Međunarodna suradnja

Medicnski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) te snažno potiče sve oblike međunarodne suradnje koji omogućavaju prijenos znanja i tehnologija, podizanje standarda znanstvene produkcije i kvalitete nastave te mobilnosti studenata.
Međunarodna suradnja se temelji na potpisanim bilateralnim sporazumima, članstvu u međunarodnim znanstvenim i stručnim mrežama i udrugama, sudjelovanju u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, radu studentskih udruga, razmjeni studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te svim ostalim mogućim aktivnostima s ciljem uspostavljanja, unaprjeđenja i održavanja suradnje.

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

  1. izv. prof. dr. sc. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. – predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr. med. – zamjenica predsjednice povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.
  4. prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med.
  5. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.preh.teh.
  6. Anja Radovan, dr. med.
  7. izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar, dr. med

Ured za međunarodnu suradnju

Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.
Ured za međunarodnu suradnju aktivno surađuje sa Službom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci.

Aktivnosti Ureda:

• koordinacija aktivnosti i razvoja međunarodne suradnje i razmjene sa sveučilištima i fakultetima s kojima Sveučilište u Rijeci ima zaključene ugovore kao i s ustanovama u Europi i svijetu s kojima Medicinski fakultet ima zaključene bilateralne ugovore o suradnji
• sustavno obrazovanje i informiranje djelatnika i studenata o dostupnim programima međunarodne suradnje
• praćenje mogućnosti uključivanja Medicinskog fakulteta i njegovih djelatnika i studenata u različite međunarodne organizacije i programe od interesa za Fakultet
• poticanje razmjene znanja kroz intenziviranje mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja
• redovito i pravodobno oglašavanje natječaja za stipendije, projekte, razmjene i sl.

E-mail: international-medri@medri.uniri.hr

Prodekanica za studij Medicina na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.
E-mail: vlatkast@.uniri.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinatorica:
Paola Car, mag. oec.
E-mail: paola.car@medri.uniri.hr

Ažurirano 02.11.2023.

Skip to content