EMSA

EMSA Rijeka podružnica je i punopravna članica EMSA-e (European Medical Students’ Association) – udruge koja okuplja brojne studente medicine iz država članica Europske unije te drugih europskih država. Lokalno, djelujemo kao autonomni odbor pridružen udruzi FOSS-MEDRI, koji je ustrojen kroz 6 stupova (eng. „pillars“) djelovanja EMSA-e, a to su: ‘Medicinska etika i ljudska prava’, ‘Europska integracija i kultura’, ‘Zdravstvena politika’, ‘Javno zdravstvo’, ‘Medicinska znanost’ te ‘Medicinska edukacija’. Svaki stup ima svog voditelja (eng. „pillar director“), a radom podružnice rukovodi lokalni koordinator koji ima svog zamjenika.

EMSA, na razini Europe, prvenstveno djeluje kao „glas“ studenata medicine, odnosno – kao predstavničko tijelo, koje se zauzima za i predstavlja stavove europskih studenata medicine ključnim dionicima unutar europskih medicinskih strukovnih organizacija. Također, prepoznata je od strane Europskog parlamenta, Europske komisije te Ujedinjenih naroda.

Na lokalnoj razini, uz svoje vlastite, provodimo EMSA-ine tradicionalne projekte te potičemo europske studentske inicijative među našim studentima. Isto tako, potičemo naše studente da iskoriste mogućnosti i prilike profesionalnog razvoja koje EMSA nudi, da kroz EMSA-ine europske projekte međunarodno surađuju sa studentima diljem Europe te da obnašaju dužnosti unutar EMSA-e na europskoj razini.

Ako želite saznati – koje projekte provodimo, koje sve mogućnosti vam EMSA može ponuditi te kako nam se pridružiti (neovisno o godini studija na kojoj jeste!), zapratite nas i slobodno nam se obratite putem naših društvenih mreža.

Spread the Blue Spirit!

Kontakt

Ažurirano 24.01.2022.

Skip to content