Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini

Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini 
Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka

Voditelj:

Djelatnosti Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini usmjerene su prema implementaciji novih tehnologija u biomedicinskom području. Centar do sad bilježi veliki broj uspješno realiziranih suradnji prvenstveno s nastavnim bazama poput: KBC Rijeka, Thalassotherapia Opatija, Klinika za ortopediju Lovran te županijski domovi za starije i nemoćne. Izrađivani su modeli epiteza, implantata, nadomjestaka i proba. Na ovaj način, studenti integriranog diplomskog studija medicine ali i drugih studijskih programa imaju jedinstvenu priliku stjecati nova znanja i vještine u području 3D biomodeliranja, aditivnih tehnologija i umjetne inteligencije.

U području izrade edukacijskih materijala, uspješno je realizirana izrada CAD/CAM modela anatomske geometrije klavikule kao nastavnog pomagala. Prilikom projektiranja, korištene su napredne tehnike računalnog projektiranja, planiranja i projektiranja proizvodnog procesa obrade polimera kako bi se osigurala vjernost prikazane anatomske geometrije. Tijekom pandemijskog razdoblja, Centar se priključio inicijativama s izradom različitih zaštitnih pomagala u cilju suzbijanja širenja pandemije. Za potrebe domova za starije i nemoćne u sklopu PGŽ Lab projekta, na području Primorsko-goranske županije napravljen je poseban model od razgradivih polimera kako bi se uzela u obzir i ekološka komponenta. Ukupno je isporučeno preko tisuću komada zaštitnih dijelova.

  • Pravilnik o ustroju i radu centra

Ažurirano 18.02.2022.

Skip to content