Znanstveni projekti

 Naziv projekta Voditelj projekta Izvor financiranja Vrsta natječaja 
Virus-specific Activating NK Cells Receptors and Their Viral Immunoevasion Krmpotić, Astrid Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Europska bioetika na djelu Muzur, Amir Hrvatska zaklada za znanost  Istraživački projekti 
Djelovanje progesterona u reproduktivnim i ne-reproduktivnim tkivima Mulac-Jeričević, Biserka Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Rana faza razvoja kompleksa za stvaranje viriona tijekom citomegalovirusne infekcije Lučin, Pero Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Rewriting memory: Manipulation of T cell memory to enhance vaccine efficiency Wensveen, Felix Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Assessing the oncogenic effects of ribosomal protein S6 heterozygosity Volarević, Siniša Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Immune mechanisms in development of inflammation and metabolic syndrome in obesity Polić, Bojan Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: Model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43 Župan, Gordana Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
Uloga unutarstaničnog života Francisella Tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije Šantić, Marina Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
10 Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće Juranić Lisnić, Vanda Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
11 Immunological and regenerative implications of corrosion of dental materials in children and adolescents Špalj, Stjepan Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
12 Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR(CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi Lenac Roviš, Tihana Hrvatska zaklada za znanost Uspostavni istraživački projekti 
13 Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga Pilipović, Kristina Hrvatska zaklada za znanost Uspostavni istraživački projekti 
14 Clonal dynamics of memory CD8 T cell inflation Krmpotić, Astrid Hrvatska zaklada za znanost Hrvatsko-švicarski istraživački projekti 
15 NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom Brizić, Ilija Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
16 Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju Krmpotić, Astrid Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
17 Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji Brizić, Ilija Hrvatska zaklada za znanost Znanstvena suradnja s dijasporom 
18 Identifikacija cirkulirajućih biomarkera neurološkog oporavka u bolesnika s ozljedom mozga Grabušić, Kristina Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
19 Sekundarno omatanje i izlazak beta-herpesvirusa iz stanice Lučin, Pero Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
20 Istraživanje molekularnih i funkcionalnih svojstava glavnih regulatora aktivnosti stanica NK Jelenčić, Vedrana Hrvatska zaklada za znanost Uspostavni istraživački projekti 
21 Epidemiologija Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj i utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju bolesti i ishod liječenja Vuletić, Vladimira Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
22 Modulacija lipidnog sastava membrana stanica inficiranih citomegalovirusom Blagojević Zagorac, Gordana Hrvatska zaklada za znanost Bilateralni slovensko-hrvatski projekti (IPS-2020-01) 
23 Memory Manipulation: Development of novel strategies to enhance the memory CD8 T-cell response against COVID-19 following vaccination Wensveen, Felix Hrvatska zaklada za znanost Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04) 
24 Highly attenuated beta-herpesvirus with potent immunomodulatory capacity as vaccine vector against SARS-CoV-2 Krmpotić, Astrid Hrvatska zaklada za znanost Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04) 
25 No more hiding Cov-2: Establishment of SARS-CoV-2 mAbeom Brizić, Ilija Hrvatska zaklada za znanost Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04) 
26 Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava
 
Čanadi Jurešić, Gordana Hrvatska zaklada za znanost Bilateralni slovensko-hrvatski projekti (IPS-2020-01) 
27 The immunoregulatory role of PrPC in antiviral immune response following cytomegaloviral infection 
Lenac Roviš, Tihana Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
28 The influence of cytomegalovirus on dynamin-2, Rab10 and other regulatory and effector protein cascades at interface between early endosomes and endosomal recycling compartment Mahmutefendić Lučin, Hana Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
29 Stanični sustav Arf GTPaza u patogenezi citomegalovirusne infekcije Blagojević Zagorac, Gordana Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
30 The impact of diabetes mellitus type 2 and its therapy on lymphocyte function Turk Wensveen, Tamara Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
31 Od različitosti tradicija prema zajedničkoj euromediteranskoj bioetičkoj platformi – konstrukcija alata za dijalog i djelovanje Muzur, Amir Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
32 Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti  Cvijanović Peloza, Olga Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
33 Patogeneza citomegalovirusne infekcije u nadbubrežnoj žlijezdi Lisnić, Berislav Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti 
34 Mechanisms of hepatic immuno-sensing and their role in development of non-alcoholic steatohepatitis Polić, Bojan Hrvatska zaklada za znanost Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10) 
 Naziv projekta Voditelj projekta Izvor financiranja Vrsta natječaja 
1. Karakterizacija mehanizama putem kojih heterozigotna mutacija ribosomskog proteina L24 uzrokuje patološki fenotip u miša Volarević, Siniša UNIRI Sveučilišna potpora 
2. Uloga stanica urođene imunosti u razvoju nealkoholnog steatohepatitisa (NASH) i fibroze jetre Polić, Bojan UNIRI Sveučilišna potpora 
3. Citomegalovirusni odjeljak za sklapanje viriona Lučin, Pero UNIRI Sveučilišna potpora 
4. Francisella molekularni mehanizmi prilagodbe na stanice amebama Šantić, Marina UNIRI Sveučilišna potpora 
5. Aktivacija mikrofaga u bolesnika s osteoartritisom Laškarin, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
6. Istraživanje imunoregulacijskog potencijala solubilnog proteina PVR Jonjić, Stipan UNIRI Sveučilišna potpora 
7. Izbjegavanje imunosnog nadzora posredovanog receptorom NCR1 od strane mišjeg citomegalovirusa Krmpotić, Astrid UNIRI Sveučilišna potpora 
8. Patofiziologija i neuroprotektivno liječenje u modelu traumatske ozljede mozga u štakora Župan, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
9. Uloga inzulina u funkciji stanica NK Wensveen, Felix UNIRI Sveučilišna potpora 
10. Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima Klepac, Damir UNIRI Sveučilišna potpora 
11. Povezanost nastanka i težine oštećenja jetre i gušterače u osoba oboljelih od ovisnosti o alkoholu Štimac, Davor UNIRI Sveučilišna potpora 
12. Neuroprotektivna uloga progesteronskih receptora Jakovac, Hrvoje UNIRI Sveučilišna potpora 
13. Genetički i epigenetički čimbenici u etiologiji ponavljajućih spontanih pobačaja i spontanih prijevremenih poroda Ostojić, Saša UNIRI Sveučilišna potpora 
14. Bakterijska patogeneza – od istraživanja do kliničke primjene Abram, Maja UNIRI Sveučilišna potpora 
15. Unaprjeđenje kontrole polifarmacije i adherencije na propisanu terapiju kroničnih bolesti korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija Rukavina, Tomislav UNIRI Sveučilišna potpora 
16. Uloga prirodnih ubilačkih (NK) stanica u kontroli infekcija mokraćnog sustava u odraslih bolesnika Cekinović Grbeša, Đurđica UNIRI Sveučilišna potpora 
17. Interakcija lijekova i fitokemikalija in vitro i in vivo: uloga FOXO signalnog puta Domitrović, Robert UNIRI Sveučilišna potpora 
18. Transkriptomska analiza mikroglije nakon infekcije citomegalovirusom Lisnić, Berislav UNIRI Sveučilišna potpora 
19. Međuodnos proteina PrPc i imunološkog sustava tijekom virusne infekcije Lenac Roviš, Tihana UNIRI Sveučilišna potpora 
20. Farmakogenetika multiple skleroze:odgovor na imunomodulacijku terapiju Starčević-Čizmarević, Nada UNIRI Sveučilišna potpora 
21. Molekularni mehanizmi neurodegeneracije u traumatskoj ozljedi mozga: uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43 Pilipović, Kristina UNIRI Sveučilišna potpora 
22. Analiza novih kompozitnih materijala i biljnih ekstrakata spektroskopskim tehnikama Valić, Srećko UNIRI Sveučilišna potpora 
23. Uloga tkivno-rezidentnih CD4+ limfocita T u mozgu kongenitalno inficiranih miševa Brizić, Ilija UNIRI Sveučilišna potpora 
24. Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisom Kehler, Tatjana UNIRI Sveučilišna potpora 
25. Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda Traven, Luka UNIRI Sveučilišna potpora 
26. Kontinuirano mjerenje glukoze kod bolesnika sa šećernom bolesti – utjecaj na razvoj komplikacija bolesti i kvalitetu života Jurišić-Eržen, Dubravka UNIRI Sveučilišna potpora 
27. Regulacija molekula PD-1 / PD-L1 signalnog puta u malignom melanomu Zamolo, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
28. Tjelesna aktivnost i čimbenici rizika u sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti Peršić, Viktor UNIRI Sveučilišna potpora 
29. Međudjelovanje stanica urođene imunosti i enzima matriks metaloproteinaza 2 i 9 u profesionalnom sportu, remodeliranju tkiva i angiogenezi Mrakovčić-Šutić, Ines UNIRI Sveučilišna potpora 
30. Prevalencija križobolje i njen utjecaj na kvalitetu života kod žena nakon poroda Starčević Klasan, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
31. Klinički značaj niske razine JAK2 V617F mutacije u perifernoj krvi: utjecaj na fenotip i prognozu Hadžisejdić, Ita UNIRI Sveučilišna potpora 
32. Biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika (BTEX) na zdravlje populacije Primorsko-goranske županije Bulog, Aleksandar UNIRI Sveučilišna potpora 
33. Reparacija i imunosni odgovor koštanog tkiva nakon primjene novog biomaterijala te imunosni odgovor mekog tkiva na Jason membranu u štakoru Peloza, Olga UNIRI Sveučilišna potpora 
34. Prilagodba novoj EU direktivi o kvaliteti vode za kupanje Vukić Lušić, Darija UNIRI Sveučilišna potpora 
35. Apoptotična smrt stanica u vaskularnim bolestima Kovačević, Miljenko UNIRI Sveučilišna potpora 
36. Utjecaj topički primijenjenog koštanog morfogenetskog proteina 7 (BMP-7) na regeneraciju bubrežnog parenhima Španjol, Josip UNIRI Sveučilišna potpora 
37. Uloga novootkrivenih proteaza u razvoju i progresiji tumora debelog crijeva Detel, Dijana UNIRI Sveučilišna potpora 
38. Uloga citotoksičnosti posredovane granulizinom i perforinom 2 u nastanku psorijaze i lihen planusa Prpić Massari, Lara UNIRI Sveučilišna potpora 
39. Arf GTPaze u regulaciji endosomalnog prometovanjatijekom citomegalovirusne infekcije Blagojević Zagorac, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
40. Karakterizacija endotelne disfunkcije i uloga IL-18 u razvoju ishemijsko reperfuzijske ozljede nakon kirurške revaskularizacije miokarda Sotošek, Vlatka UNIRI Sveučilišna potpora 
41. Uloga angiogeneze i drugih čimbenika mikrookoliša u progresiji i prognozi plazma staničnih diskrazija Valković, Toni UNIRI Sveučilišna potpora 
42. Primjena balansiranih kristaloidnih otopina u ranoj fazi liječenja akutnog pankreatitisa Poropat, Goran UNIRI Sveučilišna potpora 
43. Novi trendovi u bioetici srednje i jugoistočne Europe: istraživanje i umrežavanje resursa Muzur, Amir UNIRI Sveučilišna potpora 
44. Opravdanost uvođenja sintetizirane 2D mamografije u kombinaciji s tomosintezom u nacionalni program probira Jurković, Slaven UNIRI Sveučilišna potpora 
45. Molekularni biomarkeri kancerogeneze u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana Braut, Tamara UNIRI Sveučilišna potpora 
46. Rab10 u biogenezi endosomalnog reciklirajućeg odjeljka Mahmutefendić Lučin, Hana UNIRI Sveučilišna potpora 
47. Izražaj proupalnih i fibrotičkih citokina u osteoartritisu i sindromu karpalnog tunela Zoričić-Cvek, Sanja UNIRI Sveučilišna potpora 
48. Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku) Rinčić, Iva UNIRI Sveučilišna potpora 
49. Direktni utjecaj hipoglikemija na promjene srčanog ritma u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2 Turk Wensveen, Tamara UNIRI Sveučilišna potpora 
50. Prediktivna i prognostička uloga stanica imunološkog sustava, PD-1, PDL-1 i heat shock proteina u bolesnica s trostruko negativnim, HER-2 pozitivnim i neoadjuvantno liječenim karcinomom dojke Avirović, Manuela UNIRI Sveučilišna potpora 
51. Uloga polimorfizma trombofilnih gena (faktora V G1961A (faktor V Leiden) prothrombin G20210A MTHFR C667T and PAI-1 4G/5G) u nepovoljnom ishodu trudnoće i utjecaj na morfologiju patohistoloških promjena u posteljici Mustać, Elvira UNIRI Sveučilišna potpora 
52. Personalizirana terapija onkoloških bolesnika digitalizacijom laboratorijske patološke dijagnostičke obrade Matušan Ilijaš, Koviljka UNIRI Sveučilišna potpora 
53. Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom Nadalin, Sergej / Buretić-Tomljanović, Alena UNIRI Sveučilišna potpora 
54. Epigenetički i genetički čimbenici u etiologiji prirođenih srčanih grešaka u osoba sa sindromom Down Vraneković, Jadranka UNIRI Sveučilišna potpora 
55. Dugoročni ishod djece prenatalno izložene metil-živi: genetski i okolišni čimbenici Prpić, Igor UNIRI Sveučilišna potpora 
56. Oportunistički patogeni vodoopskrbnog sustava: novi izazov u obradi voda Gobin, Ivana UNIRI Sveučilišna potpora 
57. Genetska epidemiologija Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj Vuletić, Vladimira UNIRI Sveučilišna potpora 
58. Uloga antivirusnih stanica NK u razvoju dijabetičke nefropatije Jelenčić, Vedrana UNIRI Sveučilišna potpora 
59. Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala Žauhar, Gordana UNIRI Sveučilišna potpora 
60. NK stanice, tumor, infiltrirajući limfociti i stanična citotoksičnost kod karcinoma bubrega Markić, Dean UNIRI Sveučilišna potpora 
61. Molekularni mehanizmi ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija Mršić-Pelčić, Jasenka UNIRI Sveučilišna potpora 
62. Morfološko i funkcionalno istraživanje m. iliopsoas i autohtone muskulature leđa u osoba s lumbalnim bolnim sindromom i zeca Arbanas, Juraj UNIRI Sveučilišna potpora 
63. Upalni potencijal prehrane u debljini i pridruženim metaboličkim komplikacijama Klobučar Majanović, Sanja UNIRI Sveučilišna potpora 
64. Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama Radošević-Stašić, Biserka UNIRI Sveučilišna potpora 
65. Prognostički značaj Survivina i Crypto-1 u mikrookolišu karcinoma prostate Štifter, Sanja UNIRI Sveučilišna potpora 
66. Razvoj novih analitičkih metoda u analizi ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u tlima maslenika Primorsko-goranske županije Broznić, Dalibor UNIRI Sveučilišna potpora 
67. Proširenost i klinički značaj HBs antigenih mutanti virusa hepatitisa B Bubonja Šonje, Marina UNIRI Sveučilišna potpora 
68. Kvaliteta života u oboljelih od autoimunih i neautoimunih bolesti lokomotornog sustava Grubić Kezele, Tanja UNIRI Sveučilišna potpora 
69. MR prediktori demencije u Parkinsonovoj bolesti Ćelić, Tanja UNIRI Sveučilišna potpora 
70. Učestalost i prediktori seksualnih disfunkcija u veterana s post-traumatskim stresnim poremećajem Letica Crepulja, Marina UNIRI Sveučilišna potpora 
71. Spitzoidni melanocitni tumori – kliničko-patološka, imunohistokemijska i genomska obilježja Peternel, Sandra UNIRI Sveučilišna potpora 
72. Imunoregulacijski mehanizmi stanica urođene imunosti u patogenezi različitih imunofenotipova karcinoma dojke Gulić, Tamara UNIRI Sveučilišna potpora 
73. Uloga scintigrafije štitne žlijezde s [99 mTc]Tc-MIBI u razlikovanju podtipova amiodaronom inducirane tireotoksikoze i liječenju Bogović Crnčić, Tatjana UNIRI Sveučilišna potpora 
74. Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije nakon teške ozljede mozga Grabušić, Kristina UNIRI Sveučilišna potpora 
75. Uspostava protokola na Sveučilištu u Rijeci za primjenu nanotehnoloških metoda: mikroskopije atomskih sila i skenirajućeg elektronskog mikroskopa prilikom vizualizacije i karakterizacije egzosoma Malenica Staver, Mladenka UNIRI Sveučilišna potpora 
76. Medicina utemeljena na dokazima Mavrinac, Martina UNIRI Online kolegiji 2 
77. Psihosocijalni razvoj kroz život Letica Crepulja, Marina UNIRI Online kolegiji 2 
78. Uvod u e-učenje Gligora Marković, Maja UNIRI Online kolegiji 2 
79. Anatomska sekcija topografskih regija toraksa i abdomena Peloza, Olga UNIRI Online kolegiji 2 
80. Jahr - European Journal of Bioethics Eterović, Igor UNIRI Znanstveni časopisi 
81. Izdavanje časopisa Acta medico-historica Adriatica (AMHA) u 2020. godini Eterović, Igor UNIRI Znanstveni časopisi 
82. Croatian Medical Journal – natječaj časopisi 2020. Baždarić, Ksenija UNIRI Znanstveni časopisi 
83. Neuro-endokrino-imunosna regulacija metaboličke homeostaze Šestan, Marko UNIRI Mladi znanstvenici 
84. Modulacija MEK-ERK MAPK signalnog puta u CP-induciranoj mitofagiji u bubrezima Potočnjak, Iva UNIRI Mladi znanstvenici 
85. Karakterizacija memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 te razvoj strategija za unapređenje učinkovitosti cjepiva Kavazović, Inga UNIRI Mladi znanstvenici 
86. ​Interakcija obitelji liganada B7 i aktivacijskih receptora stanica NK Železnjak, Jelena UNIRI Mladi znanstvenici 
87. Uloga lamA gena u dugotrajnom preživljavanju Legionella pneumophila unutar Acanthamoeba castellanii Marečić, Valentina UNIRI Mladi znanstvenici 
88. Stimulativna potpora za CarNanoTBI 2020. Pilipović, Kristina UNIRI Stimulativna potpora 
89. Stimulativna potpora za Unravelling reciprocal regulation of the immune and endocrine systems Wensveen,Felix UNIRI Stimulativna potpora 
90. Stimulativna potpora za Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zloćudnoj preobrazbi stanica Volarević, Siniša UNIRI Stimulativna potpora 
91. Stimulativna potpora za Solving the m04 paradox: Evasion of missing-self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF Jonjić, Stipan UNIRI Stimulativna potpora 
92. Stimulativna potpora za Sekundarno omatanje i izlazak beta-herpesvirusa iz stanice Lučin, Pero UNIRI Stimulativna potpora 
93. Stimulativna potpora za Preuređivanje memorije: Manipuliranje T – staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva Wensveen, Felix UNIRI Stimulativna potpora 
94. Stimulativna potpora za Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL) Traven, Luka UNIRI Stimulativna potpora 
95. Stimulativna potpora za Patogeneza eksperimentalne tularemije Šantić, Marina UNIRI Stimulativna potpora 
96. Stimulativna potpora za Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće Juranić Lisnić, Vanda UNIRI Stimulativna potpora 
97. Stimulativna potpora za Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju Krmpotić, Astrid UNIRI Stimulativna potpora 
98. Stimulativna potpora za NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom Brizić, Ilija UNIRI Stimulativna potpora 
99. Stimulativna potpora za Memory Manipulation: Development of novel strategies to enhance the memory CD8 T-cell response against COVID-19 following vaccination Wensveen, Felix UNIRI Stimulativna potpora 
100. Stimulativna potpora za Istraživanje molekularnih i funkcionalnih svojstava glavnih regulatora aktivnosti stanica NK Jelenčić, Vedrana UNIRI Stimulativna potpora 
101. Stimulativna potpora za Imunosni mehanizmi u razvoju upale i metaboličkog sindroma u debljini Polić, Bojan UNIRI Stimulativna potpora 
102. Stimulativna potpora za Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-CoV-2 Brizić, Ilija UNIRI Stimulativna potpora 
103. Stimulativna potpora za Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: Model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43 Župan, Gordana UNIRI Stimulativna potpora 
104. Stimulativna potpora za Clonal dynamics of memory CD8 T cell inflation Krmpotić, Astrid UNIRI Stimulativna potpora 
105. Stimulativna potpora za Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji Brizić, Ilija UNIRI Stimulativna potpora 
106. Stimulativna potpora za Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim imunomodulatornim kapacitetom kao cjepni vektor protiv SARS-CoV-2 Krmpotić, Astrid UNIRI Stimulativna potpora 
107. Nabava kaveza za laboratorijske miševe (Centar za uzgoj i inženjering laboratorijskih miševa) Jonjić, Stipan UNIRI Zajednička istraživačka infrastruktura 
108. Karakterizacija lipidne kompozicije membrana stanica inficiranih citomegalovirusom Blagojević Zagorac, Gordana UNIRI Zajednička istraživačka infrastruktura 
109. Riječka medicinska tradicija i osnivanje Medicinskog fakulteta u Tucumanu: Život i djelo Giovannija / Juana Dalme Sepčić, Juraj UNIRI Zajednička istraživačka infrastruktura 
110. Digitalna pristupačnost mrežnih stranica infrastrukture otvorene znanosti Baždarić, Ksenija UNIRI Zajednička istraživačka infrastruktura 
111. Izvanstanične vezikule kao dijagnostički nanoalati u translacijskoj medicini  Malenica, Mladenka  UNIRI INOVA  Sufinanciranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata 
112. Uspostava metode protočne citometrije na INSERM institutu u Lyonu u svrhu unapređenja znanstveno-istraživačkog rada u sklopu doktorata Viduka, Ina Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
113. Boravak na drugoj instituciji u svrhu znanstvenog rada i usavršavanja Knežević, Maša Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022”  
114. Utjecaj okoliša na sastav propolisa s područja zapadne Hrvatske Jakac, Mateo Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022”  
115. Imunoregulatorna uloga proteina PrPC u imunološkom antivirusnom odgovoru i otpornosti na citomegalovirusnu infekciju Lenac Roviš, Tihana UNIRI  Stimulativna potpora  
116. Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji Brizić, Ilija UNIRI  Stimulativna potpora  
117. Clonal dynamics of memory CD8 T cell inflation Krmpotić, Astrid UNIRI  Stimulativna potpora  
118. Identifikacija cirkulirajućih biomarkera neurološkog oporavka u bolesnika s ozljedom mozga Grabušić, Kristina UNIRI  Stimulativna potpora  
119. Istraživanje molekularnih i funkcionalnih svojstava glavnih regulatora aktivnosti stanica NK Jelenčić, Vedrana UNIRI  Stimulativna potpora  
120. Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga Pilipović, Kristina UNIRI  Stimulativna potpora  
121. Mechanisms of hepatic immuno-sensing and their role in development of non-alcoholic steatohepatitis (IPCH-2020-10-8440) Polić, Bojan UNIRI  Stimulativna potpora  
122. NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom Brizić, Ilija UNIRI  Stimulativna potpora  
123. Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju Krmpotić, Astrid UNIRI  Stimulativna potpora  
124. Patogeneza citomegalovirusne infekcije u nadbubrežnoj žlijezdi Lisnić, Berislav UNIRI  Stimulativna potpora  
125. Reorganizacija sučelja između ranih endosoma i endosomalnog reciklirajućeg odjeljka u ranoj fazi infekcije citomegalovirusom Mahmutefendić Lučin, Hana UNIRI  Stimulativna potpora  
126. Sekundarno omatanje i izlazak beta-herpesvirusa iz stanice Lučin, Pero UNIRI  Stimulativna potpora  
127. Solving the m04 paradox: Evasion of missing-self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF Jonjić, Stipan UNIRI  Stimulativna potpora  
128. Stanični sustav Arf GTPaza u patogenezi citomegalovirusne infekcije Blagojević Zagorac, Gordana UNIRI  Stimulativna potpora  
129. Study into the immuno-modulatory effects of insulin in humans and mice Turk Wensveen, Tamara UNIRI  Stimulativna potpora  
130. Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti, IP-2020-02-7875 Cvijanović Peloza, Olga UNIRI  Stimulativna potpora  
131. Utjecaj šećerne bolesti tipa 2 i njezinog liječenja na funkciju limfocita Turk Wensveen, Tamara UNIRI  Stimulativna potpora  
132. Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava Čanadi Jurešić, Gordana UNIRI  Stimulativna potpora  
133. Value-based methodology for integrated care supported by ICT (ValueCare) Vasiljev, Vanja UNIRI  Stimulativna potpora  
134. Znanstveni centri izvrsnosti: Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu „Reproduktivna i regenerativna medicina – istraživanje novih platformi i potencijala” Volarević, Siniša UNIRI  Stimulativna potpora  
135.Osvještavanje utjecaja društvenih vrijednosti u biomedicinskim istraživanjima: moderirane online rasprave potaknute studijama slučajeva Pupovac, Vanja UNIRI CLASS A2   Sveučilišna potpora   
136. Osnovne i napredne vještine za zbrinjavanje životno ugroženog bolesnika Šustić, Alan   UNIRI CLASS A1 Sveučilišna potpora   

137. 
 
Regulacija funkcije CD4+ limfocita T posredovana receptorom NKG2D u kroničnim upalnim i autoimunim bolestima Babić Čač, Marina UNIRI Mladi znanstvenici 
138. Istraživanje receptora CD112R kao
potencijalne imunoterapijske mete
u terapiji glioblastoma multiforme  
Kučan Brlić,
Paola  
UNIRI Mladi znanstvenici 
139. Razvoj metodologije za
vrednovanje
raspodjela apsorbirane doze u
radijacijskoj onkologiji pogodne
za postalni dozimetrijski audit  
Smilović Radojčić,
Đeni  
UNIRI Mladi znanstvenici 
140. Klonalno, transkripcijsko i
funkcionalno
profiliranje memorijskih CD8
limfocita
T nakon preboljenja i / ili cijepljenja
protiv COVID-19  
Kavazović,
Inga  
UNIRI Mladi znanstvenici 
141. Sudjelovanje citotoksičnih
mehanizama posredovanih
granulizinom  i perforinom u nastanku
alopecije areate  
Vičić, Marijana  UNIRI Mladi znanstvenici 
142. Uloga p53-ovisne autofagije u
preživljavanju miševa heterozigotnih
za ribosomski protein L24 tijekom
neonatalnog perioda  
Zjalić, Milorad  UNIRI Mladi znanstvenici 
143. Patogeneza citomegalovirusom
uzrokovanog miokarditisa  
Šustić, Marko  UNIRI Mladi znanstvenici 
144. Uloga izvanstaničnih vezikula u
oksidacijskom stresu nakon teške
traumatske ozljede mozga  
Tarčuković, Janja  UNIRI Mladi znanstvenici 
145. Spremnost na različitost: različitosne kompetencije studentica i studenata zdravstvenih profesija Sveučilišta u
Rijeci  
Doričić, Robert   UNIRI Mladi znanstvenici 
146. Segmentalno raspuhivanje pluća- novi modalitet u liječenju plućnih atelektaza  Bobinac, Mirna    UNIRI Mladi znanstvenici 
147. Izražaj liganda programirane smrti 1
(PD-L1) u karcinogenezi grkljana  
Marijić, Blažen  UNIRI Mladi znanstvenici 
148. Razvoj monoklonskog protutijela
specifičnog za SARS-CoV-2 RNA
polimerazu nsp12  
Pribanić Matešić, Marina  UNIRI Mladi znanstvenici 
149. Usporedba antimikrobnog učinka
eteričnih ulja i antimikrobnih lijekova
na netuberkulozne mikobakterije 
Peruč, Dolores UNIRI Mladi znanstvenici 
150. Odnos laringofaringealnog refluksa i nealkoholne masne bolesti jetre Maržić, Diana UNIRI Mladi znanstvenici 
151. Uloga glikoproteina povezanog s
tumorom-72 u raku endometrija 
Krištofić, Ines UNIRI Mladi znanstvenici 
152. Objava rada u „European Journal of
Dentistry“ 
Paljević, Ema Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
153. Učinak plinovitog ozona na višestruko
otporne mikroorganizme u bolničkoj
sredini 
Piletić, Kaća Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
154. Prijava na Natječaj Fonda Prometej
2022. u svrhu financiranja troškova
boravka na
drugoj instituciji 
Mladenić, Karlo Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
155. Evaluacija i prognostička vrijednost kalcificiranosti ilijačnih arterija u
bolesnika
s transplantiranim bubregom 
Žuža, Iva Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
156. Prijava na Natječaj Fonda Prometej
2022. u svrhu financiranja materijalnih
troškova istraživanja 
Bajek, Marin Zaklada UNIRI Natječaj „Prometej 2022” 
157.Mikrobiološki alati za uspostavu metode liofilizacije fekalnih filtrata s ciljem unaprjeđenja fekalne biobanke 
 
Šantić, Marina 
UNIRI INOVA 
Sufinanciranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata 
Naziv projekta Voditelj projekta Izvor financiranja Vrsta natječaja
1 Vježbanjem i pravilnom prehranom u borbi protiv osteoporoze Peloza, Olga Ostali nacionalni projekti – Općina Kostrena
2 Prirodni spojevi iz biljaka – nova strategija za uništavanje bakterijskog biofilma Gobin, Ivana Ostali nacionalni projekti -MZO bilateralni HR-SLO
3 Modulacija lipidnog sastava membrana stanica inficiranih citomegalovirusom Blagojević Zagorac, Gordana Ostali nacionalni projekti -MZO bilateralni HR-SLO
4 Učinak kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg inzulina na humane i mišje T-limfocite Turk Wensveen, Tamara Ostali nacionalni projekti -Sanofi Aventis
5 Podrška za projekt Systems Biology Training Network for Next-generation Pathogen Investigators Marina Šantić Ostali nacionalni projekti -MZO Podrška za Horizon prijavu
6 Podrška prijavama na EU projekte za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice Marina Šantić Ostali nacionalni projekti -MZO Podrška prijavama na EU projekte za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice
7 Podrška za projekt ImmunoCrine Felix Wensveen Ostali nacionalni projekti -MZO Podrška za Horizon prijavu
8Strategije uzmicanja imunološkom nadzoru herpesvirusa i tumora – novi imunoevasini,checkpoint inhibitori i solubilni tumorski markeri Lenac Roviš, Tihana Ostali nacionalni projekti – MZO bilateralni HR-FR Hrvatsko-francuski Program „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2023./2024. 
9Popularizacija znanosti na temu protutijela u borbi protiv raka u sklopu Noći istraživača Kučan Brlić, Paola Ostali nacionalni projekti – MZO 
 Naziv projekta Voditelj projekta /Mentor Izvor financiranja Vrsta natječaja/Šifra projekta 
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu T-MEMORY Wensveen, Felix HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-2620 
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu INFLAMETAB Polić, Bojan HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-01-5814 
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu INFLAMETAB Polić, Bojan  HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-8638  
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu INFLAMETAB Polić, Bojan  HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-3606  
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu FRANCYCLE Šantić, Marina HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-01-3785 
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu FRANCYCLE Šantić, Marina  HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-5858  
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu IMUNODENT Špalj, Stjepan HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-01-2531 
Izobrazba novih doktora znanosti HRZZa – na projektu ONCO-RIB Volarević, Siniša HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-01-5710 
Izobrazba novih doktora znanosti na projektu SEFAC Rukavina, Tomislav HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-08-4799 
10 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu EH-UH 2 Vasiljev, Vanja HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-7966 
11 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVaca za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ Lenac Roviš, Tihana HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-6543 
12 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ na projektu „NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom“ Lisnić, Berislav HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-1193 
13 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ na projektu „Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće“ Juranić Lisnić, Vanda HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-9349  
14 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ na projektu „Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju“ Slavuljica, Irena HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-09-7189  
15 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu „Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji“ Brizić, Ilija HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-5362  
16 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu „Unravelling reciprocal regulation of the immune and endocrine systems“ Wensveen, Felix HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-3348 
17 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu CirBrain Grabušić, Kristina HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-4311 
18 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu AsCoSE&E Lučin, Pero HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-3952 
19 Izobrazba novih doktora znanosti HRZZ – na projektu HcPubS Muzur, Amir HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2020-01-5194 
20 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu „Inflammation and Hearing Loss Following Congenital CMV Infection“ Krmpotić, Astrid HRZZ Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2018-01-8958  
21 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu „Reproduktivna i regenerativna medicina – istraživanje novih platformi i potencijala“ Volarević, Siniša  HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2021-02-6379  
22 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu „Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti“ Cvijanović Peloza, Olga HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2021-02-4767  
23 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu CREERC Mahmutefendić Lučin, Hana HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2021-02-2168  
24 Izobrazba novih doktora znanosti na projektu NKconCMV Brizić, Ilija  HRZZ  Razvoj karijera mladih istraživača DOK-2021-02-6327  
 Naziv projekta Voditelj projekta Izvor financiranja Vrsta natječaja 
1. Inflammation and hearing loss following congenital CMV infection Jonjić, Stipan National Institutes of Health   
2. Jačanje kapaciteta CERVIRVAC-a Jonjić, Stipan Europski fond za regionalni razvoj „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ KK.01.1.1.01
3. Reproduktivna i regenerativna medicina – istraživanja novih platormi i potencijala Volarević, Siniša Europski fond za regionalni razvoj „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ KK.01.1.1.01
4. Value-based methodology for integrated care supported by ICT Vasiljev, Vanja Europska komisija  Horizon 2020 
5. Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD) Vukić Lušić, Darija Europski fond za regionalni razvoj   
6. Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnozu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava Lenac Roviš, Tihana / Lisnić, Berislav Europski fond za regionalni razvoj„Ulaganje u znanost i inovacije“ KK.01.1.1.04 
7. Rino-Sprej Juranić Lisnić, Vanda / Lisnić, Berislav Europski fond za regionalni razvojIncreasing new product development and 
services resulting from R&D activities – phase II / KK.01.2.1.02.
8. Reprogramming of IELs at the intestinal epithelial barrier during virus infection  Jonjić, Stipan/Konjar, Špela Horizon 2020 MSCA Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships  
9. Relevant Assessment and pedagogies for inclusive digital education Gligora Marković, Maja Europska komisija  Erasmus+  
10. New Cytomegaloviral vaccine vector concepts Jonjić, Stipan Helmholtz Association’s Helmholtz European Partnering Grant   
11. Ménage à trois: Neuro-endocrino-immune regulation of gluconeogenesis (NeuroImmunoCrine) Šestan, Marko ACTERIA Fondation, Switzerland    
12. Trauma-Informed Practice For Workers In Public Service Settings Letica Crepulja, Marina Europska komisija Erasmus+  
13. Law in Everyday Life – The Law Project  Gligora Marković, Maja Europska komisija  Erasmus+  
14. The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution  Horvat, Saša The Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford  
15. Specialized and updated training on supporting advance technologies for early childhood education and care professionals and graduates (eEarlycare-T)  Roviš, Darko Europska komisija  Erasmus+  
16. Translational control in Cancer European Network (TRANSLACORE) Volarević, Siniša Europska komisija COST 
17. MCMV altered-self MHC-I molecules and their impact on cellular immune responses  Jonjić, Stipan/Juranić Lisnić, Vanda DFG – German Research Foundation   
18. Stručno osposobljavanje savjetodavnih djelatnika za pružanje online usluga (REMCO) Letica Crepulja, Marina Europska komisija  Erasmus+  
19. Zdravstveni opservatorij Lončarek, Karmen Europski socijalni fond  
20.Philosophy of (neuro)science and theology: understanding data, methods and results of neuroscience of religion Horvat, Saša SET Foundations 
 Naziv projektaVoditelj projekta/KoordinatorIzvor financiranjaVrsta natječaja
1. Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vectorJonjić, StipanEuropean Commission – European Research CouncilIdeas / FP7 ERC-2012-AdG_20120314
2. Methods for high-throughput glycoproteomic analysisJonjić, Stipan European Commission FP7 programme Marie Curie Actions – Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
3. Platform for trans-Academic Cooperation in InnovationJonjić, Stipan European Union IPA Adriatic CBC Strategic project proposals
4. A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccinesJonjić, Stipan European Commission Horizon 2020
5. Mehanizmi prirođene imunosti u razvoju upale visceralnog masnog tkiva i rezistencije na inzulin u debljiniPolić, Bojan Europski socijalni fond  
6. Fat Killers: The role of Natural Killer cells in the development of Diabetes Mellitus type 2Polić, BojanEuropean Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)EASD New Horizons Collaborative Research Initiative
7. A European Infrastructure of Ligand Binding Molecules Against the Human ProteomePolić, Bojan European Commission FP6-INFRASTRUCTURES INFRASTR-2 Integrating Activities
8. Establishment of high-throughput monoclonal antibody production and hybridoma bank Jonjić, Stipan European Commission FP6-INCO Specific measures in support of international co-operation
9. Natural Killer Cell-Mediated Anti-Viral and Anti Tumor Defense and Therapy: Integrated research training in molecular medicine, bioinformatics and issues of biotech patents and SME businessJonjić, Stipan European Commission FP6-MOBILITY MOBILITY-1.1 Marie Curie Research Training Networks (RTN)
10. The Center for Antibody Production Rijeka: Upgrading the Central Research and Service Infrastructure for South Eastern Region of EuropeJonjić, Stipan European Commission Capacities / FP7-REGPOT-2008-1
11. Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of  Medicine University of Rijeka Polić, BojanEuropean CommissionCapacities / FP7-REGPOT-2010-5
12. The role of NKG2D and the T-cell receptor in memory T cell biology Polić, Bojan / Wensveen, FelixEuropean CommissionPeople / FP7-PEOPLE-2010-IEF
13. Becoming entrepreneurial: knowledge transfer from the University of Rijeka Faculty of Medicine to the biotechnology business sectorJonjić, Stipan European Union IPA SIIF (2nd Call)
14. Italo-Croatian Mobility in Europlanning Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMOEuropean UnionLeonardo da Vinci – LIFELONG LEARNING PROGRAMME
15. Mye-EUNITER: European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory CellsJonjić, Stipan COST COST Action Open Call
16. UHCE: Urban Health Centre Europe: Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European citiesRukavina, Tomislav European Union 2nd EU Health programme
17. Enhancing Resilience Through Teacher Education Roviš, Darko EACEA/Erasmus +Erasmus+
18. Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challengeVasiljev, Vanja European Union 3rd EU Health Programme
19. Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstvaTrobonjača, Zlatko European Union  INTERREG SLO-HR
20. Cjelovit pristup liječenju i socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogamaRukavina, Tomislav European Union INTERREG SLO-HR
21. Post-traumatic integration – low level psychological support and intervention for refugeesFrančišković, Tanja EACEA/Erasmus +Erasmus+
22. Strengthening capacities for higher education of pain medicine in Western Balkan CountriesŽupan, ŽeljkoEACEA/Erasmus +KA2 Capacity Building in Higher Education
23. Smart Patients – Holistic Empowerment of Citizens to Become Experts in Their Own HealthFrančišković, TanjaEACEA/Erasmus +Erasmus+
24. THERAPY2.0 – Counselling and Therapeutic Interactions with Digital Natives Frančišković, TanjaEACEA/Erasmus +Erasmus+ 
25. PIXEL: Port-IoT for Environmental LeverageTraven, LukaEuropean Commission Horizon 2020 
26. ECOlogical supporting for traffic Management in cOastal areas By using an InteLligenT sYstem Alebić-Juretić, AnaINTERREG ITA-CRO   
27. Family caregiver support – strategies and tools to promote caregivers’ mental and emotional healthFrančišković, Tanja EACEA/Erasmus + Erasmus+ 
28. Augmenting and broadening T-cell responses to glioblastoma – therapeutic vaccine platform based on HCMV expressing NKG2D ligands Jonjić, StipanEuropean Commission – European Research CouncilERC-PoC 
29. U društvu mikrobaAbram, MajaEuropski socijalni fond  
30. Pollution monitoring of ship emissions; An integrated approach for harbours of the Adriatic basinAlebić Juretić, AnaEuropski fond za regionalni razvoj 
31. Healthcare as a public space: Social integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe Muzur, AmirHERA networkPublic Spaces: Culture and Integration in Europe (2019-2022)
32. The religious experience of children with autism spectrum disorderHorvat, Saša /Horvat, TanjaTHE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS – The New Visions in Theological Anthropology (NViTA) grant 
33. Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa MedicinaMarić, Ivana     Europski socijalni fond   
34. Solving the m04 paradox: Evasion of missing self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORFJonjić, Stipan/Juranić Lisnić, VandaDFG – German Research Foundation   Seed projekt za Solving the m04 paradox: Evasion of missing self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF
35. Generation of Ly49 receptor-specific antibodiesŽeleznjak, Jelena DFG – German Research Foundation  
36. Support to the Agency for Medicines and Medicinal devices of Montenegro (CALIMS)Vitezić, DinkoEuropska komisija Twinning

Ažurirano 10.02.2023.

Skip to content