potočnjak: „Mehanizmi djelovanja fitokemikalija kod akutnog oštećenja bubrega cisplatinom u miševa“, 13.02.2020.
 2. Domagoj Kustić: “Povezanost statusa HER2 receptora i pojavnosti metastaza u limfnim čvorovima aksile u bolesnica s invazivnim duktalnim karcinomom dojke”, 14.02.2020.
 3. Silvije Šegulja: „Prediktivni model ponovljene epizode neutropenijske vrućice u pedijatrijskih onkoloških bolesnika“, 20.02.2020.
 4. Inga Kavazović: „The Role of T-Cell Receptor Signal Strength in Controlling Clonal Diversity of CD8 T-Cell Memory“, 20.03.2020.
 5. Bruno Cvetković: „Određivanje stirena oslobođenoga iz plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom spektralnoga fluorescentnog otiska i procjena zdravstvenoga rizika“, 20.05.2020.
 6. Martina Brumini: „Odrednice zahtjeva za ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji“, 25.05.2020.
 7. Silvana Petretić Majnarić: „Tireoidna autoprotutijela kao čimbenik rizika u liječenju neplodnosti postupcima medicinski pomognute oplodnje“, 28.05.2020.
 8. Božidar Vujičić: “Komparativna analiza dijagnostičkih metoda za procjenu volumnog statusa i prevenciju intradijalitičke hipotenzije u bolesnika na dijalizi”, 02.06.2020.
 9. Marijana Matas: „Utjecaj lidokaina na perioperacijske razine proupalnih citokina u krvi i likvoru bolesnika s aneurizmom mozgovnih arterija“, 05.06.2020.
 10. Roberta Rubeša Mihaljević: „Izražaj E-kaderina i β-katenina u epitelno-mezenhimalnoj tranziciji i njihova prognostička vrijednost u karcinomu endometrija“, 17.06.2020.
 11. Jelena Vidas: „Analiza apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo modelu“, 29.06.2020.
 12. Ivana Vidović Zdrilić: “The Role of αSMA-Expressing Perivascular Cells During Reparative Dentinogenesis“, 30.06.2020.
 13. Anita Barišić: „Genetički i epigenetički čimbenici u idiopatskom spontanom prijevremenom porodu“, 29.07.2020.
 14. Gordana Kenđel Jovanović: „Utjecaj prehrane na upalni, metabolički i imunosni status pretilih osoba“, 25.09.2020.
 15. Iva Vukelić: „Bioaktivni fenolni spojevi u terapiji eksperimentalnoga ulceroznog kolitisa i raka debelog crijeva“, 28.09.2020.
 16. Deana Jurada: „Uloga supresora tumora p53 u regulaciji homeostaze proteina u stanicama heterozigotnima za gen za ribosomski protein L24“, 29.09.2020.
 17. Doris Dodig: „Dijagnostička vrijednost virtualnih monoenergijskih rekonstrukcija u detekciji akutnog infarkta mozga na dvoenergijskoj kompjutoriziranoj tomografiji“, 13.10.2020.
 18. Marijana Vičić: „Citotoksični mehanizmi posredovani granulizinom i perforinom-2 u patogenezi psorijaze i lihen planusa“, 26.11.2020.
 19. Diana Maržić: „Izražaj ribonuklearnog proteina IMP3 u kancerogenezi skvamoznog epitela grkljana“, 27.11.2020.
 20. Matija Sošić: „Lokalni upalni odgovor kod intraventrikularne primjene rekombinantnoga tkivnog aktivatora plazminogena u liječenju primarnoga moždanog krvarenja s prodorom krvi u komorni sustav“, 30.11.2020.
 21. Rudolf Ljubičić: „Povezanost polimorfizma gena za serotoninski transporter i metaboličkog sindroma u depresiji“, 16.12.2020.
 22. Marijana Rakić: „Svojstva cirkulirajućih pozitivnih stanica von Willebrandova čimbenika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda“, 17.12.2020.
 23. Sanja Ožić: „Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i usamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci: inovacija – model zdravoga starenja”, 18.12.2020.
 24. Ines Kristofić: “Uloga glikoproteina povezanog s tumorom-72 u raku endometrija“, 21.12.2020.

2021. (12)

 1. Blažen Marijić: „Nuklearni izražaj receptora epidermalnog faktora rasta u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana“, 29.01.2021.
 2. Andrija Lesar: „Mehanizam djelovanja amfipatskog kationskog porfirina TMPyP3-C17H35 na legionele“, 22.02.2021.
 3. Martina Žigante: „Alergijska senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike“, 21.05.2021.
 4. Maja Grahovac: „Uloga transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom melanomu“, 02.06.2021.
 5. Hrvoje Mokrović: „Povezanost specifičnosti anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka“, 16.07.2021.
 6. Jelena Rajič Bumber: „Utjecaj ponavljajuće blage traumatske ozljede mozga na regulaciju TAR DNK-vezujućeg proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša“, 27.09.2021.
 7. Ivona Močenić: „Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskoga podrijetla s veličinom maloga mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci“, 28.09.2021.
 8. Marin Oštrić: „Korelacija između serumske razine biljega koštane pregradnje i MSCT kalcijskih vrijednosti koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim kardiovaskularnim čimbenikom rizika“, 22.10.2021.
 9. Antun Ferenčić: „Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u miokardu srca s hipertrofijom lijeve klijetke“, 02.11.2021.
 10. Damir Raljević: „Uloga polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za vitamin D u infarktu miokarda“, 09.11.2021.
 11. Marina Marcelić: „Fosfatidilinozitol 3-fosfatne membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona“, 29.11.2021
 12. Renata Vidaković: „Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim deformitetima“, 22.12.2021. 

2022. (18)

 1. Marko Šustić: “Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ”, 26.01.2022. 
 2. Daria Kveštak: “Uloga stanica urođene imunosti u patogenezi prirođene citomegalovirusne infekcije u središnjem živčanom sustavu”, 27.01.2022. 
 3. Ana Zulijani: “Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice usne šupljine”, 27.01.2022. 
 4. Tamara Janković: “Uloga TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede mozga u miša”, 24.03.2022. 
 5. Marija Antičić-Eichwalder: “Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice”. 29.03.2022. 
 6. Tina Ružić: “Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa”, 29.04.2022.
 7. Leon Kunišek: “Uloga kalpaina u smrti srčanih stanica”, 24.06.2022.
 8. Tin Nadarević: “Dijagnostička točnost različitih metoda u dijagnostici hepatocelularnog karcinoma”, 30.06.2022.
 9. Deana Švaljug: “Zadovoljstvo studenata preddiplomskog studija primaljstva kvalitetom nastavnog procesa i procjena kompetencija mentora u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”, 20.07.2022.
 10. Martina Pavletić: “Dizajn, validacija i primjena brzih molekularnih dijagnostičkih testova u hitnoj medicini“, 29.07.2022.
 11. Ana Lesac Brizić: „Čimbenici koji utječu na prepoznavanje simptoma, težinu kliničke slike i kvalitetu života u osoba sa sindromom donjih mokraćnih puteva”, 29.08.2022.
 12. Maja Kinkela Devčić: “Procjena terapijskog učinka ekstrakta lista masline kao dodatka konvencionalnoj protugljivičnoj terapiji na rod Candida kod nositelja dentalnih protetskih nadomjestaka”, 07.10.2022.
 13. Valentino Pavišić: “Uloga malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu citomegalovirusa”, 14.10.2022.
 14. Gian Pietro Pietri: “Development of Meningococcal Polysaccharide-Specific Monoclonal Antibodies for the Characterization of Protective Epitopes“, 22.11.2022.
 15. Toni Buterin: “Povezanost smrtnosti stanovništva i industrijskog onečišćenja od 1960. do 2008. godine na području Labinštine s primjenom bioetičkih standarda“, 23.11.2022.
 16. Matija Prka: “Uloga trodimenzionalnoga transvaginalnog ultrazvuka u procjeni proširenosti i prognozi raka vrata maternice“, 30.11.2022.
 17. Ina Viduka: “Uloga ATG5 u patogenezi eksperimentalne tularemije“, 05.12.2022.
 18. Davorka Repac Antić: “Uloga nitroksolina u kontroli infekcija uropatogenim enterokokima“, 29.12.2022.

2023. (2)

 1. Hrvoje Omrčen: “Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i njihovih inhibitora unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom“, 05.01.2023.
 2. Kristina Krpina: “Značaj imunološkog prognostičkog indeksa pluća za procjenu pouzdanosti kliničkog ishoda liječenja raka nemalih stanica pluća“, 27.01.2023.

Ažurirano 07.03.2023.

Skip to content