Sportska i rehabilitacijska medicina

Voditelj studija Sportska i rehabilitacijska medicinaprof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
elektronička pošta: viktor.persic@medri.uniri.hr  


Program studija Sportska i rehabilitacijska medicina

Sport je složena, javna društvena djelatnost kojoj se u svim razvijenim zemljama svijeta poklanja velika pozornost. Razlog za takav odnos je njegov izuzetno velik utjecaj na sve segmente života suvremenog čovjeka. Stav o pozitivnom utjecaju tjelesnog vježbanja na unaprjeđenje i očuvanje zdravlja dokazan u mnogobrojnim studijama podržava percepciju javnosti kako su upravo vrhunski sportaši najzdraviji i najdinamičniji članovi našeg društva. Stoga iznenadna smrt u naizgled zdravih vrhunskih sportaša, vrlo često medijski prezentirana kao javni događaj, zadire u srž našeg senzibiliteta. Ti se neželjeni događaji najčešće događaju u sportskim arenama i redovito u općoj javnosti i stručnim krugovima potiču brojna značajna pitanja. Zbog navedenih razloga iznenadna smrt u sportaša ima ogroman zdravstveni značaj, ali i imperativne prevencijske zahtjeve koji se provode kroz medicinsku djelatnost preventivnih pregleda sportaša. Tijekom protekla tri desetljeća postignut je znatan napredak u dijagnostici i liječenju različitih nasljednih i stečenih kardiovaskularnih bolesti prepoznatih kao uzrok iznenadne smrti u sportaša, kao i u etičkim i pravnim pitanjima koja utječu na stav medicinske struke. Prevencija, liječenje i rehabilitacija prvenstveno ozljeda koje mogu biti izazvane različitim faktorima koji obuhvaćaju okolišne, fiziološke i psihološke također su u fokusu sportske medicine. Iz natjecateljskog razloga, fokus specijalista sportske medicine je na što bržem oporavku profesionalnih sportaša, što zahtijeva multidisciplinarni pristup i kombinaciju različitih znanja i vještina.

Sveučilišni specijalistički studij Sportska i rehabilitacijska medicina organiziran je kao studij u trajanju od 1,5 akademske godine, a provodit će se u tri modula: NAPREDNA ANATOMSKA, FIZIOLOŠKA I PATOFIZIOLOŠKA SAZNANJA U SPORTSKOJ MEDICINI I SPORTSKOJ KARDIOLOGIJI, PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA TE SLIKOVNE METODE U PRIKAZU SPORTSKIH OZLJEDA te MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U SPORTSKOJ MEDICINI. Predviđeni broj ECTS bodova je 30 po modulu, što ukupno čini 90 ECTS bodova.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content