Bilateralni sporazumi

Medicinski fakultet je potpisao bilateralne sporazuma o suradnji temeljem kojih aktivno provodi međunarodnu suradnju sa sljedećim ustanovama:

  • Hyogo College of Medicine, Japan
  • Peking University Health Science Center, Kina
  • University of Kansas Medical Centre, SAD

Vrlo je bogata i intenzivna znanstveno-nastavna suradnja pojedinih djelatnika Medicinskog fakulteta s različitih katedri sa suradnicima diljem svijeta.

Popis međuinstitucijskih ugovora Erasmus programa

Ažurirano 18.01.2022.

Skip to content