Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti

Prijedlog programa cjeloživotnog učenja temelji se na suvremenim interdisciplinarnim spoznajama o promociji zdravlja te prevenciji mentalnih i ponašajnih poremećaja i drugih rizičnih ponašanja kod djece i mladih. Spaja iskustva iz prakse, prije svega kroz primjere dobre prakse ili model prakse, i akademski potencijal prisutan u području primjene znanstvene metodologije u planiranju i praćenju provedbe. U izvedbi programa sudjeluju vrhunski stručnjaci iz ovog područja iz Republike Hrvatske, što daje dodatnu kvalitetu u korist i razvoj stručne i akademske zajednice. Cjelokupno gledajući, predloženi program cjeloživotnog učenja omogućuje planiranje i provođenje preventivnih aktivnosti u zajednici utemeljenih na identificiranju čimbenika od utjecaja u danom području i prema prepoznatim prioritetima za njihovo rješavanje, čime se omogućuje djelotvoran utjecaj na pojedinca, obitelj, školu i zajednicu.

Program je zamišljen kao usavršavanje stručnjaka različitih profila (liječnici, psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi i dr.) koji rade u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, javnoj upravi ili u organizacijama civilnog društva orijentiranim na kreiranje i provedbu preventivnih programa. Radi se o osobama koje se u širem pogledu bave prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja, osobama uključenim u donošenje političkih odluka te pružanje financijske podrške projektima i programima usmjerenim na mentalno zdravlje populacije.

Struktura programa sastoji se od 18 sati predavanja i vježbi, što čini ukupno 4 ECTS boda.

Ažurirano 03.07.2023.

Skip to content